adj trong tiếng anh là gì

Tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh dùng để làm tế bào mô tả trái đất, sự vật, hiện tượng kỳ lạ,… canh ty bài bác thi đua viết lách hoặc cuộc đối thoại của người sử dụng mê hoặc, thú vị rộng lớn. Trong nội dung bài viết này, hãy nằm trong ELSA Speak mày mò vớ tần tật kỹ năng về tính chất kể từ (Adjective) nhằm học tập giờ đồng hồ Anh chất lượng rộng lớn nhé.

Bạn đang xem: adj trong tiếng anh là gì

Tính kể từ (Adjective) nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

1. Khái niệm tính từ

Tính kể từ (Adjective) thông thường được viết lách tắt là Adj, là những kể từ dùng để làm mô tả tính cơ hội, điểm lưu ý của sự việc vật, hiện tượng kỳ lạ. Vai trò của tính kể từ là té nghĩa mang đến danh kể từ, đại kể từ hoặc động kể từ link (linking verb). 

Kiểm tra vạc âm với bài bác tập luyện sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click lớn start recording!

Recording... Click lớn stop!

loading

Ví dụ về tính chất kể từ nhập giờ đồng hồ Anh:

 • He is very handsome. (Anh ấy rất rất đẹp nhất trai)
 • Your dress is dễ thương. (Chiếc váy của người sử dụng thiệt dễ dàng thương)
 • This exercise is very easy. (Bài tập luyện này thiệt dễ)

2. Vị trí của tính kể từ nhập câu

Vị trí tính từ Ví dụ Lưu ý
Đứng trước và té nghĩa mang đến danh từ

→ Adj + N

Anh is a cute girl

→ Ánh là một cô nàng xinh tươi.

Một số tính kể từ ko đứng trước danh từ

→ Alike, alight, alive, fine, glad, ill, poorly, alone, ashamed, awake, aware và unwell.

Một số tính kể từ đứng sau và té nghĩa mang đến danh kể từ.

→ Available, imaginable, possible, suitable

There are still many rooms available in July.

Còn thật nhiều chống trống rỗng nhập mon 7.

Tính kể từ đứng sau động kể từ liên kết

→ To be, seem, appear, feel, taste, look, sound, smell,…

I’m feeling hungry.

→ Tôi thấy rất rất đói bụng.

Có thể các bạn quan liêu tâm:

 • Từ loại cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh
 • Kiên thức động kể từ lớn be
 • Trợ động kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Chức năng của tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh sở hữu 2 tính năng chủ yếu Khi dùng nhập câu. Cụ thể như sau:

1. Dùng nhằm miêu tả

Tính kể từ dùng để làm tế bào mô tả, té nghĩa mang đến danh kể từ, canh ty vấn đáp câu hỏi: Nó thực hiện sao? Nó như vậy nào? Tính kể từ tế bào mô tả bao gồm sở hữu 2 loại: 

 • Tính kể từ tế bào mô tả cộng đồng (không viết lách hoa): beautiful, nice, luxurious, terrible, small, ugly, short, comfortable.
 • Tính kể từ tế bào mô tả riêng rẽ (được tạo hình kể từ danh kể từ riêng rẽ, nên viết lách hoa): Chinese, Japanese, Vietnamese, American.
Tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

2. Dùng nhằm phân loại

Các tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh còn được dùng để làm phân loại danh kể từ, đã cho thấy con số, đặc điểm của sự việc vật, vấn đề. Những tính kể từ này được gọi là tính kể từ số lượng giới hạn. 

Các loại tính kể từ giới hạn:

1. Tính kể từ số đếm

(cardinal number)

one, two, three
2. Tính kể từ số loại tự

(ordinal number)

first, second, third
3. Tính kể từ chỉ định

(demonstrative adjectives)

these, those, this, that
4. Tính kể từ sở hữu

(possessive adjectives)

my, your, our, their, his, her, its
5. Tính kể từ nghi vấn vấn

(interrogative adjectives)

what, which, whose
6. Động kể từ dạng V-ing

(gerund)

amusing, depressing, disappointing, overwhelming, pleasing
7. Động kể từ dạng V-ed/V3

(past participles adjectives)

amused, depressed, disappointed, overwhelmed, pleased

Các loại tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Phân loại tính kể từ dựa vào chức năng

Các tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh được phân loại bám theo tính năng như sau:

