bát chánh đạo là gì

BÁT CHÁNH ĐẠO
Huệ Giáo

I/ Mở đề:

Bạn đang xem: bát chánh đạo là gì

Bát Chánh Đạo hoặc Bát Thánh Đạogiáo lý căn bản của Đạo đế (trong Tứ Đế) bao gồm ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Đây là những phương tiện hành trì phổ biến sâu rộng cộng đồng mang lại Ngũ thừa Phật giáo.

Trong bài xích pháp Tứ đế đầu tiên đức Phật giảng bên trên vườn Lộc Uyển, về phương pháp hành trì hoặc Đạo đế, con đường dẫn theo an vui sướng Niết bàn. Đức Phật đang được long trọng chỉ Bát thánh đạo mang lại năm bạn đồng tu là nhhóm Kiều Trần Như. Đó là con đường thánh bao gồm tám chi: Chánh kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh anh tấn, Chánh niệmChánh định.

II/ Nhập đề:

A- Định nghĩa:

Bát chánh đạocon đường chân chánh đem tám chi, canh ty chúng sanh nhắm tới một đời sinh sống hùng vĩ, hạnh phúc. Bát thánh đạo là tám phương tiện vi diệu fake chúng sanh cho tới đời sống an lạc, giải thóat, tiến bộ cho tới địa vị giác ngộ. Những bậc Hiền, Thánh nương theo đòi tám phương tiện này nhằm tiếp cận Niết bàn, Phật quả.

B- Nội dung Bát chánh đạo:

1-Chánh kiến: Chánh là thật thà, đúng đắn; Kiến là thấy, nhận biết. Nghĩa là việc nhận thức sáng suốthợp lý bên trên căn bản của trí tuệ, không hề vướng những vết bụi của tà kiến, mê lầm vọng chấp.

-a. Hiểu biết chân chánh:

-Hiểu biết toàn bộ sự vật hiện hữu bên trên thế gian này đều vì thế nhân duyên sanh, ko trường tồn và luôn luôn trực tiếp biến đổi khử.

- Nhận thức rõ ràng nhân quả- nghiệp báo nhằm hành vi.

- Nhận thức rõ ràng giá trị hiện hữu của đằm thắm người và mọi vật xung quanh.

- Nhận thức rõ ràng Khổ- Vô thường- Vô ngã của vạn pháp.

- Nhận thức rõ ràng toàn bộ chúng sanh và một bản thể thanh tịnh.

- Nhận thức rõ ràng Tứ đế- Thập nhị nhân duyên, không chấp thông thường , chấp đọan.

-b. Hiểu biết ko chân chánh:

- Chấp Thượng đế tạo nên vật, ko tin lý nhân quả nghiệp báo.

- Phủ nhận từng sự vật hiện hữu, ko nhận thức bọn chúng kể từ nhân duyên sanh.

- Chấp vô thành kiến; quan niệm ko bình đẳng đằm thắm người và muôn vật.

- Cố chấpkiến thức vọng tưởng; ko tin cẩn vô những quả vị giải thóat.

2- Chánh Tư Duy: Tư duysuy nghĩ. Chánh tư duysuy nghĩ chân chánh, là suy nghĩ ko trái với lẽ phải, chất lượng cho bản thân và cho những người.

a. Suy nghĩ chân chánh:

-Suy nghĩ về cho tới nguyên nhân đau khổ của tôi và chúng sanh, ở cơ vô minh là xuất xứ của từng tội lỗi, để hiểu tuy nhiên tu tập hầu tìm kiếm được giải thóat cho bản thân và cho những người.

- Suy nghĩ cho tới Giới- Định –Huệ thực hiện căn bản tiến tu cho tới quả vị Niết bàn.

b. Suy nghĩ ko chân chánh:

-suy nghĩ về cho tới lợi dưỡng, tài sắc, danh vọng dò xét trăm nối tiếp ngàn nối tiếp nhằm sợ hãi người.

- Suy nghĩ cho tới nhiều phương pháp để rộng lớn người, từng nối tiếp tế bào nhằm trả thù; người sử dụng lặn thuật; dựa vào lòng tin của con người nhằm mê hoặc.

