calibration là gì

Thông dụng

Danh từ

Sự lăm le cỡ, sự xác lập 2 lần bán kính (nòng súng, ống...)
Sự đánh giá cỡ trước lúc phân chia phỏng (ống đo sức nóng...)

Chuyên ngành

Xây dựng

sự xác lập độ cao thấp, sự kiểm lăm le máy, khí cụ trước lúc dùng (thí nghiệm, đo đạc)

Cơ - Điện tử

Sự lăm le cỡ, sự phân chia phỏng, sự hiệu chuẩn

Ô tô

cân chỉnh

Toán & tin cậy

căn chỉnh

Giải quí VN: Là quy trình lựa chọn những độ quý hiếm tính chất và những thông số kỹ thuật đo lường và tính toán, sao cho 1 quy mô trình diễn đúng chuẩn một trường hợp thực tiễn. Ví dụ, vô thăm dò đường đi và xác định, chỉnh sửa thông thường Tức là nhận xét và đo lường và tính toán những độ quý hiếm xấp xỉ được nhập vô ngôi trường tin cậy trở kháng và đòi hỏi.

sự lấy chuẩn

Điện

sự chuẩn chỉnh định
sự chuẩn chỉnh hóa
sự kiểm chuẩn
batch calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh từng loạt
individual calibration
sự kiểm chuẩn chỉnh đơn chiếc

Điện lạnh

sự so sánh mẫu

Kỹ thuật công cộng

điều chỉnh
calibration curve
đồ thị điều chỉnh
calibration markers
ghi chú điều chỉnh
định cỡ
absolute calibration
sự lăm le cỡ tuyệt đối
calibration (vs)
sự lăm le cỡ
calibration chart
bảng phân lăm le cỡ
calibration error
sai lầm vô lăm le cỡ
calibration ring
vòng lăm le cỡ
calibration service
dịch vụ lăm le cỡ
calibration set-up
sự lăm le cỡ
relative calibration
sự lăm le cỡ tương đối
hiệu chỉnh
calibration bar
thanh hiệu chỉnh
calibration basin
bể hiệu chỉnh
calibration curve
đường cong hiệu chỉnh
calibration instrument
dụng cụ đo hiệu chỉnh
calibration module
môđun hiệu chỉnh
calibration pressure
áp suất hiệu chỉnh
calibration set-up
sự thiết lập hiệu chỉnh
calibration set-up
tổ thích hợp hiệu chỉnh
calibration tag
nhãn hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự phân chia độ
sự lăm le cỡ
absolute calibration
sự lăm le cỡ tuyệt đối
relative calibration
sự lăm le cỡ tương đối
sự đối chiếu
sự hiệu chỉnh
geometric calibration
sự hiệu chỉnh hình học
sự hiệu chuẩn
sự tự khắc độ
sự kiểm định
sự kiểm nghiệm
sự lấy mẫu

Địa chất

Bạn đang xem: calibration là gì

sự lăm le cỡ, sự hiệu chuẩn

Xem thêm: cẩm nang là gì

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