all là gì

/ɔ:l/

Thông dụng

Tính từ

Tất cả, không còn thảy, toàn cỗ, xuyên suốt trọn vẹn, mọi
all my life
suốt đời tôi, trọn vẹn đời tôi
all day
suốt ngày
with all speed
hết tốc độ
for all that
mặc mặc dù toàn bộ những loại đó
all Vietnam
toàn nước Việt Nam
in all respects
về từng phương diện

Đại từ

Tất cả, toàn bộ, không còn thảy, toàn thể, toàn bộ
all of us
tất cả bọn chúng tôi; toàn bộ bọn chúng ta
all is over!
thế là kết thúc vớ cả!
all are unanimous to tướng vote
tất cả đều tán thành bầu
That's all I know
Đó là toàn bộ những điều tôi biết
all but him
tất cả trừ nó ra
It's all one to tướng me
Đối với tôi thì loại này cũng vậy thôi
at all
chút nào là, 1 chút nào chăng
I don't know him at all
tôi ko biết hắn tao một ít nào
in all
tổng nằm trong, toàn bộ, cả thảy
Không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình)

Phó từ

Hoàn toàn, toàn cỗ, toàn bộ, trọn vẹn vẹn
to be dressed all in white
mặc toàn trắng
That's all wrong
Cái bại liệt sai cả rồi
Không ai giúp sức, tự động thực hiện lấy
Thình lình, đột nhiên
Xong, không còn, chấm dứt
It's all over
Thế là kết thúc, thế là hết
Hoàn toàn thực sự, hắn như hệt
Mặc mặc dù vậy nào là, mặc dù sao lên đường nữa
It's all up with him
It's all over with him
(từ lóng) thế là nó tong rồi, thế là nó tiêu tùng rồi, thế là nó lên đường đời rồi
That's all
(thông tục) đấy chỉ mất thế thôi, không tồn tại gì nên rằng thêm thắt nữa
It's (that's) all very well but...

Xem well

Xem thêm: trạng thái là gì

Bạn đang xem: all là gì

Cấu trúc kể từ

all but
gần như, đa số, suýt
all but impossible
gần như ko thể thực hiện được
he was all but drowned
hắn suýt bị tiêu diệt đuối
all and sundry
toàn thể và từng người một, toàn bộ và từng loại một
not at all
không đâu, ko chút nào
nothing at all
không một ít nào là, ko một tí gì
one and all
tất cả ko trừ một ai; toàn bộ ko trừ một chiếc gì
all alone
một bản thân, đơn độc
all in
mệt rời rã, kiệt sức
all over
khắp cả
all over the world
khắp thế giới
to be covered all over with mud
bùn dơ từng người
she is her mother all over
cô tao hắn y hệt như bà mẹ
all there
(thông tục) trí não thông minh trong lành, ko mất mặt trí, ko điên
he is not quite all there
anh tao mất mặt trí rồi; trí não anh tao không hề thông minh nữa rồi
all the same
cũng thế thôi, cũng vậy thôi, không tồn tại gì khác
it was all the same to tướng him
cái bại liệt so với hắn thì cũng vậy thôi
if it's all the same to tướng you
nếu so với anh ko phiền gì, còn nếu như không phiền gì anh
he was punished all the same
mặc mặc dù vậy nào là hắn cũng cứ bị phạt
all the same I have to tướng stay
dù sao chăng nữa tôi vẫn nên ở lại
thank you all the same
tuy vậy tôi vẫn xin xỏ cám ơn anh (chị...)
all the better
càng hoặc, càng tốt
to tướng be all attention
rất siêng chú
to tướng be all smiles
luôn luôn luôn tươi tỉnh cười
grasp all, lose all

Xem grasp

Chuyên ngành

Toán & tin

toàn cỗ, vớ cả

Kỹ thuật công cộng

toàn bộ

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjective
complete , entire , full , greatest , gross , outright , perfect , total , utter , any , bar none , barring no one , each and every , every , every bit of , every single , sum , totality , whole , alone , nothing but , only , solely
adverb
all in all , altogether , entirely , exactly , fully , just , purely , quite , totally , utterly , wholly , absolutely , dead , flat , perfectly , thoroughly , well
noun
accumulation , across the board , aggregate , aggregation , collection , ensemble , entirety , everyone , everything , gross , group , integer , jackpot * , lock stock and barrel , mass , quantity , sum , sum total , total , unit , utmost , wall to tướng wall , whole ball of wax , whole enchilada , whole nine yards , whole schmear , whole shooting match , whole show , works , totality , allness , alone , altogether , complete , completely , completeness , comprehensibility , comprehensiveness , entirely , entireness , every , exclusively , full , monopolization , monopoly , mutuality , omneity , omnificence , omnipotence , omnipresence , omniscience , quite , solely , the whole , thoroughly , tout le monde , ubiquity , unanimity , universality , whole , wholeness , wholly

Từ trái khoáy nghĩa