3- Chánh ngữ: Ngữ là lời nói. Chánh ngữlời nói chân thật ko hư dối, đem lợi ích chính đáng, công bình, thật thà và hợp lý. Lời nói ko thực hiện tổn hại cho tới đời sống nằm trong danh dự của những người không giống.

-a. Lời nói chân thật:

-Lời trình bày thật thà, thành thật, hợp lý ko thiên vị, hòa nhã, giản dị và sáng suốt.

-Lời trình bày lợi ích, như nhau và đem tính chất sách tấn, khuyến tu, hé bày độ sáng giác ngộ tự tâm trong những tha nhân.

-Lời trình bày đem tính chất tuyên dương đạo lý thực hiện người; tuyên dương chánh pháp Từ biTrí tuệ.

-b. Lời nói ko chân thật:

- Lời nói tạo nên phân chia rẽ, ko chính sự thật.

-Lời trình bày nhằm sợ hãi người, xuyên tạc, thiên vị, dua nịnh.

- Lời nói chửi rủa , mắng nhiếc, vu họa và thô tục.

- Lời nói nhằm bảo vệ Ngã và Ngã sở.

4- Chánh nghiệp: Nghiệp gốc kể từ chữ Phạn được Trung hoa dịch rời khỏi, Tức là hành vi đem tác ý. Chánh nghiệp tức là hành vi tạo nên tác trong đời sinh sống cần phải sáng suốt chân chánh.

-a. Hành động chân chánh:

- Hành động theo đòi lẽ phải, biết tôn trọng quyền sinh sống cộng đồng của mọi người, từng lòai.

- Hành động đem thận trọng ko tổn hại cho tới công việc và nghề nghiệp, tài sản, danh giáđịa vị của kẻ không giống.

- Hành động chân chánh là hành vi đem lương tâm, đạo đứcđịa vị của tôi, biết gìn giữ tánh hạnh.

- lõi hy sinh chánh đáng nhằm mang đến lợi lạc mang lại quần sanh.

-b. Hành động ko chân chánh:

-Hành động ko gìn giữ những luật lệ, giới điều.

- Hành động chỉ vì như thế lợi bản thân tuy nhiên sợ hãi người.

5- Chánh mạng: Mạng là việc sinh sống, đời sống. Đời sống chân chánh tức là sinh sống một cơ hội chân chánh vì thế công việc và nghề nghiệp lương thiện, chính đáng ko bóc lột, xâm sợ hãi cho tới lợi ích cộng đồng của những người không giống.

-a. Đời sống chân chánh:

-Sống vì thế kĩ năng, tài năng chân chánh, ko lừa lừa gạt người.

- Sống cao quý, chính chánh pháp ko mê tín.

-b. Đời sống ko chân chánh:

- Làm tổn hại và óc lọan tâm trí mọi người.

- Sống chui luồn, người sử dụng mồm lưỡi, côn trùng lái nhằm thanh toán thân thiện.

- Sống chạy theo mê tín, dị đoan; sinh sống nương tựa ăn dính vào kẻ không giống.

6- Chánh tinh anh tấn: Tinh tấn là chăm chỉ, chuyên cần. Siêng năng chuyên cần chân chánh trực tiếp tiến bộ cho tới mục đíchlý tưởng tuy nhiên Phật đang được dạy dỗ. Hăng say thực hiện những việc chính đáng đem lợi ích cho bản thân và cho những người.

a. Chuyên cần chân chánh:

- Quyết tâm lọai vứt những việc ác đang được sinh, ngăn ngừa những việc ác ko sinh.

- Chuyên thực hiện những việc lành việc chất lượng.

- Chuyên cần trau dồi phước đứctrí tuệ.

b. Chuyên cần ko chân chánh:

- Là người say sưa với ngũ dục và khóai lạc.

- Là kẻ say sưa lạc thú thực hiện tổn hại cho tới người không giống, ko tiết chế bản thân.

7- Chánh niệm: Niệm là ghi ghi nhớ, ghi nhớ nghĩ về. Nhớ nghĩ về chân chánh. Chánh niệm đem 2: Chánh ức niệm và chánh quán niệm. Ưùc niệm là ghi nhớ nghĩ về cho tới quá khứ, những chuyện đang được qua loa. Quán niệmquán sát cảnh hiện tại và chính thức của sau này.

a. Ức niệm chân chánh:

Xem thêm: giám đốc điều hành tiếng anh là gì

- Nhớ cho tới tứ ân.

