Báo cáo được sử dụng để in loại thông tin nào dưới đây, tin học 12 bài 9: báo cáo và kết xuất báo cáo

Câu hỏi trắc nghiệm Tin học 12 bài xích 9 : báo cáo và kết xuất report có giải đáp và lời giải chi tiết giúp các bạn ôn tập với học xuất sắc hơn bài 9 Tin lớp 12


Câu 1. Khi nên in tài liệu theo một mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng:A. Báo cáo
B. Bảng
C. Mẫu hỏi
D. Biểu mẫu
Câu 2. Báo cáo thường được áp dụng để:A. Diễn tả được sự đối chiếu và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu
B. Trình bày nội dung văn bản theo mẫu mã quy định
C. A với B đông đảo đúng
D. A với B gần như sai
Câu 3. Để tạo nên một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi gì?
A. Báo cáo được tạo nên để kết xuất tin tức gì? dữ liệu từ hầu hết bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào?
B. Report được tạo ra để kết xuất thông tin gì? dữ liệu từ phần đa bảng, mẫu hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào? tạo nên báo cáo bằng cách nào?
C. Báo cáo được tạo ra để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ hồ hết bảng, mẫu hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào? Hình thức báo cáo như thế nào?
D. Báo cáo được tạo nên để kết xuất thông tin gì? dữ liệu từ phần đa bảng, chủng loại hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo?
Câu 4. Để thao tác với báo cáo, chọn đối tượng người sử dụng nào trong bảng chọn đối tượng?
A. Tables
B. Forms
C. Queries
D. Reports
Câu 5. Để tạo nhanh một báo cáo, thường chọn lựa cách nào trong những cách dưới đây:A. Người tiêu dùng tự thiết kếB. Cần sử dụng thuật sĩ sinh sản báo cáo
C. Sử dụng thuật sĩ tạo report và tiếp đến sửa thay đổi thiết kế báo cáo được tạo thành ở cách trên
D. Toàn bộ các trên mọi sai
Câu 6. Đối tượng nào tiếp sau đây không thể cập nhật dữ liệu?
A. Bảng, biểu mẫu
B. Mẫu hỏi, báo cáo
C. Báo cáo
D. Bảng
Câu 7. Giả sử bảng HOCSINH gồm có các trường MAHS, HOTEN, DIEM. LOP. ý muốn hiển thị tin tức điểm cao nhất của mỗi lớp để thực hiện lâu dài, trong Access ta sử dụng đối tượng người tiêu dùng nào vào các đối tượng người sử dụng sau?
A. Reports
B. Queries
C. Forms
D. Tables
Câu 8. Khi mở một báo cáo, nó được hiển thị dưới dạng nào?
A. Cơ chế thiết kếB. Cơ chế trang dữ liệu
C. Chế độ biểu mẫu
D. Chính sách xem trước
Câu 9. Chọn phát biểu sai trong những phát biểu sau?
A. Có thể định dạng mẫu mã chữ, kích cỡ chữ cho những tiêu đề và dữ liệu trong báo cáo
B. Lưu report để áp dụng nhiều lần
C. Báo cáo tạo bằng thuật sĩ đạt yêu cầu về hình thức
D. Rất có thể chèn hình hình ảnh cho báo cáo thêm sinh động
Câu 10. Cùng với báo cáo, ta bắt buộc làm được việc gì trong những việc sau đây?
A. Chọn trường chuyển vào báo cáo
B. Thanh lọc những bản ghi thỏa mãn một điều kiện nào đó
C. Gộp team dữ liệu
D. Ba trí report và chọn kiểu trình bày.

Bạn đang xem: Báo cáo được sử dụng để in loại thông tin nào dưới đây


Trắc nghiệm Tin học 12 bài bác 13 : bảo mật thông tin thông tin trong số hệ đại lý dữ liệu


Trắc nghiệm Tin 12 bài xích 12: những loại phong cách thiết kế của hệ cửa hàng dữ liệu


Trắc nghiệm Tin học 12 bài bác 11 : Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ


Trắc nghiệm Tin học 12 bài xích 10 : Cơ sở dữ liệu quan hệ


Trắc nghiệm Tin học 12 bài 9 : báo cáo và kết xuất báo cáo


Phân tích Việt Bắc
Bài văn tả mẹ
Tả con mèo
Phân tích bài thơ Tỏ lòng
Phân tích Đất nước
Phân tích nhì đứa trẻ
Định phía nghề nghiệp

Mục tiêu của nội dung bài học kinh nghiệm Bài 9:Báo cáo cùng kết xuất báo cáo nhằm mục đích giúp các em biết được: Khái niệm báo cáo, chức năng của báo cáo, công việc chuẩn bị chế tạo ra báo cáo,phương pháp thiết kế báo biểu, công việc để lập báo cáo đối kháng giản,... Mời các em thuộc theo dõi nội dung bài học dưới đây.


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Có mang báo cáo

1.2. Phương pháp tạo report bằng thuật sĩ

2. Bài tập minh họa

3. Luyện tập Bài 9 Tin học tập 12

3.1. Trắc nghiệm

3.2. Bài xích tập SGK

4. Hỏi đáp
Bài 9 Tin học tập 12


a. Khái niệm

Báo cáo làhình thức phù hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.

b. Tính năng của báo cáo

Báo cáo thường xuyên được áp dụng để:

Thể hiện nay được sự đối chiếu và tổng hợp thông tin từ các nhóm dữ liệu;Trình bày ngôn từ văn bản theo mẫu quy định.c. Chuẩn bị tạo báo cáo
Để chế tác một báo cáo, cần trả lời các câu hỏi:Báo cáo được tạo ra để kết xuất tin tức gì?
Dữ liệu được đem từ đâu?
Dữ liệu được nhóm như thế nào?
Để thao tác làm việc với báo cáo, lựa chọn Reports trong bảng chọn đối tượng (hình 1):

*

Hình 1.Trang báo cáo trong cửa sổ CSDL

Các cách để tạo báo cáo:Dùng thuật sĩ.Tự thiết kế.Kết vừa lòng cả nhì cách.

