chỉ số lym là gì

Các chỉ số nhập xét nghiệm tiết phản ánh kha khá đúng đắn biểu hiện khung hình các bạn. Với

Thể tích khoảng đái cầu (MPV)

MPV là thể tích khoảng của một đái cầu, trị số này xê dịch kể từ 6,5 cho tới 11 femtoliter ( 1 femtoliter ứng với 1/1 triệu l) với khung hình mạnh bạo.

Khi chỉ số này tăng là tín hiệu của những bệnh dịch đái đàng, tim mạch, stress ,… Chỉ số MPV hạn chế khi khung hình thiếu thốn tiết, giắt bạch huyết cầu cấp cho hoặc khi triển khai hóa điều trị ung thư,..

Bạn đang xem: chỉ số lym là gì

Thể tích khối đái cầu (PCT)

PCT là thể tích khối đái cầu hoặc là tỉ trọng thế tích đái cầu bên trên toàn cỗ thể tích tiết. Giá trị thông thường của chỉ số này là kể từ 0,1% cho tới 0,5%.

Khi chỉ số PCT vượt lên trên vượt 0,5%, điều này đã cho chúng ta thấy chúng ta có thể bị ung thư đại trực tràng. Chỉ số PCT hạn chế bên dưới nút 0,1% đã cho chúng ta thấy khung hình nhiễm nội chất độc hoặc vì thế rượu tạo ra.

Độ phân bổ đái cầu (PDW)

Độ phân bổ đái cầu (hay PDW) là chỉ số đo sự phân bổ của tế bào đái cầu nhập nhân thể tích tiết. Tại tình trạng ổn định lăm le, độ quý hiếm này ở tầm mức kể từ 6% cho tới 18%.

Chỉ số PDW tăng là tín hiệu của nhiễm trùng huyết gram dương/gram âm, ung thư phổi hoặc bệnh dịch hồng huyết cầu liềm. PDW hạn chế khi chúng ta sử dụng rất nhiều rượu.

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu trung tính (NEUT%)

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu trung tính (hay NEUT%) là tỉ trọng bạch huyết cầu trung tính nhập tổng số bạch huyết cầu nhập khung hình. Cơ thể thông thường khi chỉ số này ở khoảng tầm kể từ 43% cho tới 76%.

Khi tỉ trọng này bên trên 76%, nguyên vẹn nhân rất có thể vì thế nhồi tiết cơ tim, stress hoặc là tín hiệu của nhiễm trùng cấp cho, những ung thư (neopasms) hoặc bệnh dịch bạch huyết cầu loại tủy. Tỉ lệ NEUT% bên dưới 43% vì thế nhiễm virut, vì thế những dung dịch khắc chế miễn kháng, xạ trị hoặc vì thế khung hình thiếu thốn tiết.

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu Lympho (LYM%)

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu Lympho ( hoặc LYM%) tà tà tỉ trọng bạch huyết cầu Lympho nhập tổng số bạch huyết cầu nhập khung hình. Giá trị thông thường của chỉ số này là kể từ 17% cho tới 48%.

Xem thêm: exchange là gì

Khi khung hình bị nhiễm trùng hoặc vì thế bệnh dịch Hodgkin, suy tuyến thượng thận, viêm loét ruột già hoặc ban chảy máu vì thế hạn chế đái cầu tự động trừng trị ITP, tỉ trọng LYM% tiếp tục tăng. Trong tình huống giắt AIDS hoặc sau chữa trị hóa hóa học điều trị, sử dụng steriod, thiếu thốn tiết, những ung thư,… tỉ trọng này tiếp tục tăng.

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu Mono (MON%)

Tỉ lệ xác suất bạch huyết cầu Mono ( hoặc MON%) tà tà tỉ trọng bạch huyết cầu Mono nhập tổng số bạch huyết cầu nhập khung hình. Tại khung hình mạnh bạo, chỉ số này ở khoảng tầm kể từ 4% cho tới 8%.

Chỉ số MON% tăng là tín hiệu của bệnh dịch vì thế nhiễm virut hoặc những kí sinh trùng, tín hiệu của ung thư, viêm ruột hoặc bệnh dịch bạch huyết cầu loại monocyte, vì thế u tủy, u lympho hoặc sarcoidosis,… Khi chỉ số này ở bên dưới nút 4%, rất có thể khung hình các bạn bị thiếu thốn tiết vì thế bất sản, giắt bệnh dịch bạch huyết cầu loại lympho hoặc vì thế dùng glucocorticoid.

Số lượng bạch huyết cầu trung tính (NEUT)

Số lượng bạch huyết cầu trung tính ( hoặc NEUT) là số bạch huyết cầu trung tính đem nhập nhân thể tích tiết. Chỉ số thông thường của con số bạch huyết cầu trung tính là kể từ 60% cho tới 66%.

Khi chỉ số NEUT bên trên 66%, rất có thể khung hình các bạn nhiễm trùng tiết, nhiễm trùng cấp cho hoặc tín hiệu của ung thư. Chỉ số NEUT bên dưới 60% đã cho chúng ta thấy khung hình nhiễm virut, bị thiếu thốn tiết bất sản hoặc vì thế những dung dịch khắc chế miễn kháng, vì thế xạ trị,..

Số lượng bạch huyết cầu Lympho (LYM)

Số lượng bạch huyết cầu Lympho ( hoặc LYM) là số bạch huyết cầu Lympho đem nhập nhân thể tích tiết . Giá trị ổn định lăm le của chỉ số này là kể từ 0,6 cho tới 3,4 Giga/l.

Trong tình huống chỉ số LYM tăng, điều này đã cho chúng ta thấy khung hình các bạn bị nhiễm khuẩn/virut, giắt bệnh dịch viêm loét ruột già, bệnh dịch Hodgkin hoặc bệnh dịch bạch huyết cầu loại lymoho mạn tính,… Chỉ số LYM hạn chế rất có thể kể từ những khối u, vì thế thiếu thốn tiết bất sản hoặc những rối loàn thần kinh trung ương.

Xem thêm: đất thương mại dịch vụ là gì

Số lượng bạch huyết cầu Mono (MON)

Số lượng bạch huyết cầu Mono (hay MON) là số bạch huyết cầu Mono đem nhập nhân thể tích tiết. Với khung hình thông thường, chỉ số này ở tầm mức kể từ 0,0 cho tới 0,9 Giga/l.

Chỉ số MON tăng phản ánh khung hình rất có thể bị giắt những bệnh dịch vì thế nhiễm virut/vi trùng hoặc bệnh dịch bạch huyết cầu loại monocyte, bị viêm nhiễm ruột hoặc vì thế những khối u, u tủy, u lympho.