Hội Nghị Sơ Kết Giữa Kỳ Chương Trình Tây Nguyên 3 Bước Vào Chặng Nước Rút

Đến dự Hội nghị về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, cùng lãnh đạo và chuyên viên các Vụ. Về phía Ban Chỉ đạo Tây Nguyên có đồng chí Lữ Ngọc Cư, Ủy viên chuyên trách và các cán bộ của Ban. Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam - đồng chí Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch đại diện lãnh đạo tham dự, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên, Chủ tịch, Phó chủ tịch các Liên hiệp hội các tỉnh Tây Nguyên.

*
*
Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân phát biểuĐồng chí Lữ Ngọc Cưđại diện Ban chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu

Về phía cơ quan chủ trì Viện Hàn lâm KHCNVN có GS. Châu Văn Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện, Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 3, cùng các vị nguyên lãnh đạo Viện Hàn lâm và đại diện lãnh đạo các ban chức năng; Các thành viên Ban chủ nhiệm và văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3; đại diện lãnh đạo các cơ quan chủ trì, chủ nhiệm và các cán bộ khoa học tham gia Chương trình Tây Nguyên 3.

Bạn đang xem: Hội Nghị Sơ Kết Giữa Kỳ Chương Trình Tây Nguyên 3 Bước Vào Chặng Nước Rút

*
GS Châu Văn Minh phát biểu khai mạc

Sau phát biểu khai mạc của GS Châu Văn Minh, Hội nghị đã nghe các báo cáo tổng hợp của Ban Chủ nhiệm Chương trình về: các kết quả chính thuộc các lĩnh vực KHTN; KHXH và KHCN; về hoạt động của Chương trình Tây Nguyên 3. Các báo cáo khoa học chi tiết đại diện cho 31 đề tài thuộc lĩnh vực KHTN, 21 đề tài thuộc lĩnh vực KHXH và 10 đề tài thuộc lĩnh vực KHCN được trình bày tại ba tiểu ban: Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phòng tránh thiên tai; Kinh tế xã hội và An ninh quốc phòng; Công nghệ thích hợp phát triển KTXH Tây Nguyên. Toàn văn 61 báo cáo của Ban chủ nhiệm Chương trình và của các đề tài được trình bày trongTuyển tập Báo cáo Hội nghị sơ kết giữa kỳ.

*
*
*
PGS Trần Trọng Hòa trình bày kết quả chính nhóm nhiệm vụ KHTNGS Võ Khánh Vinh trình bày kết quả chính nhóm nhiệm vụ KHXNĐồng chí Nghiêm Xuân Minhtrình bày kết quả chínhnhóm nhiệm vụ KHCN

Tổng hợp các báo cáo tại Hội nghị cho thấy: sau hơn hai năm thực hiện, Chương trình Tây Nguyên 3 đã đạt được nhiều kết quả khả quan: 1/ Điều tra, tổng hợp và xây dựng được các bộ cơ sở dữ liệu toàn diện, đồng bộ, có tính cập nhật về tài nguyên, môi trường và kinh tế xã hội và được quản lý bằng các chương trình phần mềm hiện đại, phục vụ đắc lực cho các phân tích đánh giá hiện trạng, dự báo, xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trước mắt và lâu dài ở địa phương. 2/ Đã xác định nhiều vấn đề quan trọng, có tính đặc thù về tài nguyên thiên nhiên, tai biến tự nhiên, KT-XH của Tây Nguyên và bước đầu xây dựng được các giải pháp khoa học, công nghệ cho việc định hướng phát triển bền vững Tây Nguyên trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Nhiều phát hiện mới về đa dạng sinh học, các loài sinh vật có triển vọng làm nguyên liệu dược, trong đó có dược liệu quý. 3/ Đã xây dựng thành công và bước đầu ứng dụng thực tế có kết quả tốt một số quy trình công nghệ hóa học, sinh học, vật lý-sinh học phục vụ phát triển cây công nghiệp chủ lực (chè, cao su, cà phê) và chăn nuôi của Tây Nguyên. Cá biệt, thành công của công nghệ sản xuất tinh quặng sắt từ bùn đỏ trong khai thác-chế biến bauxit đã đem lại hiệu quả lớn trong sử dụng tổng hợp tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Xem thêm: miss charm là gì

*
*

Đại diện các tỉnh Tây Nguyên phát biểu

Xem thêm: unit là gì

Theo số liệu thống kê của Chương trình, số công trình công bố trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia và quốc tế đều đạt trên 50% so với đăng ký. Nhiều kết quả nghiên cứu về công nghệ đã đăng ký sở hữu trí tuệ (bằng phát minh sáng chế và giải pháp hữu ích).

*
TS. Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm, Chánh văn phòng Chương trình phát biểu bế mạc

Trên cơ sở những thành công bước đầu, trong giai đoạn cuối của Chương trình, Ban chủ nhiệm sẽ đẩy mạnh chỉ đạo các đề tài hoạt động theo hướng phối hợp, tập trung, hội thảo tọa đàm liên ngành trước khi nghiệm thu, nhằm hoàn thiện những kết quả nghiên cứu riêng lẻ, gia tăng giá trị tổng hợp và tạo tiền đề chuyển giao các kết quả vào thực tiễn Tây Nguyên theo một hệ thống đồng bộ đặc thù...