cặp từ hô ứng là gì

Cặp kể từ hô ứng là những cặp phó kể từ, đại kể từ, chỉ từ cút bên cạnh nhau nhằm biểu thị quan hệ về nghĩa trong những vế câu nhập câu ghép. 

phó kể từ, đại kể từ, chỉ từ tới trường 6 em mới nhất học tập nên ko cần thiết hiểu nhiều chỉ việc bịa đặt câu với những cặp kể từ hô ứng này là được.

Bạn đang xem: cặp từ hô ứng là gì

Vd: càng càng, mới nhất đang được, ko đang được, vừa vặn đang được,...

Hãy gom quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: hbv là gì

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: phổ tai là gì

4.8

14 vote