1.2.Cách tạo báo cáo bằng thuật sĩ


Ví dụ:Từ bảng HOC-SINH, lấy tin tức từ cha trường Ten,To, Toan với gộp team theo mỗi tổ nhằm tính điểm vừa phải môn Toán của vớ cả các bạn trong tổ.

*

Bảng 1. Bảng HOC_SINH

*

Hình 1. Báo cáo điểm trung bình môn Toán

Bước 1. Mở đối tượng báo cáo

Trong cửa sổ CSDL, nháy chọn đối tượng người sử dụng ReportNháy đúp con chuột vào Create report by using Wizard

*

Hình 2. Mở đối tượng người dùng báo cáo

Bước 2. Lựa chọn bảng hoặc mẫu mã hỏi

Trong mục Tables/Queries lựa chọn bảng HOC-SINH

*

Hình 3. Lựa chọn bảng hoặc mẫu hỏi

Bước 3.Chọn trường buộc phải đưa vào báo cáo

Nháy đúp loài chuột vào tên trường: To, Ten, Toan ở mục Available Fields. Nháy Next.

*

Hình 4. Chọn trường cần đưa vào báo cáo

Bước 4.Chọn trường nhằm gộp nhóm

Nháy chuột vào trường To, nháy chuột vào nút lệnh

*

*

Hình 5. Lựa chọn trường nhằm gộp nhóm

Bước 5. Chọn trường để bố trí các phiên bản ghi

Chọn ngôi trường Ten bằng phương pháp nháy mũi tên bên đề nghị ô 1

*

Hình 6.Chọn trường để thu xếp các bạn dạng ghi

Bước 6.Tính vừa phải cộng

Nháy Summary Options…Đánh dấu vào AvgNháy OK. Nháy Next

*

Hình 7. Tính vừa đủ cộng

Bước 7.Chọn cách bố trí báo cáo

*

Hình 8.Chọn cách bố trí báo cáo

Bước 8. Chọn kiểu trình diễn báo cáo

Nháy Next

*

Hình 9.Chọn kiểu trình bày báo cáo

Bước 9. Đặt thương hiệu và xong việc sản xuất báo cáo

Nhập tên của báo cáo: Diem TB mon Toan
NháyFinish

*

Hình 10.Đặt tên và xong xuôi việc tạo ra báo cáo


Câu 1

Báo cáo có điểm mạnh gì đối với các đối tượng người sử dụng khác?

Gợi ý trả lời:Trình bày được văn bản theo văn phiên bản qui định.

Câu 2

Dựa vào mẫu báo cáo dưới trên đây và mang lại biết: báo cáo được tạo nên để kết xuất tin tức gì?

*

Gợi ý trả lời:

Báo cáo bên trên được tạo nên để kết xuất thông tin số học sinh nam cùng số học sinh nữ

Câu 3

Tạo báo cáo thực hiện yêu cầu sau: cho thấy thêm điểm môn Tin tối đa của mỗi tổ

Gợi ý trả lời:

Bước 1. Mở đối tượng người tiêu dùng báo cáo
Trong hành lang cửa số CSDL, nháy chọn đối tượngReport;Nháy đúp chuột vàoCreate report by using Wizard.

Xem thêm: Phương Thức Sinh Sản Chủ Yếu Của Trùng Roi Là, Hình Thức Sinh Sản Chủ Yếu Của Trùng Roi Xanh Là

​​Bước 2. Chọn bảng hoặc chủng loại hỏi
Trong mụcTables/Querieschọn bảng HOC-SINHBước 3.Chọn trường nên đưa vào báo cáo
Nháy đúp chuột vào thương hiệu trường: To, Ten, Tin sống mụcAvailable Fields;NháyNext.Bước 4.Chọn trường nhằm gộp nhóm
Nháy chuột vào ngôi trường To, nháy chuột vào nút lệnh
*
.Bước 5. Chọn ngôi trường để thu xếp các bạn dạng ghi
Chọn trường Ten bằng cách nháy mũi tên bên yêu cầu ô 1Bước 6. Tìm điểm môn Tin cao nhất
NháySummary Options…;Đánh lốt vàoMax;NháyOK. NháyNext.Bước 7.Chọn cách bố trí báo cáoBước 8. chọn kiểu trình diễn báo cáoBước 9. Đặt thương hiệu và ngừng việc chế tạo ra báo cáo
Nhập tên của báo cáo: Diem mon Tin Cao nhat;NháyFinish.
A.Báo cáo được tạo nên để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ các bảng, chủng loại hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào?
B.Báo cáo được tạo thành để kết xuất tin tức gì? tài liệu từ phần đa bảng, chủng loại hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ được nhóm như vậy nào? tạo ra báo cáo bằng cách nào?
C.Báo cáo được tạo ra để kết xuất thông tin gì? tài liệu từ hồ hết bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ được đưa vào báo cáo? Dữ liệu sẽ tiến hành nhóm như thế nào? Hình thức báo cáo như núm nào?
D.Báo cáo được tạo nên để kết xuất thông tin gì? tài liệu từ phần đông bảng, mẫu mã hỏi nào sẽ tiến hành đưa vào báo cáo?

Câu 2:

Để thao tác làm việc với báo cáo, chọn đối tượng người tiêu dùng nào vào bảng chọn đối tượng?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x