- Nhớ cho tới những lỗi lầm xưa, chớ nhằm tái phạmhiện tại và sau này.

b. Ức niệm ko chân chánh:

- Nhớ lại những óan hận nhằm phục thù.

- Nhớ lại những hạnh phúc mong manh ko ích lợi.

- Nhớ lại hành vi oai vệ hùng, người sử dụng thủ đọan xảo trá, tàn bạo đang được qua loa nhằm hãnh diện tự mãn.

-c. Quán niệm chân chánh:

- Quán niệm Từ bi: Thấy nỗi gian khổ của chúng sanhluân hồi sinh lòng thương xót, dò xét nhiều phương tiện sẽ giúp đỡ đở bọn họ. Thấy sự mê lầm của tôi và người dẫn theo sầu, bi , gian khổ, ưu và óc, thực hành lời Phật dạy nhằm chấm dứt mê lầm.

- Quán niệm Trí huệ: Quán niệm nguyên nhân sanh hóa vũ trụ, óan đằm thắm, chất lượng xấu xa, cao thấp; quán niệm thực tướng của những pháp nhằm vững vàng tiến bộ bên trên con đường giải thóat.

-d. Quán niệm ko chân chánh:

- Nhớ nghĩ về cho tới dục lạc, khóai cảm.

- Nhớ nghĩ về cho tới nối tiếp sách, âm mưuphương tiện giết thịt sợ hãi cho nhau.

- Nhớ nghĩ về cho tới văn tự xảo trá nhằm gạt người.

8- Chánh định: Định vô Phật học hiểu là Thiền định. Định tức là triệu tập tư tưởng tu luyện thiền ấn định. Chánh định là triệu tập tư tưởngvấn đề chính đáng, chính chân lý, lợi bản thân và người.

-a. Thiền định chân chánh:

- Bất tịnh quán: quán những pháp không thanh tịnh, nhằm trừ tham dục, si ái v.v…….

-Từ Bi Quán : Quán sát toàn bộ chúng sanh đồng thể tánh thanh tịnh, ko rộng lớn ko tầm thường nhằm tôn trọng, kính quý và đọan trừ tâm hận thù

- Nhân duyên quán: Quán toàn bộ pháp đều vì thế nhân duyên tuy nhiên trở thành, không tồn tại một pháp này riêng không liên quan gì đến nhau vô thế giới tương tức tương nhập ( Kinh hoa nghiêm), ko chân thật, ko trường tồn, nhằm đọan trừ ngu si thiên chấp.

- Giới phân biệt quán: Nghĩa là phân biệtquán sát sự giả hợp của 18 giới ( 6 căn, 6 trần, 6 thức) giúp thấy không thật đem ngã phápdiệt trừ ngu si cố chấp.

- Sổ tức quán: Nghĩa là quán tương đối thở, nhằm đối trị tâm giã lọan nhằm lên đường sâu sắc vô thiền định.

b. Thiền định ko chân chánh:

-Thiền ấn định nhằm cầu thác sinh những cõi trời.

-Thiền ấn định nhằm luyện phù chú, thần thông, phép lạ, trường sinh bất tử.

III/ Tu tập Bát chánh đạo:

A-Con lối tu tập Bát chánh đạo cũng đó là con lối tu tập của Giới-Định-Huệ:

Tu tập chánh ngữ - chánh nghiệp - chánh mạngtu tập, những điều thiện. Là tu tập Giới vô lậu học tập.

Chánh tinh anh tấn - chánh niệm - chánh địnhtu tập Tứ niệm xứTứ chánh cần. Là tu tập Định vô lậu học tập.

Chánh kiến - chánh tư duy là tu tâp về Tuệ vô lậu học tập của Tam vô lậu học.

Tuy nhiên, nhằm cải tiến và phát triển trí tuệ chúng ta cần phải đem sự hổ trợ của Tam học là Văn-Tư-Tu.

