1 Mol Buta-1 3-Đien Có Thể Phản Ứng Tối Đa Với Bao Nhiêu Mol Brom

Hiện tượng các chất có cấu trúc và đặc điểm hoá học giống như nhau, phân tử hơn nhát nhau một hay những nhóm metylen (–CH2–) được call là hiện tại tượng
Khi mang đến propen chức năng với dung dịch HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đấy là sản phẩm thiết yếu ?
Hợp chất sau đây mang tên gọi là gì?
*

Có bao nhiêu anken làm việc thể khí (đktc) nhưng mà khi cho từng anken đó công dụng với hỗn hợp HCl chỉ đến một thành phầm hữu cơ duy nhất ?
Cho dãy các chất: etlilen, etan, metan, propin, but-2-en. Số chất phản ứng được với dung dịch Br2 ở đk thường là
Cho những chất sau: axetilen; but-2-in; 3-metylbut-1-in: propin; buta-1,3- đien. Số chất vừa làm mất đi màu dung dịch Br2, vừa sản xuất kết tủa trong hỗn hợp Ag
NO3/NH3 là
Đây là thí điểm điều chế cùng thu khí gì?
*

Dẫn khoan thai 5,6 gam etilen lội đủng đỉnh qua bình đựng dung dịch Br2, khi dứt phản ứng thấy bao gồm m gam brom bội phản ứng. M có giá trị là
Cho 8,96 lít (đktc) anken X qua dung dịch brom dư. Sau phản ứng thấy trọng lượng bình brom tăng 22,4 gam. CTPT của X là:
Dẫn 2,688 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 4,2 gam. Yếu tắc phần % về thể tích của nhị anken là:
Dẫn 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp X tất cả 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng lên 9,8 gam. CTPT của 2 anken là:
Khi đốt cháy một hiđrocacbon X chiếm được 22,4 lít CO2 ngơi nghỉ đktc và 21,6 gam nước. Phương pháp phân tử của X là
*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
toàn bộ Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

1 mol buta-1,3-đien hoàn toàn có thể phản ứng về tối đa với bao nhiêu mol brom ?

A.

Bạn đang xem: 1 mol buta-1 3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom

1 mol

B. 1,5 mol

C. 2 mol

D. 0,5 mol


*

*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!
1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với bao nhiêu mol brom? A.1 mol B. 1,5 mol C. 2 mol D. 0,5...

1 mol buta-1,3-đien hoàn toàn có thể phản ứng buổi tối đa với từng nào mol brom?

A.1 mol

B. 1,5 mol

C. 2 mol

D. 0,5 mol


1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng về tối đa với từng nào mol brom?

A. 1 mol.

B. 1,5 mol.

C. 2 mol.

D. 0,5 mol.


Đáp án C

1 mol buta-1,3-đien rất có thể phản ứng về tối đa với 2 mol Br2 bởi vì buta-1,3-đien có 2 nối đôi buộc phải sẽ cộng được cùng với 2 phân tử Br2, nói cách khác tỉ lệ phản nghịch ứng là 1 trong những : 2


1 mol buta-1,3-đien có thể phản ứng tối đa với từng nào mol brom?

A. 1 mol

B.1,5 mol

C. 2 mol

D.0,5 mol


Cho isopren (2-metylbuta-1,3-đien) phản nghịch ứng cùng với brom theo tỉ lệ 1:1 về số mol. Số đồng phân cấu trúc có cùng công thức phân tử C 5 H 8 B r 2 tối đa có thể thu được là

A. 1 B. 2

C. 3 D. 4


Bài 1:a) Viết phương trình màn biểu diễn chuỗi đổi khác sau:Tinh bột Glucozo ancol etylic buta-1,3-đien cao su Buna

b) Viết phương trình làm phản ứng giữa các chất sau đây:- Buta-1,3-đien và H 2 (dư)

- Buta-1,3-đien và HBr theo tỉ lệ thành phần mol 1:1- Isopren với Br 2 theo tỉ lệ thành phần mol 1:1


Câu 1:

(left(-C_6H_10O_5- ight)_n+n
H_2Oxrightarrow<^t^o>^Axitn
C_6H_12O_6)

(C_6H_12O_6xrightarrow<^30~35^o
C>^men.ruoi2CO_2+2C_2H_5OH)

(2C_2H_5OHunderrightarrow^t^o,Al2O3CH_2=CH-CH=CH_2+H_2+H_2O)

(n
CH_2=CH-CH=CH_2xrightarrow<^xt>^t^o,pleft(-CH_2-CH=CH-CH_2- ight)_n)

Câu 2:

(CH_2=CH-CH=CH_2+2H_2xrightarrow<^Ni>^t^oCH_3-CH_2-CH_2-CH_3)

(CH_2=CH-CH=CH_2+HBrleft<eginmatrixCH_2Br-CH=CH-CH_3\left<eginmatrixCH_3-CHBr-CH=CH_2\CH_2Br-CH_2-CH=CH_2endmatrix ight.endmatrix ight.)

