Câu 14: Các Dạng Biểu Hiện Của Tỉ Lệ Bản Đồ Gồm, Các Dạng Biểu Hiện Của Tỉ Lệ Bản Đồ Gồm

A.Tỉ lệ số cùng tỉ lệ thức.B.Tỉ lệ khoảng cách và tỉ lệ thước.C.Tỉ lệ thức cùng tỉ lệ khoảng tầm cách.D.Tỉ lệ thức cùng tỉ lệ khoảng chừng cách.
bạn có thể tìm thêm các câu hỏi khác cùng giải thuật và đáp án chi tiết của Trắc nghiệm địa lí bài xích 3: Tỉ lệ phiên bản đồ. Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỉ lệ bản đồ ở bên dưới đây:
Câu 1: Bản đồ gồm tỉ lệ nhỏ dại hơn 1 : 1 000.000 là những bạn dạng đồ bao gồm tỉ lệ A. Nhỏ.B. Trung bình.C. Lớn.D. Cực kỳ lớn. >> Xem giải thuật
Câu 2: Theo tỉ trọng số thì tỉ lệ 1:100.000 tức là 1 cm trên bản đồ bởi 100.000 centimet hay bởi bao nhiêu bên trên thực địa? A.1km
B.10km
C.100km
D.10cm >> Xem lời giải
Câu 3: Tỉ lệ phiên bản đồ 1 : 6.000.000 tức là A. 1 cm Irên bản đồ bằng 6.000 m bên trên thực địa.B. 1 cm trên phiên bản đồ hằng 600 m bên trên thực địa.C. 1 cm trên phiên bản đồ bằng 60 km trên thực địa.D. 1 centimet trên hản đồ bởi 6 km trên thực địa. >> Xem lời giải
Câu 4: Mẫu số càng nhỏ tuổi thì tỉ lệ phiên bản đồ càng A. Rất nhỏ.B. Nhỏ.C. Trung bình.D. Lớn. >> Xem giải thuật
Câu 5: mong muốn tính các khoảng cách trên thực địa (theo mặt đường chim bay) nhờ vào tỷ lệ nào? A.Tỷ lệ số
B.Tỷ lệ thước
C.Cả phần trăm thước và phần trăm số
D.Chỉ buộc phải đo trên phiên bản đồ >> Xem giải thuật
Câu 6: Bản đồ gồm tỉ lệ nhỏ dại là A. 1 : 1 500.000.B. 1 : 500.000.C. 1 : 3 000.000.D. 1 : 2 000.000. >> Xem giải mã
Câu 7: mong tính các khoảng cách trên thực địa (theo đường chim bay) nhờ vào tỉ lệ nào? A.Tỷ lệ Thước
B.tỷ lệ số
C.Cả thước và số
D.Chỉ yêu cầu đo trên bản đồ >> Xem giải mã
Câu 8: Tỉ lệ bạn dạng đồ chứng thật A. Cường độ thu bé dại khoảng biện pháp được vẽ trên bạn dạng đồ đối với thực địa.B. độ chính xác về địa điểm các đối tượng người tiêu dùng trên bạn dạng đồ đối với thực địa.C. Khoảng cách thu nhỏ tuổi nhiều tốt ít các đối tượng người tiêu dùng trên quả Địa cầu.D. độ lớn của các đối tượng người sử dụng trên bản đồ so với xung quanh thực địa. >> Xem giải mã
Câu 9: phụ thuộc số ghi tỉ trọng đối với bản đồ 1:200.000, 6cm trên bạn dạng đồ tương xứng trên thực địa là A. 120 km.B. 12 km.C. 120 m.D. 1200 cm. >> Xem giải mã
Câu 10: Những bản đồ gồm tỉ lệ nhỏ tuổi hơn (1 : 1000 000) là phiên bản đồ? A.Bản đồ xác suất nhỏ
B.Bản đồ phần trăm lớn
C.Bản đồ tỷ lệ trung bình
D.Bản đồ xác suất cực nhỏ bé >> Xem giải thuật
Câu 11: Những bản đồ bao gồm tỉ lệ to hơn (1 : 200 000) là? A.bản vật dụng tỉ lệ lớn
B.bản trang bị tỉ lệ bé
C.bản thiết bị tỉ lệ cực lớn
D.bản vật tỉ lệ cực bé bỏng >> Xem lời giải
Câu 12: Tỉ lệ bản đồ gồm tất cả A. Tỉ lệ thước và bảng chú giải.B. Tỉ lệ thành phần số và tỉ lệ thước.C. Tỉ trọng thước cùng kí hiệu bạn dạng đồ.D. Bảng ghi chú và kí hiệu. >> Xem giải mã
Câu 13:Tỉ lệ bản đồ tất cả tỉ số luôn luôn là 1, vậy: A.Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bạn dạng đồ càng bé.B.Mẫu số càng nhỏ thì tỉ lệ bạn dạng đồ càng lớn.C.Mẫu số càng nhỏ dại thì tỉ lệ phiên bản đồ trung bình.D.Mẫu số càng bé dại thì tỉ lệ phiên bản đồ cực bé. >> Xem giải mã
Câu 16: cho thấy rằng: khoảng cách từ thủ đô đến nghệ an là 300 km. Trên một bạn dạng đồ Việt Nam khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 5 cm. Vậy bản đồ đó tất cả tỉ lệ bao nhiêu? A.Tỉ lệ của bản đồ chính là 1: 6000.000B.Tỉ lệ của phiên bản đồ sẽ là 1: 5000.000C.Tỉ lệ của bản đồ đó là 1: 600.000D.Tỉ lệ của bạn dạng đồ đó là 1: 300.000 >> Xem giải thuật
Câu 17. Bản đồ có tỉ lệ bé dại hơn 1 : 1 000.000 là những bản đồ bao gồm tỉ lệ A. Nhỏ.B. Trung bình.C. Lớn.D. Siêu lớn. >> Xem giải mã
Câu 18: cho biết thêm rằng phiên bản đồ A có tỉ lệ: 1 : 500.000, bản đồ B gồm tỉ lệ 1 : 2000.0000. So sánh tỉ lệ và mức độ mô tả các đối tượng người tiêu dùng địa lí giữa phiên bản đồ A với bạn dạng đồ B ? A.Bản vật dụng A gồm tỉ lệ bé nhiều hơn và các đối tượng người tiêu dùng địa lí được thể hiện ít hơn.B.Bản đồ dùng A bao gồm tỉ lệ lớn hơn và các đối tượng địa lí được bộc lộ ít hơn.C.Bản đồ gia dụng A gồm tỉ lệ nhỏ nhiều hơn và các đối tượng người dùng địa lí được biểu thị chi tiết hơn.D.Bản đồ A tất cả tỉ lệ lớn hơn và các đối tượng địa lí được biểu thị chi huyết hơn. >> Xem giải thuật
*

