chia sẻ tiếng anh là gì

Bản dịch của "chia sẻ" nhập Anh là gì?

vi chia sẻ = en

volume_up

share

Bạn đang xem: chia sẻ tiếng anh là gì

chevron_left

chevron_right

VI

chia sẻ {động}

EN

 • volume_up share

sự nằm trong phân tách sẻ {danh}

EN

Bản dịch

VI

chia sẻ {động từ}

chia sẻ (từ khác: chia)

volume_up

share {động}

VI

sự nằm trong phân tách sẻ {danh từ}

sự nằm trong phân tách sẻ (từ khác: sự phú thiệp)

volume_up

communion {danh}

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "chia sẻ" nhập giờ đồng hồ Anh

chia danh từ

English

 • split
 • divide

chia động từ

English

 • share
 • divide

chia đi ra động từ

English

 • divide

chia rẽ động từ

English

 • break apart
 • rend sth
 • split
 • balkanize

chia tay động từ

English

Xem thêm: bàn phím cơ là gì

 • break up
 • leave

chia song tính từ

English

 • bipartite

chia trở thành đoạn được tính từ

English

 • segmental

chia phần động từ

English

 • allot

chia buồn nằm trong động từ

English

 • condole with

chia tách danh từ

English

 • divide

chia tách động từ

English

 • divide

chia nhỏ trở thành những group đối đầu động từ

English

 • balkanize

chia trở thành nhì loại danh từ

English

 • type

chia thực hiện nhì trạng từ

English

 • in half

Hơn

Duyệt qua chuyện những chữ cái

 • A
 • Ă
 • Â
 • B
 • C
 • D
 • Đ
 • E
 • Ê
 • G
 • H
 • I
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ô
 • Ơ
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • Ư
 • V
 • X
 • Y

Những kể từ khác

Vietnamese

 • chia thực hiện hai
 • chia thực hiện đôi
 • chia nhỏ
 • chia nhỏ ra
 • chia nhỏ trở thành những group đối đầu
 • chia phần
 • chia ra
 • chia đi ra trở thành từng phần
 • chia đi ra nhằm trị
 • chia rẽ
 • chia sẻ
 • chia tay
 • chia trở thành nhì loại
 • chia trở thành đoạn được
 • chia đôi
 • chim
 • chim bạch yến
 • chim nhân tình câu
 • chim chiến
 • chim chiền chiện
 • chim chèo bẻo

Động từ Chuyên mục phân tách động kể từ của bab.la Chia động kể từ và tra cứu giúp với thể loại của bab.la. Chuyên mục này bao hàm cả những cơ hội phân tách động kể từ bất qui tắc. Chia động từ

Treo Cổ Treo Cổ quý khách hàng mong muốn nghỉ ngơi giải lao vì như thế một trò chơi? Hay bạn thích học tập tăng kể từ mới? Sao ko gộp cộng đồng cả nhì nhỉ! Chơi

Xem thêm: trạng thái là gì