(CH_2=CH-CH=CH_2+Br_2left<eginmatrixCH_2Br-C=CH-CH_2Br\left<eginmatrixCH_2Br-CBr-CH=CH_2\CH_2=C-CHBr-CH_2Brendmatrix ight.endmatrix ight.)


Đúng(0)
Cho làm phản ứng thân buta-1,3-đien và HBr sống -80 ° C (tỉ lệ mol 1 : 1), thành phầm chính của làm phản ứng là A. CH 3 CHBr
CH = CH 2 B. CH 3 CH = CHCH 2 Br C. CH 2 Br
CH 2 CH = CH 2 D. CH 2 CH = CBr
CH 3 ...

Xem thêm: Trung quốc có điều kiện thuận lợi nào để phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Đọc tiếp

Cho phản nghịch ứng giữa buta-1,3-đien cùng HBr sống -80 ° C (tỉ lệ mol 1 : 1), sản phẩm chính của phản ứng là

A. CH 3 CHBr
CH = CH 2

B. CH 3 CH = CHCH 2 Br

C. CH 2 Br
CH 2 CH = CH 2

D. CH 2 CH = CBr
CH 3


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang quẻ Sinh

Đáp án A

Ở -80 ° C vẫn ưu tiên cộng 1,2 (phản ứng cộng vào một trong những 2 links đôi) tạo sản phẩm chính


Đúng(0)
Cho phản bội ứng giữa buta-1,3-đien và HBr sinh sống -80°C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản bội ứng là A. CH3CHBr
CH=CH2 B.CH3CH=CHCH2Br C.CH2Br
CH2CH=CH2...
Đọc tiếp

Cho bội nghịch ứng thân buta-1,3-đien cùng HBr sinh sống -80°C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của làm phản ứng là

A. CH3CHBr
CH=CH2

B.CH3CH=CHCH2Br

C.CH2Br
CH2CH=CH2

D.CH3CH=CBr
CH3


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Đáp ánA.

CH3CHBr
CH=CH2


Đúng(0)
Cho phản nghịch ứng thân buta-1,3-đien và HBr làm việc 40°C (tỉ lện mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là: A. CH3CHBr
CH=CH2 B.CH3CH=CHCH2Br C.CH2Br
CH2CH=CH2...
Đọc tiếp

Cho phản ứng thân buta-1,3-đien cùng HBr sống 40°C (tỉ lện mol 1:1), sản phẩm chính của bội nghịch ứng là:

A. CH3CHBr
CH=CH2

B.CH3CH=CHCH2Br

C.CH2Br
CH2CH=CH2

D.CH3CH=CBr
CH3


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang đãng Sinh

Đáp ánB.

CH3CH=CHCH2Br


Đúng(0)
Cho phản nghịch ứng thân buta-1,3-đien cùng HBr ngơi nghỉ 40o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của bội nghịch ứng là A. CH3CHBr
CH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br. C. CH2Br
CH2CH=CH2. D....
Đọc tiếp

Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien cùng HBr nghỉ ngơi 40o
C (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản bội ứng là

A. CH3CHBr
CH=CH2.

B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2Br
CH2CH=CH2.

D. CH3CH=CBr
CH3.


#Hóa học tập lớp 11
1
Ngô quang Sinh

Đáp án B

Quy tắc cộng của ankađien: Ở nhiệt độ thấp thì ưu tiên chế tạo thành sản phẩm cộng 1,2; ở nhiệt độ cao thì ưu tiên tạo ra ra thành phầm cộng 1,4. Nếu sử dụng dư tác nhân (Br2, Cl2...) thì chúng hoàn toàn có thể cộng vào cả hai links C=C.Do đó: CH2=CH-CH=CH2 → CH3-CH=CH-CH2Br


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

happyxoang.com


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học có thể bạn thân thiện ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.