CÁC BỘ PHẬN THỰC HIỆN TRONG CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI LÀ

lựa chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn toàn bộ Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
toàn bộ Toán đồ gia dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới thắc mắc mà bạn gửi lên. Có thể trong đó tất cả câu trả lời mà bạn cần!
*

Bộ phận triển khai trong cơ chế bảo trì cân bởi nội môi là

A.Thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm

B.Trung ương thần kinh

C.Tuyến nội tiết

D.Các cơ quan bổ dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu…


Đáp án là D

Bộ phận tiến hành trong cơ chế gia hạn cân bởi nội môi là những cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu…


Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bởi nội môi có chức năng A.Điều khiển hoạt động vui chơi của các cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần tởm hoặc hoocmôn B.Làm tăng giỏi giảm hoạt động trong khung hình để đưa môi trường trong về trạng thái cân đối và bất biến C.Tiếp nhận kích phù hợp từ môi trường thiên nhiên và hiện ra xung thần tởm D.Tác rượu cồn vào các phần tử kích mê thích dựa trên...

Bạn đang xem: Bộ phận thực hiện trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là


Bộ phận triển khai trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi có chức năng

A.Điều khiển hoạt động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần tởm hoặc hoocmôn

B.Làm tăng giỏi giảm chuyển động trong cơ thể để đưa môi trường xung quanh trong về trạng thái thăng bằng và ổn định định

C.Tiếp dìm kích thích hợp từ môi trường và sinh ra xung thần kinh

D.Tác đụng vào các thành phần kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh với hoocmôn


Đáp án là B

Bộ phận triển khai trong cơ chế bảo trì cân bằng nội môi có tính năng làm tăng hay giảm hoạt động trong khung người để đưa môi trường thiên nhiên trong về trạng thái cân bằng và ổn định


Chức năng của phần tử thực hiện tại cơ chế bảo trì cân bởi nội môi là? A. điều khiển hoạt động vui chơi của các cơ quan bằng phương pháp gửi đi những tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn B. Làm tăng hay giảm vận động trong khung người để đưa môi trường trong về trạng thái cân bằng và bất biến C. Mừng đón kích thích từ môi trường thiên nhiên và hình thành xung thần khiếp D. Tác động ảnh hưởng vào các phần tử kích ưa thích dựa trên...

Chức năng của thành phần thực hiện tại cơ chế bảo trì cân bằng nội môi là?

A. điều khiển hoạt động vui chơi của các cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn

B. Có tác dụng tăng hay giảm chuyển động trong cơ thể để đưa môi trường thiên nhiên trong về trạng thái cân bằng và ổn định định

C. Chào đón kích yêu thích từ môi trường xung quanh và hiện ra xung thần kinh

D. Tác động vào các thành phần kích thích dựa trên tín hiệu thần kinh cùng hoocmôn


Tại sao bộ phận tiếp dìm kích thích, phần tử điều khiển và phần tử thực hiện lại nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ chế gia hạn cân bằng nội môi?


Bộ phận mừng đón kích thích, bộ phận điều khiển và phần tử thực hiện vào vai trò đặc biệt quan trọng trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi vì: bất kể một bộ phận nàotham gia vào cơ chế cân bằng nội môi vận động không bình thường hoặc bệnh tật sẽ dẫn mang đến mất cân bằng nội môi.


Bộ phận triển khai trong hình thức diu trì cân đối nội môi là?

A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm

B. Trung ương thần kinh

C. Con đường nội tiết

D. Những cơ quan thận, gan, phổi, tim, mạch máu,…


Câu 3: tại sao bộ phận tiếp nhận kích thích, thành phần điều khiển và thành phần thực hiện nay lại đóng vai trò đặc trưng trong cơ chế duy trì cân bởi nội môi?