Cách dùng/Cấu trúc Ví dụ
1. Tính kể từ riêngĐược xây dựng từ là một danh kể từ riêng → Vietnamese (Việt Nam)

→ African (Châu Phi)

→ Asian (Châu Á)

→ British (Anh),…

2. Tính kể từ miêu tảDùng nhằm mô tả một danh từ → A handsome boy (một chàng trai đẹp nhất trai)

→ A luxurious siêu xe (một con xe lịch sự trọng)

→ A round table (một loại bàn tròn)

3. Tính kể từ chỉ số đếm → One (số một)

→ Two (số hai)

→ Three (số ba),…

4. Tính kể từ chỉ thị→ This, that + danh kể từ số ít 

→ These, those + danh kể từ số nhiều. 

→ This và these sử dụng mang đến đối tượng người dùng, vật và đứa ở gần

→ That và those được sử dụng cho những đối tượng người dùng không ở gần.

This table (cái bàn này)

These pens (những cái cây viết này)

That laptop (chiếc PC cầm tay kia)

Those dogs (những con cái chó kia)

5. Tính kể từ sở hữuĐứng trước danh kể từ, dùng để làm chỉ danh kể từ tê liệt thuộc sở hữu ai 

adj + N

My pen (cây cây viết của tôi)

Our house (căn nhà đất của bọn chúng tôi)

Her friend (bạn của cô ấy ấy)

6. Tính kể từ nhập câu sánh sánh→ Tall (cao)

→ Taller (cao hơn)

→ Tallest (cao nhất)

Phân loại tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Phân loại tính kể từ dựa vào cơ hội trở thành lập

Loại tính từ Ví dụ
1. Tính kể từ đơnTall (cao)

Good (tốt)

Nice (đẹp)

Bad (tệ),…

2. Tính kể từ thêm thắt chi phí tố

(super, under, over, yên tĩnh, un)

1. Natural → Supernatural (siêu nhiên)

2. Developed → Underdeveloped (kém vạc triển)

3. Confident → Overconfident (quá tự động tin)

4. Patient → Impatient (thiếu kiên nhẫn)

5. Happy → Unhappy (không vui)

3. Tính kể từ thêm thắt hậu tố

(ly, ful, less, nó, ish)

1. Friend → Friendly (thân thiện)

2. Hope → Hopeful (đầy hi vọng)

3. trang chủ → Homeless (vô gia cư)

4. Risk → Risky (rủi ro)

5. Self → Selfish (ích kỷ)

4. Tính kể từ ghép 

→ Kết ăn ý nhị hoặc nhiều tính kể từ cùng nhau

→ Tạo trở thành 1 tính kể từ duy nhất

-> Tạo trở thành 2 tính kể từ, sở hữu lốt “-” ở giữa

Life + long → lifelong (suốt đời)

Car + sick → carsick (say xe)

World + famous -> world-famous (nổi giờ đồng hồ thế giới)

Xem thêm:

 • Danh kể từ kiểm điểm được và danh kể từ ko kiểm điểm được
 • Mạo kể từ a, an, the nhập giờ đồng hồ Anh

Cách nhận thấy tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Căn cứ nhập những hậu tố tiếp sau đây nhằm nhận thấy tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh:

Hậu tốVí dụ
FulBeautiful (xinh đẹp)

Careful (cẩn thận)

Xem thêm: pivot la gi

Peaceful (yên bình)

AlProfessional (chuyên nghiệp)

Cultural (thuộc về văn hóa)

National (thuộc về dân tộc)

OusCautious (cẩn thận)

Famous (nổi tiếng)

Serious (nghiêm túc)

CultDifficult (khó)

Occult (huyền bí)

IshSelfish (ích kỷ)

Childish (giống con cái nít)

EdTired (mệt mỏi)

Bored (chán nản)

Interested (quan tâm)

YFriendly (thân thiện)

Healthy (khỏe mạnh)

IngInteresting (thú vị)

Boring (chán nản)

Relaxing (thư giãn)

 Cách xây dựng tính kể từ nhập giờ đồng hồ Anh giản dị nhất

Cách xây dựng tính từ Ví dụ
Danh kể từ + Hậu tố 

(-ful, -less, -ly, -like, -y, -ish, -al, -able, -ic, -ous)

Use -> Useful 

Man -> Manly 

Child -> Childlike

Động kể từ + Hậu tố 

(-ive, -ed, -ing, -able)

