CHẤT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG ĐIỀU CHẾ TRỰC TIẾP ĐƯỢC AXETILEN ?

C2. - Olm
*

Chọn lớp Tất cả Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
Chọn môn Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

*

*

Đáp án C

Ag
C≡CAg + 2HCl → HC≡CH + 2Ag
Cl↓2CH4 → 1500 0 C CH≡CH + 3H2Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4Ca
C2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH≡CH→ Chất không điều chế trực tiếp được axetilen là Al4C3


Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

Cho các chất sau : Ca
C2,CH4,C2Ag2,Al4C3,C2H5OH,CH3CH2CH2CH3. Những chất nào có thể điều chế trực tiếp ra C2H2,C2H4,CH2=CH-CH=CH2 ? Viết phương trình phản ứng .

Bạn đang xem: Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được axetilen


Điều chế C2H2

\(Ca
C_2 + 2H_2O \to Ca(OH)_2 + C_2H_2\\Ag_2C_2 + 2HCl \to 2Ag
Cl + C_2H_2\\2CH_4 \xrightarrow{t^o,lln} C_2H_2 + 3H_2\)

Điều chế C2H4

\(Al_4C_3+12H_2O \to 4Al(OH)_3 + 3CH_4\\C_2H_5OH \xrightarrow{t^o,H_2SO_4} C_2H_4 + H_2O\)

Điều chế CH2=CH-CH=CH2

\(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3 \xrightarrow{t^o,xt} CH_2=CH-CH=CH_2 + 2H_2\)


Cho các hợp chất: Ca
C2, Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK. Các chất có thể tạo ra CH4 nhờ phản ứng trực tiếp là A. Ca
C2, Al4C3, C3H8, C B. Al4C3, C3H8, C C. Al4C3, C3H8, C, CH3COONa D. Al4C3, C3H8, C, CH3COONa,...

Cho các hợp chất: Ca
C2, Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK. Các chất có thể tạo ra CH4 nhờ phản ứng trực tiếp là

A. Ca
C2, Al4C3, C3H8, C

B. Al4C3, C3H8, C

C. Al4C3, C3H8, C, CH3COONa

D. Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK


Đáp án D

Ca
C2 + 2H2O → Ca(OH)2 + C2H2Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4CH3CH2CH3 → 500 0 C , x t CH4 + CH2=CH2C + 2H2 → t 0 , p c a o CH4CH3COONa + Na
OH → n u n g C a o CH4 + Na2CO3KOOC-CH2-COOK + 2KOH → n u n g C a o CH4 + 2K2CO3

→ Các chất thỏa mãn là Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK


Cho các hợp chất: Ca
C2, Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK. “Các chất có thể tạo ra CH4 nhờ phản ứng trực tiếp là A. Ca
C2, Al4C3, C3H8, C B.Al4C3, C3H8, C C.Al4C3, C3H8, C, CH3COONa D.Al4C3, C3H8, C, CH3COONa,...

Cho các hợp chất: Ca
C2, Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK. “Các chất có thể tạo ra CH4 nhờ phản ứng trực tiếp là

A. Ca
C2, Al4C3, C3H8, C

B.Al4C3, C3H8, C

C.Al4C3, C3H8, C, CH3COONa

D.Al4C3, C3H8, C, CH3COONa, KOOC-CH2-COOK


Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → Ca
C2

B. C + 2H2→ CH4

C. C + CO2→ 2CO

D. 3C + 4Al → Al4C3


Phản ứng nào sau đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn ? 1 A l 4 C 3 + 12 H 2 O → 4 A l O H 3 + 3 C H 4 2 C 4 H 10 → c r a c k i n g C 3 H 6 + C H 4 3 C H 3 C O O N a r ắ ...

Phản ứng nào sau đây điều chế được CH4 tinh khiết hơn ?

1 A l 4 C 3 + 12 H 2 O → 4 A l O H 3 + 3 C H 4 2 C 4 H 10 → c r a c k i n g C 3 H 6 + C H 4 3 C H 3 C O O N a r ắ n + N a O H r a n → C a O , t ∘ N a 2 C O 3 + C H 4 4 C H 3 C O O N a + 2 N a O H r a n → 2 C a O , t ∘ N a 2 C O 3 + C H 4 5 C + 2 H 2 → t ∘ C H 4

A. (3), (4), (5).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3), (5), (4).

D. (3), (4).

Xem thêm: So sánh iphone 12 và 12 pro trong 2022, iphone 12 và 12 pro có gì khác nhau


Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc Mỹ thuật Tiếng anh thí điểm Lịch sử và Địa lý Thể dục Khoa học Tự nhiên và xã hội Đạo đức Thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên

Điều chế C2H2 trong phòng thí nghiệm

Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được Axetilen được Vn
Doc biên soạn hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi liên quan đến điều chế Axetilen. Cũng như đưa ra các nội dung câu hỏi liên quan đến tính chất của Axetilen. Mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung dưới đây. 


Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được Axetilen?

A. Ag2C2.

B. CH4.

C. Al4C3.

D. Ca
C2.

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết 

Ag
C≡CAg + 2HCl → HC≡CH + 2Ag
Cl↓

2CH4

*
CH≡CH + 3H2

Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + 3CH4

Ca
C2 + 2H2O → Ca(OH)2 + CH≡CH

→ Chất không điều chế trực tiếp được axetilen là Al4C3

Đáp án C

Câu hỏi vận dụng liên quan 

Câu 1. Trong phân tử Axetilen giữa 2 nguyên tử Cacbon có


Câu 2. Khí Axetilen không có tính chất hóa học nào sau đây

A. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

B. Phản ứng cháy với oxi.

C. Phản ứng cộng với hiđro.

D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng


Câu 3. Để làm sạch Etilen có lẫn Axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch nào sau đây

A. dung dịch KMn
O4 dư.

B. dung dịch brom dư.

C. dung dịch Ag
NO3 /NH3 dư.

D. các cách trên đều đúng.


Đáp án C

Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch dd Ag
NO3 /NH3 dư vì khi đó chỉ có axetilen phản ứng và bị giữ lại. Còn etilen không phản ứng thoát ra ngoài.

Phương trình hóa học

CH≡CH + 2Ag
NO3 + 2NH3 → Ag
C≡CAg + 2NH4NO3


Câu 4. Cho chất axetilen (C2H2) và benzen (C6H6), hãy chọn nhận xét đúng trong các nhận xét sau:

A. Hai chất đó giống nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất


B. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và giống nhau về công thức đơn giản nhất.

C. Hai chất đó khác nhau về công thức phân tử và khác nhau về công thức đơn giản nhất.

D. Hai chất đó có cùng công thức phân tử và cùng công thức đơn giản nhất


--------------------------------------------

Trên đây Vn
Doc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây không điều chế trực tiếp được Axetilen. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập, Vn
Doc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Giải bài tập Toán 11, Chuyên đề Hóa học 11, Giải bài tập Hoá học 11. Tài liệu học tập lớp 11 mà Vn
Doc tổng hợp và đăng tải.


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và học tập môn học THPT, Vn
Doc mời các bạn truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 11 để có thể cập nhật được những tài liệu mới nhất. 


Hóa 11 - Giải Hoá 11


Giới thiệu Chính sách Theo dõi chúng tôi Tải ứng dụng Chứng nhận
*
Đối tác của Google
*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.