Các bộ phận tiếp nhận kích thích, thành phần điều khiển và phần tử thực hiện đóng vai trò đặc biệt trong cơ chế gia hạn cân bằng nội môi bởi chúng đảm nhận những tính năng sau:

- phần tử tiếp nhận kích say đắm là thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm. Thành phần này đón nhận kích ham mê từ môi trường xung quanh (trong cùng ngoài) và xuất hiện xung thần khiếp truyền về phần tử điều khiển.

- phần tử điều khiển là trung ương thần tởm hoặc đường nội tiết. Bộ phận này có công dụng điều khiển họat động của các cơ quan bằng cách gửi đi các tín hiệu thần khiếp hoặc hoocmôn.

- bộ phận thực hiện tại là những cơ quan lại như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,... Bộ phận này dựa vào tín hiệu thần kinh và hoocmôn để tăng hay bớt họat động nhằm mục tiêu đưa môi trường xung quanh trong quay trở lại trạng thái thăng bằng và ổn định.


Đúng(0)
quang đãng Duy

Các phần tử tiếp nhận kích thích, bộ phận điều khiển và bộ phận thực hiện đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong cơ chế gia hạn cân bằng nội môi vị chúng đảm nhiệm những tính năng sau:

- phần tử tiếp nhận kích ưa thích là thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm. Thành phần này mừng đón kích thích hợp từ môi trường thiên nhiên (trong cùng ngoài) và sinh ra xung thần kinh truyền về thành phần điều khiển.

- phần tử điều khiển là trung ương thần ghê hoặc đường nội tiết. Phần tử này có tính năng điều khiển họat động của những cơ quan bằng phương pháp gửi đi những tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

- phần tử thực hiện tại là các cơ quan như thận, gan, phổi, tim, mạch máu,... Bộ phận này dựa trên tín hiệu thần kinh với hoocmôn nhằm tăng hay bớt họat động nhằm đưa môi trường xung quanh trong trở về trạng thái cân bằng và ổn định định.


Đúng(0)

Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

A.Trung ương thần khiếp hoặc đường nội tiết

B.Các cơ quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu

C.Thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm

D.Cơ quan lại sinh sản


#Sinh học tập lớp 11
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án là A

Bộ phận điều khiển và tinh chỉnh trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi là tw thần gớm hoặc tuyến đường nội tiết


Đúng(0)

Bộ phận điều khiển trong cơ chế bảo trì cân bằng nội môi là?

A. Tw thần gớm hoặc tuyến đường nội tiết

B. Các cơ quan liêu như thận, gan, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm

D. Phòng ban sinh sản


#Sinh học lớp 11
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án:A


Đúng(0)
xếp thứ hạng
tất cả Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử vẻ vang Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và xóm hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

olm.vn


học tập liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn nhiệt tình ×
Mua khóa đào tạo và huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ hàng Đóng

- cân đối nội môi là duy trì sự bất biến của môi trường thiên nhiên trong cơ thể, bảo đảm cho các chuyển động sống ra mắt bình thường.

- Khi những điều kiện lí hóa của môi trường thiên nhiên trong (máu, bạch huyết với dịch mô) biến động và không duy trì được sự định hình (mất cân đối nôi môi), sẽ gây ra sự thay đổi hoặc rối loạn hoạt động của các tế bào, những cơ quan, thậm chí tạo ra tử vong ở đụng vật.

II. SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT CƠ CHẾ DUY TRÌ CÂN BẰNG NỘI MÔI

*
- thành phần tiếp dìm kích thích: là thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm. Thành phần này đón nhận kích ưng ý từ môi trường thiên nhiên (trong, ngoài) và ra đời xung thần gớm truyền về bộ phận điều khiển.

- bộ phận điều khiển: là trung ương thần khiếp hoặc tuyến đường nội tiết. Phần tử này có tác dụng điều khiển các hoạt động vui chơi của các cơ quan bằng cách gửi đi những tín hiệu thần kinh hoặc hoocmôn.