Act -> Active 

Drink -> Drinable

Interest -> Interested/interesting 

Tiền tố ( -over, -under, -sub, -super) + Tính từ Done -> Underdone

Crowded -> Overcrowded

Conscious -> Subconscious

Tiền tố (-im, -in, -ir, -il, dis) + tính từ 

→ Dùng sẽ tạo nghĩa phủ định

Able -> Disable

Formal -> Informal 

Legal -> Illegal 

Danh kể từ + vượt lên trước khứ phân từHome-made

Wind-blown

Silver-plated

Well/ill + vượt lên trước khứ phân từWell-done 

Ill-prepared

Cách xây dựng tính từ

50 tính kể từ thông thườn nhập giờ đồng hồ Anh

50 tính kể từ nhập giờ đồng hồ anh thông thường gặp
STTTừ vựng giờ đồng hồ AnhPhiên âmNghĩa giờ đồng hồ Việt
1Different/ˈdɪfrənt/khác biệt
2Useful/ˈjuːsfʊl/hữu ích
3Popular/ˈpɒpjʊlə/phổ biến
4Mental/ˈmɛntl/tinh thần
5Emotional/ɪˈməʊʃənl/xúc động
6Actual/ˈækʧʊəl/thực tế
7Poor/pʊə/nghèo
8Happy/ˈhæpi/hạnh phúc
9Experience/ɪksˈpɪərɪəns/kinh nghiệm
10Helpful/ˈhɛlpfʊl/giúp đỡ
11Serious/ˈsɪərɪəs/nghiêm trọng
12Traditional/trəˈdɪʃənl/truyền thống
13Splendid/ˈsplɛndɪd/tráng lệ
14Dramatic/drəˈmætɪk/kịch tính
15Active/ˈæktɪv/chủ động
16Certain/ˈsɜːtn/chắc chắn
17Complex/ˈkɒmplɛks/phức tạp
18Dark/dɑːk/tối
19Dirty/ˈdɜːti/dơ bẩn
20Foolish/ˈfuːlɪʃ/ngu ngốc
21Important/ɪmˈpɔːtənt/quan trọng
22Lazy/ˈleɪzi/lười biếng
23Necessary/ˈnɛsɪsəri/cần thiết
24Beautiful/ˈbjuːtəfʊl/xinh đẹp
25Able/ˈeɪbl/có thể
26Difficult/ˈdɪfɪkəlt/khó khăn
27Similar/ˈsɪmɪlə/tương tự
28Strong/strɒŋ/mạnh mẽ
29Intelligent/ɪnˈtɛlɪʤənt/thông minh
30Rich/rɪʧ/giàu
31Successful/səkˈsɛsfʊl/thành công
32Cheap/ʧiːp/rẻ
33Impossible/ɪmˈpɒsəbl/không thể thực hiện
34Wonderful/ˈwʌndəfʊl/kỳ diệu
35Scared/skeəd/sợ hãi
36Colorful/ˈkʌləf(ə)l/đầy màu sắc sắc
37Angry/ˈæŋgri/giận dữ
38Automatic/ˌɔːtəˈmætɪk/tự động
39Clever/ˈklɛvə/khéo léo
40Cruel/krʊəl/độc ác
41Dependent/dɪˈpɛndənt/phụ thuộc
42Feeble/ˈfiːbl/yếu đuối
43Glad/glæd/vui mừng
44Hollow/ˈhɒləʊ/rỗng
45Late/leɪt/trễ
46Opposite/ˈɒpəzɪt/đối ngược
47Cute/kjuːt/dễ thương
48Available/əˈveɪləbl/có sẵn
49Various/ˈveərɪəs/khác nhau, rất khác nhau
50United/jʊˈnaɪtɪd/liên kết, ăn ý nhất

Xem thêm:

 • Cách sử dụng cấu tạo enough
 • Từ vựng mô tả tính cách

Trật tự động tính kể từ nhập câu & mẹo ghi nhớ

Trong giờ đồng hồ Anh, trật tự động những tính kể từ được bố trí bám theo trật tự sau:

Opinion -> Size -> Age -> Shape -> màu sắc -> Origin -> Material -> Purpose

Quan điểm -> Kích cỡ -> Độ tuổi hạc -> Hình dáng vẻ -> Màu sắc -> Nguồn gốc -> Chất liệu -> Mục đích

Trong đó:

Định nghĩa Ví dụ
OpinionTính kể từ chỉ ý kiến, đánh giá và nhận định.Good (tốt)

Lovely (dễ thương)

