bạn tiếng anh là gì

Bản dịch

Chúng tôi van lơn mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thuộc bạn bè nhằm ăn mừng...

Bạn đang xem: bạn tiếng anh là gì

expand_more We are having a tiệc nhỏ amongst friends đồ sộ celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúng tôi van lơn mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thuộc bạn bè nhằm ăn mừng...

expand_more We are having a tiệc nhỏ amongst friends đồ sộ celebrate…and we would be very glad if you could come.

close sibling-like friend

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn đang được thi công hôn? Các bạn đang được định ngày mang đến đám hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở với mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn đang được thi công hôn? Các bạn đang được định ngày mang đến đám hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở với mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn đang được thi công hôn? Các bạn đang được định ngày mang đến đám hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở với mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

expand_more I hope you will both be very happy together.

Chúc mừng nhì bạn đang được thi công hôn? Các bạn đang được định ngày mang đến đám hỏi chưa?

Have you decided upon big day yet?

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở với mọi người trong nhà hạnh phúc!

I hope you will make each other extremely happy.

Ví dụ về phong thái dùng

Chúc mừng bạn đạt được thành quả chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn như ý vô sau này.

Well done on your great exam results and all the best for the future.

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn niềm hạnh phúc mặt mũi nhau!

Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.

Chúng tôi vô cùng phấn khởi mặc nghe tin cậy nhỏ bé trai/bé gái mái ấm bạn mới mẻ ra đời. Chúc mừng mái ấm gia đình bạn!

We were delighted đồ sộ hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.

Chúc mừng lễ thi công ước của nhì bạn. Chúc nhì bạn ở với mọi người trong nhà hạnh phúc!

Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.

Chúc mừng bạn đạt được thành quả chất lượng nghiệp cao. Chúc bạn như ý bên trên tuyến phố sự nghiệp!

Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.

Bạn được đặt theo hướng dẫn dùng và Bảo Hành của những món đồ năng lượng điện tử hoặc không?

Xem thêm: mommy là gì

Do you have any instruction manuals or warranties on electrical items?

Những đòi hỏi nguồn vào tuy nhiên thú nuôi của bạn cần thiết bao hàm _______________.

The entry requirements that your pet needs đồ sộ meet include a __________.

Chúc mừng bạn đang được lấy được vị thạc sĩ và chúc bạn đi làm việc may mắn!

Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.

Chúc mừng nhì bạn đang được thi công hôn? Các bạn đang được định ngày mang đến đám hỏi chưa?

Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?

Chúng tôi trân trọng mời mọc bạn cho tới người sử dụng bữa tối nằm trong công ty chúng tôi nhằm ăn mừng...

We request the pleasure of your company at a dinner đồ sộ celebrate…

Chúng tôi van lơn mời mọc bạn cho tới tham gia một trong những buổi tiệc thân thuộc bạn bè nhằm ăn mừng...

We are having a tiệc nhỏ amongst friends đồ sộ celebrate…and we would be very glad if you could come.

Bạn đem list của những dịch fake đem ghi nhận về [tên ngôn từ ] không?

Do you have a list of the certified translators in [language]?

Mình vô cùng phấn khởi Lúc cảm nhận được thư / lời nói mời mọc / trang bị / tiến thưởng bạn gửi.

I am very grateful đồ sộ you for letting bầm know / offering bầm / writing đồ sộ me…

Chúc mừng bạn đang được trúng tuyển chọn đại học! Chúc bạn tận thưởng quãng đời SV của mình!

Well done on getting into University. Have a great time!

Thân mời mọc bạn... cho tới tham gia lễ trở nên hít của... và... vào trong ngày... bên trên...

Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…

Mình vô cùng phấn khởi Lúc cảm nhận được thư / lời nói mời mọc / trang bị / tiến thưởng bạn gửi.

I am very grateful đồ sộ you for letting bầm know / offering / writing…

Trân trọng mời mọc bạn cho tới tham gia lễ đính ước của... và... vào trong ngày...

You are cordially invited đồ sộ … and … engagement tiệc nhỏ on…

Chúng tôi van lơn trân trọng mời mọc bạn cho tới công cộng phấn khởi nằm trong công ty chúng tôi vào trong ngày... bên trên... nhân thời cơ...

We would be delighted if you would join us on..at…for…

Chúc bạn một sinh nhật hạnh phúc và tuyệt vời!

Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!

Nhờ bạn replay cho tới... hộ bản thân là bản thân vô cùng yêu thương và ghi nhớ quý khách.

Give my love to…and tell them how much I miss them.

Ví dụ về đơn ngữ

Thing 2 stated that her and her boyfriend broke up because he wasn't being faithful.

He feels depressed during the đoạn phim and sees his ex with a new boyfriend and looks away.

He says he isn't her boyfriend and makes her go away.

Her boyfriend died of sida, having despaired and become morose because of the disease.

The boyfriends then fight off the doctor's henchmen, a gorilla, a werewolf, and a creature of some sort.

As a youth, he was teased by his classmates for being overweight.

She has a habit of preaching about her hobby whenever she is excited and thus is generally avoided by her male classmates.

Her classmates are furious as they were waiting for a miracle đồ sộ occur.

His designs had garnered the attention of his classmates, who began offering đồ sộ buy his hand-designed shoes.

She is kind đồ sộ her classmates, however, which makes her very popular.

Xem thêm: cố chấp là gì