B-Con lối tu tập Bát chánh đạocon lối tu tập của ba mươi bảy phẩm trợ đạo (Đạo đế):

Đạo đếgiáo pháp Tứ đế bao gồm như thể ba mươi bảy phẩm trợ đạo, được đức Phật nhắc như thể Bát chánh đạo.

Chánh kiếnTuệ căn –Tuệ lực.

Chánh tinh anh tấn là nội dung của Tứ chánh cần.

Chánh niệm đó là nội dung của Tứ Niệm xứ.

Chánh tư duy là trạch pháp……..

Chánh định là tin vui, khinh an, ấn định, xã….

IV/ Công năngích lợi tu tập Bát chánh đạo:

A. Công năng:

1. Cải thiện tự động thân: Người chuyên tu Bát chánh đạo cải thiện được hành vi phi nghĩa, tạo nên mang lại tự động đằm thắm một đời sinh sống chân chánh ích lợithiện mỹ.

2. Cải tạo nên hòan cảnh: Thế giới quan liêu mặt mũi ngòai được tạo hình từ tâm niệm, là thành phẩm của hành vi. Do cơ, nếu như thực hành theo đòi Bát chánh đạo thì rất có thể tạo ra một thế giới tòan mỹ.

3. Làm căn bản mang lại chánh giác: Bát chánh đạo là nền tảng căn bản trước tiên cho việc giác ngộ chân chánh.

B. Ích lợi thực hành Bát chánh đạo:

1. Có kiến thức chân chánh không trở nên mê hoặclôi cuốn vì thế ngọai đạo tà giáo.

2. Suy nghĩ chơn chánh không trở nên rơi vô lỗi lầm đen tối.

3. Lời nói chân chánh lợi bản thân lợi người.

4. Hành động chân chánh tiện ích cho bản thân và ko thực hiện thương tổn người không giống.

5. Đời sống chân chánh không trở nên coi thường rẽ, chê bai, được mọi người yêu mến, kính trọng.

6. Siêng năng chơn chánh tiếp tục thu được không ít thành phẩm.

7. Nhớ nghĩ về chân chánh giải tõa được sự nuối tiếc.

8. Thiền định chơn chánh trí huệ cải tiến và phát triển và Phật quả viên thành.

V/ Kết luận:

Bát Chánh đạo đó là phương pháp tu phổ biến mang lại tại gia lộn xuất gia, vô bất kể hòan cảnh, môi trường thiên nhiên cũng rất có thể thực hiện được.

Tu tập Bát chánh đạo đó là tu tập Thân - Khẩu - Ý của chúng ta, Khi thực hành Bát chánh đạo thì lượm lặt nhiều thành phẩm chất lượng.

Bát chánh đạo lại là nền tảng chánh giác, là căn bản của Giải thóat - Giác ngộ.

Câu chất vấn ôn luyện -Tìm tòi- Suy nghĩ:

1- Bát chánh đạo bao gồm những gì? Phối hợp với Tam vô lậu học rời khỏi sao?
2- Trong tám chi của Bát chánh đạo, chi này được xem là nồng cốt?
3- Bát chánh đạo đem nên là 1 luân lý?
4- Phật tử sinh sống ra sao vừa được gọi là sinh sống chánh mạng?
5- Áp dụng Bát chánh đạo thế này vô trào lưu tòan cầu hóa hiện nay?

Tài liệu tham khảo

Minh Châu-Thiên Ân - Chơn Trí - Đức Tâm, Phật pháp. Thành hội Phật giáo Tp Hồ Chí Minh. Nxb TP. Hồ Chí Minh, 1997.

Thích Chơn Thiện, Phật học khái luận. Nxb TP. Hồ Chí Minh,1999.

H.T.Thích Thiện hoa, Phật học phổ thông, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí minh ấn hành, quyển I_II_III. 1992.

Thích Nhất hạnh, Trái tim của Bụt, NXB. Lá bối, California, USA.1997.

Narada Thera, Phạm Kim Khánh dịch, Đức PhậtPhật pháp, Thành hội Phật giáo Tp. Hồ Chí Minh, 1993.

Xem thêm: sức mạnh là gì

(Cùng một tác giả)

Gủi sản phẩm kể từ MỸ về VIỆT NAM

Gủi sản phẩm kể từ MỸ về VIỆT NAM