641 là tài khoản gì

Doanh nghiệp vận dụng cơ chế kế toán tài chính theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC thì dùng thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) như vậy nào? – Hạnh Ngân (Đà Nẵng).

Đối với những công ty vận dụng cơ chế kế toán tài chính theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) được chỉ dẫn như sau:

Bạn đang xem: 641 là tài khoản gì

1. Nguyên tắc kế toán tài chính so với thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) sẽ rất cần tuân hành theo đuổi những phép tắc kế toán tài chính quy tấp tểnh bên trên khoản 1 Điều 91 Thông tư 200/2014/TT-BTC sau đây:

1.1. Mục đích dùng của thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) dùng để làm phản ánh những ngân sách thực tiễn đột biến nhập quy trình buôn bán thành phầm, mặt hàng hoá, cung ứng cty, bao hàm những ngân sách xin chào mặt hàng, ra mắt thành phầm, lăng xê thành phầm, hoả hồng bán sản phẩm, ngân sách Bảo hành thành phầm, mặt hàng hoá (trừ sinh hoạt xây lắp), ngân sách bảo vệ, gói gọn, vận đem,...

1.2. Kế toán ngân sách bán sản phẩm ko được xem như là ngân sách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản ngân sách bán sản phẩm ko được xem như là ngân sách tính thuế thu nhập công ty theo đuổi quy tấp tểnh của Luật thuế tuy nhiên sở hữu tương đối đầy đủ hóa đơn bệnh kể từ và đang được hạch sách toán phù hợp Chế phỏng kế toán tài chính thì ko được ghi hạn chế ngân sách kế toán tài chính tuy nhiên chỉ kiểm soát và điều chỉnh nhập quyết toán thuế thu nhập công ty nhằm thực hiện tăng số thuế thu nhập công ty cần nộp.

Toàn văn File Word Thông tư chỉ dẫn cơ chế kế toán tài chính năm 2023

Hướng dẫn thông tin tài khoản 641 (chi phí buôn bán hàng) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC

Hướng dẫn thông tin tài khoản 641 (chi phí buôn bán hàng) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

1.3. Mở thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Tài khoản 641 được hé cụ thể theo đuổi từng nội dung ngân sách như: Ngân sách nhân viên cấp dưới, vật tư, vỏ hộp, công cụ, vật dụng, khấu hao gia tài cố định; cty mua sắm ngoài, ngân sách vày chi phí không giống. Tuỳ theo đuổi Đặc điểm marketing, đòi hỏi vận hành từng ngành, từng công ty, thông tin tài khoản 641 hoàn toàn có thể được được mở thêm một số trong những nội dung ngân sách.

Cuối kỳ, kế toán tài chính kết đem ngân sách bán sản phẩm nhập mặt mày Nợ thông tin tài khoản 911 (Xác tấp tểnh sản phẩm kinh doanh).

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Theo quy tấp tểnh bên trên khoản 2 Điều 91 Thông tư 200/2014/TT-BTC, thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) sở hữu kết cấu và nội dung phản ánh như sau:

2.1. Kết cấu của thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Bên Nợ: Các ngân sách đột biến tương quan cho tới quy trình buôn bán thành phầm, mặt hàng hoá, cung ứng cty đột biến nhập kỳ.

Bên Có:

Xem thêm: bình đẳng giới là gì

- Khoản được ghi hạn chế ngân sách bán sản phẩm nhập kỳ;

- Kết đem ngân sách bán sản phẩm nhập thông tin tài khoản 911 (Xác tấp tểnh sản phẩm kinh doanh) nhằm tính sản phẩm marketing nhập kỳ.

Tài khoản 641 không tồn tại số dư vào cuối kỳ.

2.2. Nội dung phản ánh của thông tin tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng)

Tài khoản 641 (Chi phí buôn bán hàng) sở hữu 7 thông tin tài khoản cung cấp 2:

- Tài khoản 6411 - Ngân sách nhân viên: Phản ánh những khoản cần trả mang đến nhân viên cấp dưới bán sản phẩm, nhân viên cấp dưới gói gọn, vận đem, bảo vệ thành phầm, mặt hàng hoá,... bao hàm chi phí lương bổng, chi phí ăn thân mật ca, chi phí công và những khoản trích bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp,...

- Tài khoản 6412 - Ngân sách vật tư, bao bì: Phản ánh những ngân sách vật tư, vỏ hộp xuất người sử dụng mang đến việc lưu giữ gìn, hấp phụ thành phầm, mặt hàng hoá, cty, như ngân sách vật tư gói gọn thành phầm, mặt hàng hoá, ngân sách vật tư, nhiên liệu người sử dụng mang đến bảo vệ, bốc vác, vận đem thành phầm, mặt hàng hoá nhập quy trình hấp phụ, vật tư người sử dụng mang đến thay thế sửa chữa, bảo vệ gia tài thắt chặt và cố định,... người sử dụng mang đến phần tử bán sản phẩm.

- Tài khoản 6413 - Ngân sách công cụ, vật dùng: Phản ánh ngân sách về khí cụ, công cụ đáp ứng mang đến quy trình hấp phụ thành phầm, mặt hàng hoá như công cụ giám sát và đo lường, phương tiện đi lại đo lường và tính toán, phương tiện đi lại thao tác,...

- Tài khoản 6414 - Ngân sách khấu hao gia tài cố định: Phản ánh ngân sách khấu hao gia tài thắt chặt và cố định ở phần tử bảo vệ, bán sản phẩm, như nhà chứa, siêu thị, bến bãi rộng lớn, phương tiện đi lại bốc túa, vận đem, phương tiện đi lại đo lường và tính toán, giám sát và đo lường, kiểm nghiệm quality,...

Tài khoản 6415 - Ngân sách bảo hành: Dùng nhằm phản ánh khoản ngân sách Bảo hành thành phầm, mặt hàng hoá. Riêng ngân sách thay thế sửa chữa và Bảo hành công trình xây dựng xây lắp đặt phản ánh ở thông tin tài khoản 627 “Chi phí phát hành chung” tuy nhiên ko phản ánh ở thông tin tài khoản này.

Xem thêm: look forward to là gì

Tài khoản 6417 - Ngân sách cty mua sắm ngoài: Phản ánh những ngân sách cty mua sắm ngoài đáp ứng mang đến bán sản phẩm như ngân sách mướn ngoài thay thế sửa chữa gia tài thắt chặt và cố định đáp ứng thẳng mang đến chằm bán sản phẩm, chi phí mướn kho, mướn kho bãi, chi phí mướn bốc vác, vận đem thành phầm, mặt hàng hoá lên đường buôn bán, chi phí trả hoả hồng mang đến đại lý bán sản phẩm, mang đến đơn vị chức năng nhận uỷ thác xuất khẩu,...

- Tài khoản 6418 - Ngân sách vày chi phí khác: Phản ánh những ngân sách vày chi phí không giống đột biến nhập chằm bán sản phẩm ngoài các ngân sách đang được kể bên trên như ngân sách tiếp khách hàng ở phần tử bán sản phẩm, ngân sách ra mắt thành phầm, mặt hàng hoá, lăng xê, xin chào mặt hàng, ngân sách hội nghị quý khách hàng...

Mời Quý quý khách hàng coi tiếp >>  Hướng dẫn thông tin tài khoản 641 (chi phí buôn bán hàng) theo đuổi Thông tư 200/2014/TT-BTC (Phần 2).