chọn lớp tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thoải mái và buôn bản hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Các dạng biểu thị của tỉ lệ bạn dạng đồ gồm

A.Tỉ lệ số và tỉ lệ thức.

Bạn đang xem: Các dạng biểu hiện của tỉ lệ bản đồ gồm

B.Tỉ lệ khoảng cách và tỉ lệ thành phần thước.

C.Tỉ lệ thức với tỉ lệ khoảng chừng cách.

D.Tỉ lệ số cùng tỉ lệ thước.


*

*

Tỉ lệ bạn dạng đồ được bộc lộ ở nhị dạng là tỉ trọng số cùng tỉ lệ thước

+ tỉ lệ thành phần số: là 1 phân số luôn có tử là 1. Mẫu số càng khủng thì tỉ lệ càng bé dại và ngược lại.

+ tỉ lệ thước: Là tỉ lệ thành phần được vẽ dưới dạng thước đo tính sẵn, từng đoạn hầu như ghi số đo độ dài tương xứng trên thực địa.

Đáp án: D


Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Hoàn toàn có thể trong đó tất cả câu vấn đáp mà chúng ta cần!

Bản đồ gia dụng nào cũng có thể có ghi tỉ lệ ở phía bên dưới hay sinh hoạt góc bản đồ. Phụ thuộc vào tỉ lệ phiên bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên phiên bản đồ đã thu bé dại bao nhiêu lần so với form size thực của bọn chúng trên thực địa.

