càn khôn là gì

Tra cứu vớt Từ điển Tiếng Việt - từ: càn khôn

càn khôn khéo dt. Quẻ càn và quẻ khôn khéo, ứng về trời khu đất, phụ vương u, phu nhân ông xã, vua tôi, trai gái: Miệng túi càn-khôn thắt lại rồi (HXH).
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Lê Văn Đức
Càn Khôn - Kiền Khôn: Trời, đất
- Đây là tên gọi 2 quẻ nhập Kinh dịch, đại diện trời, đất
- Lời sớ của Trình Di nói: Càn là đầu muôn vật vì vậy là trời, là dương, là phụ vương... Khôn là quẻ đối nhau với Càn. Càn lấy chủ yếu bền thực hiện trinh bạch, ko thì mượt thuận thực hiện trinh bạch. Việc thực hiện của những người quân tử mượt thuận nhưng mà lợi... Lợi mang lại muôn vật đều mái ấm ở khôn khéo. Vì cuộc sinh trở nên đều là công của khu đất cỏ, nên khôn khéo là khu đất, là âm, Là mẹ
- Bích Câu Kỳ ngộ:
- Ra nhập kim khuyết quỳnh lân
- Treo giành giật Yên thủy, giắt bầu kiền khôn
Nguồn tham lam khảo: Từ điển hé - Hồ Ngọc Đức
càn khôn khéo dt. Trời đất: đứng thân ái càn khôn khéo o Người ta sinh đi ra ai ai cũng Chịu đựng loại chủ yếu khí của càn khôn khéo.
Nguồn tham lam khảo: Đại Từ điển Tiếng Việt
càn khôn khéo dt (H. quẻ càn và quẻ khôn) 1. Trời đất: Đứng thân ái càn khôn khéo, giờ chẳng hao (NgĐChiểu) 2. Tình nghĩa phu nhân chồng: Miệng túi càn khôn khéo khép lại rồi (HXHương) 3. Cuộc sống; Việc đời: Gánh càn khôn khéo treo nặng trĩu kẻ rừng nho (NgCgTrứ).
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Nguyễn Lân
càn khôn khéo dt. Trời đất: Miệng túi càn-khôn thắt lại rồi (H. x. Hương)
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Thanh Nghị
càn khôn khéo d. Từ nhập văn học tập cũ dùng làm đại diện mang lại trời (càn) và khu đất (khôn); cũng dùng làm chỉ phụ vương u, phu nhân ông xã.
Nguồn tham lam khảo: Từ điển - Việt Tân
càn khôn khéo Trời đất: Người tớ sinh đi ra ai ai cũng Chịu đựng loại chính-khí của càn khôn khéo.
Nguồn tham lam chiếu: Từ điển - Khai Trí

* Tham khảo ngữ cảnh

Anh như tấm vóc đại hồng
Em như chỉ thắm thêu dragon nên chăng ?
Nhất ngóng , nhì đợi , tam mong chờ
Tứ thương , ngũ ghi nhớ , lục , thất , chén bát mong chờ , cửu thập dò xét
Em thương ai con cái đôi mắt lim dim
Chân chuồn thất thểu như chim thả bùi nhùi
Tối ngày hôm qua vật thay đổi , sao dời
Tiếc công ràng buộc , tiếc điều phú đoan
Thề xưa đang được lỗi vô vàn
Mảnh gương còn ê , phím đàn còn trên đây
Trót vì như thế đàn đang được bén thừng
Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên tớ
Chén son nguyện với trăng già cả
càn khôn mang lại một mái ấm sướng cộng đồng.

 
Anh cứ demo tưởng tượng một con cái lộ nhiều năm như đàng Công Lý ví dụ điển hình , chạy kể từ Chợ cũ cho tới Tân Sơn Nhứt , sơ sơ cũng mươi cây số nhiều năm , vậy nhưng mà chỉ mất vài ba khu vực với thân phụ loại cây mang lại tớ bong đuối còn thì toàn là nắng và nóng , nắng và nóng xuyên suốt ngày , nắng và nóng như điên , thế nhưng mà anh lại lên cơn yêu thương TP. Sài Gòn mong muốn chuồn nhởn nhơ ngắm nhìn thì ngoài cần ước đoán , khi về , còn nếu như không trở nên heo xoay không nhiều đi ra anh cũng “trúng” , cần cạo bão rồi uố càn khôn ôn giã , Căn cơ giã vài ba thân phụ phong là xoàng.

Bạn đang xem: càn khôn là gì

 
Anh cứ demo tưởng tượng một con cái lộ nhiều năm như đàng Công Lý ví dụ điển hình , chạy kể từ Chợ cũ cho tới Tân Sơn Nhứt , sơ sơ cũng mươi cây số nhiều năm , vậy nhưng mà chỉ mất vài ba khu vực với thân phụ loại cây mang lại tớ bong đuối còn thì toàn là nắng và nóng , nắng và nóng xuyên suốt ngày , nắng và nóng như điên , thế nhưng mà anh lại lên cơn yêu thương TP. Sài Gòn mong muốn chuồn nhởn nhơ ngắm nhìn thì ngoài cần ước đoán , khi về , còn nếu như không trở nên heo xoay không nhiều đi ra anh cũng “trúng” , cần cạo bão rồi uố càn khôn ôn giã , Căn cơ giã vài ba thân phụ phong là xoàng.

Xem thêm: nhồi máu não là gì

Xem thêm: gddp là môn gì

Vậy được những khi rỗi rãi này tội gì mà tớ ko nốc rượu mang lại túy lúy càn khôn .

Vậy được những khi rỗi rãi này tội gì mà tớ ko nốc rượu mang lại túy lúy càn khôn .

* Từ đang được tra cứu vớt (Ý nghĩa của kể từ, giải nghĩa từ): càn khôn khéo