- phần tử thực hiện: là những cơ quan lại như thận, gan, phổi, tim, mạch máu… dựa trên tín hiệu thần gớm hoặc hoocmôn từ bộ phận điều khiển nhằm tăng hoặc giảm chuyển động nhằm đưa môi trường trở về trạng thái cân nặng bằng, ổn định.

- Những trả lời của thành phần thực hiện nay tác động trái lại đối với bộ phận tiếp dìm kích thích hotline là tương tác ngược.

Xem thêm: Top 13+ từ có vần en hoặc eng mới nhất 2023, tìm tiếng có âm đầu l hoặc n

III. VAI TRÒ CỦA THẬN VÀ GAN vào CÂN BẰNG ÁP SUẤT THẨM THẤU

1. Mục đích của thận

- Thận gia nhập điều hòa cân đối áp suất thấm vào nhờ kỹ năng tái kêt nạp hoặc thải khô bớt nước và các chất hòa tan trong máu.

- khi áp suất thấm vào trong máu tăng (do ăn uống mặn, đổ nhiều mồ hôi…) $ ightarrow$ thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu, đồng thời động vật hoang dã có xúc cảm khát nước $ ightarrow$ uống nước vào $ ightarrow$ giúp cân bằng áp suất thẩm thấu.

- khi áp suất thấm vào trong máu sút $ ightarrow$ thận tăng thoát nước $ ightarrow$ duy trì áp suất thẩm thấu.

- Thận còn thải các chất thải như: urê, crêatin…

2. Sứ mệnh của gan

- Gan ổn định nồng độ nhiều chất trong huyết tương như: prôtêin, những chất tan và glucôzơ vào máu.

- Sau bữa ăn, độ đậm đặc glucôzơ vào máu tăng cao $ ightarrow$ tuyến tụy máu ra insulin, tạo cho gan đưa glucôzơ thành glicôgen dự trữ, mặt khác kích mê say tế bào nhấn và thực hiện glucôzơ $ ightarrow$ độ đậm đặc glucôzơ trong máu sút và gia hạn ổn định.

- lúc đói, do các tế bào áp dụng nhiều glucôzơ $ ightarrow$ nồng độ glucôzơ trong máu sút $ ightarrow$ đường tụy huyết ra glucagôn góp gan chuyển glicôgen thành glucôzơ gửi vào máu $ ightarrow$ mật độ glucôzơ vào máu tăng thêm và duy trì ổn định.

IV. VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỆM trong CÂN BẰNG p
H NỘI MÔI

- Các buổi giao lưu của tế bào, các cơ quan luôn luôn sản sinh ra các chất $CO_2$, axit lactic… hoàn toàn có thể làm biến hóa $p
H$ của máu làm rối loạn hoạt động vui chơi của cơ thể.

- Hệ đệm có tác dụng lấy đi $H^+$ hoặc $OH^-$ khi những ion này xuất hiện trong huyết $ ightarrow$ gia hạn $p
H$ trong huyết ổn định.

- có 3 nhiều loại hệ đệm trong máu:

+ Hệ đệm bicacbonnat: $H_2CO_3$/$Na
HCO_3$.

+ Hệ đệm phôtphat: $NaH_2PO_4$/$Na
HPO_4^ - $.

+ Hệ đệm prôtêinat (prôtêin).

$ Rightarrow$ trong những hệ đệm, hệ đệm prôtêinat là hệ đệm to gan lớn mật nhất.

- bên cạnh hệ đệm, phổi và thận cũng nhập vai trò đặc biệt quan trọng trong điều hòa cân đối $p
H$ nội môi.

+ Phổi cân bằng $p
H$ máu bằng cách thải $CO_2$, do khí $CO_2$ tăng sẽ làm cho tăng $H^+$.

+ Thận thải $H^+$, tái hấp thụ $Na^+$, thải $NH_3$… $ ightarrow$ điều hòa $p
H$.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.