Tỉ lệ bạn dạng đồ được biểu hiện ở hai dạng:

- Tì lệ số : là một trong những phân số luôn luôn có tử số là 1. Mẫu số càng lớn thì tỉ lệ thành phần càng nhỏ dại và ngược lại. Lấy một ví dụ : tỉ lệ thành phần 1:100.000 tức là 1 cm trên bản đồ bởi 100.000 cm hay như là 1 km bên trên thực địa.

- tỉ lệ thành phần thuớc : tỉ trọng được vẽ cụ thể dưới dạng một thước đo vẫn tĩnh sẵn. Mỗi đoạn đông đảo ghi số đo độ dài tương ứng trên thực địa. Lấy ví dụ như : từng đoạn 1 cm bằng 1 km hoặc bởi 10 km v.v...

Ti lệ bạn dạng đồ có liên quan đến nút độ biểu hiện các đối tượng người sử dụng địa lí trên bản đồ. Ti lệ càng mập thi nấc độ cụ thể của bạn dạng đồ càng cao.

Những bàn đồ bao gồm tỉ lệ trên 1 : 200.000 là bản đồ tỉ lệ lớn. Những bản đồ có ti lệ từ là 1 : 200.000 cho 1 : một triệu là phiên bản đồ ti lệ trung bình. Những bản đồ bao gồm tỉ lệ nhỏ tuổi hơn 1 : 1.000.000 là những bạn dạng đồ tỉ lệ thành phần nhỏ.


Đúng(0)
_silverlining CTVVIP

Vô liên kết này nha :

Bài 3 : Tỉ lệ bản đồ - quan niệm bản đồ | học trực tuyến

/ly-thuyet/bai-3-ti-le-ban-do-khai-niem-ban-do.1337/


Đúng(0)

sử dụng tỉ lệ thành phần số hoặc tỉ lệ thước nhằm đo cùng tính khoảng cách trên thực địa theo mặt đường chim cất cánh giữa các vị trí sauđơn vị m


#Địa lý lớp 6
0

Đo tính khoảng cách thực địa phụ thuộc vào tỉ lệ thước hoặc tỉ trọng số trên bản đồ

+ Đo cùng tính khoảng cách trên thực địa theođường chim bay :

Từ hotel Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn

+ Từ khách sạn hòa bình đến hotel Sông Hàn

+ Tính chiếu lâu năm của con đường Phan Boi Châu

Giúp mk nha, đang gấp lắm! Địa lí 6 bài bác 3: Tỉ lệ bạn dạng đồ trang 13


#Địa lý lớp 6
1
Vu Ngoc Huyen

+Khoảng phương pháp từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu bể là:

5,5cm*75m =412,5m

+Khoảng biện pháp từ khách hàng sạn hòa bình đến khách sạn Sông Hàn là:

4cm * 75m=300m

+Chiều nhiều năm của đường Phan Bội Châu là:

3,5cm * 75m=262,5m


Đúng(0)
Vu Ngoc Huyen

Thank you!


Đúng(0)

Câu 3: Tỉ lệ bản đồ là gì?
Có mấy dạng tỉ lệ bạn dạng đồ? phương pháp tính tỉ lệ bản đồ đối với thực địa?


#Địa lý lớp 6
4
minh anh tạ

giúp bản thân với ạ!


Đúng(0)
ng.nkat ank

- Tỉ lệ bản đồ là khoảng cách thu nhỏ tuổi khi gửi từ thực tế sang dạng bạn dạng đồ

- bao gồm 3 dạng : Tỉ lệ bé dại , tỉ lệ vừa đủ , tỉ trọng lớn

-Mẫusốcàng khủng thì 1 đơn vị khoảngcáchtrênbản đồ so cùng với thực địacàng lớn. Ví dụ:tỉ lệ1:100.000 bao gồm nhĩa là cứ 1cm trênbản đồthì sinh sống ngoàithực địasẽ là 100000 cm hay 1km