Beautiful (xinh đẹp)

Ugly (xấu xí)

SizeTính kể từ chỉ kích cỡBig (lớn)

Small (nhỏ)

Tiny (nhỏ bé)

Thin (gầy)

AgeTính kể từ chỉ giới hạn tuổi.Old (già/cũ)

Young (trẻ)

ShapeTính kể từ chỉ hình dạngSquare (vuông)

Circular (hình tròn)

Round (vòng tròn)

ColorTính kể từ chỉ sắc tố.Green (màu xanh rớt lá)

White (màu trắng)

Black (màu đen)

OriginTính kể từ chỉ nguồn gốc xuất xứ, xuất xứ.American (Mỹ)

Vietnamese (Việt Nam)

British (Anh)

Japanese (Nhật Bản)

MaterialTính kể từ chỉ vật liệu.Wood (gỗ)

Silk (lụa)

Metal (kim loại)

Fabric (vải)

PurposeTính kể từ chỉ mục tiêu.Cleaning (làm sạch)

Cooking (nấu ăn)

Mẹo ghi lưu giữ trật tự động tính từ: OPSASCOMP Ông – Sáu – mời – Súp – Cua – Ông – Mập – Phì.

Bài thói quen kể từ nhập giờ đồng hồ Anh [Có đáp án chi tiết]

Bài tập luyện 1: Chọn kể từ nhập ngoặc sẽ tạo trở thành câu đúng

1. Susan likes English but … (he/his) young brother doesn’t.

2. (Our/we) … friend is very nice and friendly.

3. Hoa’s pencil case is yellow. (Her/she) … friend’s pencil case is violet.

4. What is … (your/you) father’s job?

5. (He/his) … job is an teacher.

6. How old is … (your/you) boyfriend?

Bài tập luyện về tính chất kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài tập luyện 2: Chọn câu vấn đáp đúng

1. Hoa has a….. in her hair todayA. Nice white bowB. White nice bowC. Bow nice white
2. Jim lost a…..A. Dog big greyB. Big grey dogC. Grey big dog
3. My father bought….applesA. Big delicious someB. Delicious some bigC. Some delicious big
4. Mary is wearing a….. …dress lớn attend her best friend.A. Pink beautiful linenB. Beautiful pink linenC. Linen beautiful pink
5. My mother wanted……… bedA. Black a metalB. Black metalC. Metal a black
6. My friend bought …………………….carA. A new greenB. A green newC. New a green
7. My wife wants…………………..cheeseA. Some American delicious reallyB. Some really delicious AmericanC. Really some American delicious
8. Rosy is looking for………………..toteA. Leather a xanh rớt stylishB. A stylish xanh rớt leatherC. A stylish xanh rớt leather
9. I bought………………..watermelonA. English round someB. Some round EnglishC. Some English round.
10. Rose wanted lớn drink……………….teaA. French hot greenB. Hot French greenC. Hot green French

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

Bài tập luyện 1:

1. His2. Our3. Her4. Your5. Her6. Your

Bài tập luyện 2: 

1. A2. B3. C4. B5. B
6. A7. B8. C9. B10. C

Bên cạnh những bài bác tập luyện áp dụng bên trên, các bạn hãy rèn luyện thường ngày nằm trong App ELSA Speak nhằm nâng lên tài năng giờ đồng hồ Anh toàn vẹn nhé. Hệ thống tiếp tục giúp đỡ bạn design quãng thời gian học hành cá thể hóa, phù phù hợp với năng lượng và tiềm năng cá thể.

Học giờ đồng hồ Anh nằm trong App ELSA Speak

Đồng thời, trải qua technology A.I. phát hiện tiếng nói độc quyền, các bạn sẽ được chấm điểm và sửa lỗi sai vạc âm giờ đồng hồ Anh ngay lập tức ngay lập tức. Với 290+ chủ thể, 5.000+ bài bác tập luyện được update thông thường xuyên, học tập viên tiếp tục nâng lên trình độ chuyên môn nước ngoài ngữ lên đến mức 40%, chỉ với sau 10 phút rèn luyện thường ngày.


Đặc biệt, nhập mon này, ELSA Speak đang sẵn có lịch trình ưu đãi Khi ĐK ELSA Pro. Nhanh tay nhập mã hạn chế giá đựng “đánh bại” nỗi hoảng tiếp xúc ngay lập tức thời điểm ngày hôm nay.

Xem thêm: 30/4 là cung gì