against là gì

Cấu trúc Against là 1 trong dạng cấu tạo ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản và phổ cập. Tuy nhiên, song khi sỹ tử rất có thể lầm lẫn khi việc dùng cấu tạo against, tương đương sử dụng cấu tạo này ko phù phù hợp với văn cảnh. Vì vậy, vô nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục cung ứng tư cấu tạo dùng against tất nhiên những Note vô quy trình dùng. 

Key takeaways

Bạn đang xem: against là gì

1. Against là gì?: Against - Giới kể từ, thông thường nghe biết với ý nghĩa sâu sắc phổ cập là chống đối. Tuy nhiên, tùy nằm trong vô những trường hợp không giống nhau tuy nhiên kể từ giới kể từ này sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

2. Những cấu tạo Against vô giờ đồng hồ Anh:

2.1 Cấu trúc khái quát:

 • Verb + against + Noun/Noun phrase

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

2.2 Cấu trúc cụ thể:

 • Cấu trúc Against miêu tả ý nghĩa sâu sắc phản đối

 • Cấu trúc Against biểu diễn miêu tả sự bất lợi

 • Cấu trúc Against biểu diễn miêu tả hành vi va cho tới cái gì đó

 • Cấu trúc Against đem ý nghĩa sâu sắc đối chiếu.

Against là gì?

Against - Giới kể từ, thông thường nghe biết với ý nghĩa sâu sắc phổ cập là chống đối. Tuy nhiên, tùy nằm trong vô những trường hợp không giống nhau tuy nhiên kể từ giới kể từ này sẽ sở hữu nghĩa không giống nhau.

Ví dụ:

 • Her house was over against mine.

(Ngôi nhà đất của cô ấy ở đối lập nhà đất của tôi)

 • A worker goes against his quấn because of many unreasonable changes

(Một người công nhân ngăn chặn ông công ty của tôi vì thế nhiều thay cho thay đổi ko phù hợp)

 • She is maybe nothing against you

(Có lẽ cô ấy ko quí bạn)

 • Can she appeal against this decision?

(Cố ấy rất có thể năng khiếu nại với đưa ra quyết định này hoặc không?)

 • Lisa cannot dare say anything against her mother

(Lisa không đủ can đảm bất kể điều gì chống lai u mình)

Những cấu tạo Against vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc:

 • Verb + against + Noun/Noun phrase

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

Trong cơ, danh kể từ hoặc cụm danh kể từ đứng sau against chỉ loại bị phản đối hoặc ngăn chặn.

Cấu trúc Against miêu tả ý nghĩa sâu sắc phản đối

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu tạo này là: “opposing or disagreeing with somebody/something” - nghĩa: Phản đối hoặc lắc đầu với ai cơ / đồ vật gi cơ (Từ điển Oxford)

Những collocation phổ cập với ý nghĩa sâu sắc này:

 • Fight against: Chiến đấu chống lại

 • Play against: Đối đầu (thường dùng trong mỗi cuộc ganh đua về thể thao)

 • Be against: Chống lại

 • Advise someone against: Khuyên ai cơ chống lại

 • Vote against: bầu cử chống lại

Ví dụ: 

 • The fight against terrorism

(Cuộc chiến chống xịn bố)

 • We're playing against the league champions next month.

(Chúng tôi tiếp tục đấu với những căn nhà vô địch giải đấu vô mon tới)

 • That's against our law.

(Đó là trái ngược luật của bọn chúng ta)

 • She was forced lớn get married against her will.

(Cô buộc nên kết duyên trái ngược với ý ham muốn của tôi.)

Xem thêm: trạng thái là gì

 • Is he for or against the death penalty?

(Anh tao cỗ vũ hoặc ngăn chặn án tử hình?)

Cấu trúc Against biểu diễn miêu tả sự bất lợi

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu tạo này là: “not lớn the advantage or favour of somebody/something” - nghĩa: không tồn tại lợi hoặc đảm bảo chất lượng cho tới ai cơ / đồ vật gi đó

 • Be against: ngăn chặn, hoặc không tồn tại lợi

Ví dụ:

 • All the evidence is against her.

(Tất cả triệu chứng cứ đang được không tồn tại lợi cho tới cô ấy)

 • His age is against him.

(Tuổi của anh ấy ấy không tồn tại lợi cho tới anh ấy)

Cấu trúc Against biểu diễn miêu tả hành vi va cho tới cái gì đó

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu tạo này là: “close lớn, touching or hitting somebody/something” - nghĩa: lại gần, va vô hoặc tấn công ai cơ / đồ vật gi đó

 • Beat against: đập vào

 • Put something against: bịa đặt gì cơ va vào

 • Lean against: tựa vào

Ví dụ:

 • Put the guitar there, against the wall.

(Hãy bịa đặt cây đàn ở cơ, phụ thuộc vào tường.)

 • The rain beat against the windows.

(Mưa đập vô những cái hành lang cửa số.)

2.4 Cấu trúc Against đem ý nghĩa sâu sắc sánh sánh

Theo (từ điển Oxford), nghĩa giờ đồng hồ Anh của cấu tạo này là: “used when you are comparing two things” -  nghĩa: được dùng khi chúng ta đối chiếu nhì thứ

Cấu trúc:

 • Verb + Object + against + Noun/Noun phrase

Ví dụ:

 • She is weighing the benefits against the cost.

(Cô ấy đang được quan tâm đến đằm thắm quyền lợi và ngân sách.)

 • Check your bill against the statement.

(Hãy đánh giá hóa đơn của công ty đối với bảng sao kê.)

 • What's the rate of exchange against the Vietnam?

(Tỷ giá chỉ hối hận đoái đối với nước ta là bao nhiêu?)

Bài luyện áp dụng

Viết những câu tại đây vị giờ đồng hồ Anh với kể từ Against:

1. Hãy đánh giá thành phẩm của công ty với của tôi

2. Đặt truyền hình ở trên đây, va vô bức vẽ

3. Hành động của anh ấy ấy ngăn chặn anh ấy

4. Họ đang được đấu giành giật ngăn chặn sự bất công cho tất cả những người lao động

5. Quý khách hàng tránh việc thực hiện điều này, này là ngăn chặn luật của tất cả chúng ta.

Đáp áp tham lam khảo:

1. Check your result against mine.

2. Put the television here, against the painting.

3. His action is against him.

4. They are fighting against unfairness for the workers.

5. You should not tự that, that's against our rule!

Xem thêm: phonetics là gì

Tổng kết

Trên đấy là những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản tương quan cho tới những cấu trúc against, kỳ vọng người học tập rất có thể vận dụng vô quy trình học tập giờ đồng hồ Anh của tôi. Người học tập hãy ôn luyện kỹ năng và kiến thức và thực hiện bài bác luyện thông thường xuyên nhằm ghi ghi nhớ lâu và dùng phù phù hợp với văn cảnh.

Tham khảo

Against”. Oxford Learner's Dictionaries.https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/against?q=against