Đúng(1)
Cho biết bản đồ A tất cả tỉ lệ: 1 : 500.000, bạn dạng đồ B bao gồm tỉ lệ 1 : 2000.0000. So sánh tỉ lệ với mức độ biểu lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí giữa bạn dạng đồ A với bạn dạng đồ B ? A.Bản đồ gia dụng A bao gồm tỉ lệ nhỏ hơn và các đối tượng địa lí được biểu lộ ít hơn. B. Phiên bản đồ A gồm tỉ lệ lớn hơn và các đối tượng người dùng địa lí được biểu lộ ít hơn. C.Bản thứ A tất cả tỉ lệ bé nhiều hơn và những đối...
Đọc tiếp

Cho biết phiên bản đồ A tất cả tỉ lệ: 1 : 500.000, bản đồ B bao gồm tỉ lệ 1 : 2000.0000. đối chiếu tỉ lệ cùng mức độ thể hiện các đối tượng người tiêu dùng địa lí giữa bạn dạng đồ A với bản đồ B ?

A.Bản trang bị A tất cả tỉ lệ nhỏ thêm hơn và các đối tượng địa lí được bộc lộ ít hơn.

B. Bản đồ A tất cả tỉ lệ lớn hơn và các đối tượng địa lí được bộc lộ ít hơn.

Xem thêm: Hướng dẫn cách kiểm tra điện thoại samsung chính hãng cực hay !!

C.Bản trang bị A bao gồm tỉ lệ nhỏ thêm hơn và các đối tượng người tiêu dùng địa lí được bộc lộ chi huyết hơn.

D.Bản đồ dùng A có tỉ lệ to hơn và các đối tượng địa lí được biểu hiện chi máu hơn.


#Địa lý lớp 6
1
Nguyễn Vũ Thu hương

- cùng tử số là 1, mẫu số càng to tỉ lệ càng nhỏ tuổi => 1: 500.000 > 1 : 2000.0000 (so sánh mẫu số: 2000.000

=> phiên bản đồ A có tỉ lệ lớn hơn phiên bản đồ B

- Biết phiên bản đồ bao gồm tỉ lệ càng to mức độ chi tiết của đối tượng người sử dụng địa lí càng tốt nên bạn dạng đồ A gồm tỉ lệ to hơn phiên bản đồ B với các đối tượng người sử dụng địa lí được biểu hiện chi máu hơn phiên bản đồ B.

Đáp án: D


Đúng(1)

Tỉ lệ bạn dạng đồ là gì? Ý nghĩa? Nêu cách đo khoảng cách thực địa nhờ vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số? Giải cấp tốc giúp bản thân nha tui dag bắt buộc gấp mai thi rùi


#Địa lý lớp 6
2
thao trinh

ản đồ gia dụng nào cũng đều có ghi tỉ trọng ở phía dưới hay sống góc bạn dạng đồ. Nhờ vào tỉ lệ phiên bản đồ chúng ta có thể biết được các khoảng cách trên bạn dạng đồ đã thu nhỏ dại bao nhiêu lần so với kích thước thực của chúng trên thực địa.

Tỉ lệ phiên bản đồ được thể hiện ở nhị dạng:

- Tì lệ số : là 1 phân số luôn có tử số là 1. Mẫu mã số càng béo thì tỉ trọng càng nhỏ tuổi và ngược lại. Lấy một ví dụ : tỉ lệ 1:100.000 tức là 1 centimet trên bạn dạng đồ bởi 100.000 cm hay như là một km bên trên thực địa.

- tỉ lệ thuớc : tỉ lệ được vẽ ví dụ dưới dạng một thước đo đang tĩnh sẵn. Mỗi đoạn đông đảo ghi số đo độ dài khớp ứng trên thực địa. Lấy một ví dụ : từng đoạn 1 cm bởi 1 km hoặc bởi 10 km v.v...

Ti lệ bạn dạng đồ có tương quan đến nút độ bộc lộ các đối tượng người tiêu dùng địa lí trên bạn dạng đồ. Ti lệ càng mập thi nút độ cụ thể của bản đồ càng cao.

Những bàn đồ có tỉ lệ bên trên 1 : 200.000 là bạn dạng đồ tỉ trọng lớn. Những phiên bản đồ tất cả ti lệ từ một : 200.000 đến 1 : một triệu là bản đồ ti lệ trung bình. Những bản đồ gồm tỉ lệ nhỏ tuổi hơn 1 : một triệu là những bản đồ tỉ lệ thành phần nhỏ.

*
*
*


Đúng(0)
kia Pham

nêu bí quyết đo cơ mà


Đúng(0)

tỉ lệ số cùng tỉ lệ thước không giống nhau ở điểm nào?

 


#Địa lý lớp 6
0
Tính khoảng cách thực tế phụ thuộc tỉ lệ bạn dạng đồ?a. Trên bản đồ gồm tỉ lệ 1 : 1 000 000, khoảng cách giữa vị trí A với B là 5 cm, vậy trên thực tiễn hai điểm này cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?b. Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 50 km, thì trên phiên bản đồ tất cả tỉ lệ 1 : 1 000 000, khoảng cách giữa hai địa điềm sẽ là bao...
Đọc tiếp

Tính khoảng cách thực tế nhờ vào tỉ lệ phiên bản đồ?

a. Trên bản đồ bao gồm tỉ lệ 1 : 1 000 000, khoảng cách giữa vị trí A và B là 5 cm, vậy trên thực tế hai đặc điểm này cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

b. Hai địa điểm có khoảng cách thực tế là 50 km, thì trên bản đồ có tỉ lệ 1 : 1 000 000, khoảng cách giữa hai địa điềm chính là bao nhiêu?


#Địa lý lớp 6
1
Hàn Băng trung tâm

a)(1000000.5=5000000left(cm ight))

(Đổi:5000000cm=50km.)

b)(Đổi:50km=5000000cm)

(5000000:1000000=5cm.)


Đúng(2)
Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của phiên bản đồ hình 8, hãy: + Đo với tính khoảng cách trên thực địa theo mặt đường chim bay, từ khách sạn Hải Vân cho khách sạn Thu bồn và từ khách hàng sạn độc lập đến kahchs sạn Sông Hàn. + Đo và tính chiều nhiều năm của con đường Phan Bội Châu (đoạn từ mặt đường Trần Qúy Cáp mang lại đường Lý tự Trọng)....
Đọc tiếp

Căn cứ vào thước tỉ lệ hoặc số tỉ lệ của phiên bản đồ hình 8, hãy:

+ Đo với tính khoảng cách trên thực địa theo con đường chim bay, từ hotel Hải Vân mang lại khách sạn Thu bồn và từ khách sạn hòa bình đến kahchs sạn Sông Hàn.

+ Đo cùng tính chiều nhiều năm của đường Phan Bội Châu (đoạn từ đường Trần Qúy Cáp đến đường Lý trường đoản cú Trọng).

*


#Địa lý lớp 6
1
Nguyễn Vũ Thu mùi hương

- khoảng cách trên thực địa theo đường chim bay, từ khách sạn Thu bồn đến khách sạn Hải Vân : 5,5 cm x 75 m = 412,5 m

- khoảng cách trên thực địa theo mặt đường chim bay, trường đoản cú khách bạn Sông Hàn mang lại khách sạn chủ quyền là: 4 centimet x 75 m = 300 m

- Chiều lâu năm của con đường Phan Bội Châu (đoạn con đường Trần Quý Cáp đến đường Lí tự Trọng) là: 3,5 cm x 75 m = 262,5 m


Đúng(0)
AB+trên+BĐ?
Bài+3:+Tỉ+lệ:+1:3.000.000,+khoảng+cách+AB+bản+đồ:+2cm+=>AB+trên+thực+địa?
Bài+4:+Biết+khoảng+cách+AB+bản+đồ:+2cm;+AB+thực+địa:+30..." class="happyxoang.com-text-link">

Bài 2: Tỉ lệ: 1:2.500.000, khoảng cách AB thực địa: 50 km =>AB trên BĐ?

Bài 3: Tỉ lệ: 1:3.000.000, khoảng cách AB phiên bản đồ: 2cm =>AB bên trên thực địa?

Bài 4: Biết khoảng cách AB bản đồ: 2cm; AB thực địa: 30 km. Tỉ lệ BĐ là bao nhiêu?


#Địa lý lớp 6
1
trần Vũ Bảo Hà

Giúp tôi với! Tôi cảm ơn nhé!


Đúng(0)
xếp hạng
tất cả Toán vật lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
Tuần mon Năm

happyxoang.com


học liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn đon đả ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.