Cơ Thể Mà Tế Bào Sinh Dưỡng Đều Thừa 2 Nhiễm Sắc Thể Trên Mỗi Cặp Tương Đồng Được Gọi Là

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học thoải mái và tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay thủ công Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
*

Cơ thể cơ mà tế bào sinh dưỡng rất nhiều thừa 2 nhiễm dung nhan thể bên trên 1 từng cặp NST tương đương được hotline là

A.

Bạn đang xem: Cơ thể mà tế bào sinh dưỡng đều thừa 2 nhiễm sắc thể trên mỗi cặp tương đồng được gọi là

thể ba

B. thể ba kép

C. thể bốn

D. thể tứ bội


*

*

Dưới đây là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó tất cả câu trả lời mà các bạn cần!

Cơ thể nhưng mà tế bào sinh dưỡng hầu như thừa 1 nhiễm sắc thể bên trên 2 cặp tương đương được call là:

A. thể bốn.

B.thể ba kép.

C.thể ba.

D.thể tứ bội.


Cơ thể mà đông đảo tế bào sinh dưỡng các thừa 2 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp tương đương được gọi là

A. Thể cha kép.

B. Thể ba.

C. Thể tứ bội.

D. Thể bốn.


Cơ thể mà tế bào sinh chăm sóc chỉ thiếu 1 nhiễm dung nhan thể bên trên 1 cặp tương đương được call là

A. thể tứ bội.

B.thể một nhiễm.

C. thể tứ nhiễm.

D.thể cha nhiễm kép.


Một chủng loại thực đồ dùng lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết. Trả sử tất cả 6 thể bất chợt biến của loài cây này được kí hiệu tự I mang đến VI có số lượng nhiễm sắc đẹp thể kép (NST) ngơi nghỉ kì giữa trong mỗi tế bào sinh chăm sóc như sau:

Thể thốt nhiên biến

I

II

III

IV

V

VI

Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng.

48

84

72

36

60

192

Cho biết con số nhiễm sắc đẹp thể trong toàn bộ các cặp nghỉ ngơi mỗi tế bào của từng thể thốt nhiên biến là bởi nhau. Trong những thể tự dưng biến trên, số thể bỗng biến đa bội chẵn là:

A. 3

B.4

C.

Xem thêm: Triolein Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây ? Triolein Không Tác Dụng Với Chất Nào Sau Đây

5

D.6


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Chọn A.

Ta có n = 12

=> Đa bội chẵn là:

4n = 48 / 6n = 72 / 16n = 192


Đúng(0)
Trong những trường đúng theo sau đây, tất cả bao nhiêu ngôi trường hợp cơ mà một tế bàokhông cần là solo bội tất cả số nhiễm dung nhan thể là một trong những lẻ? (1) Thể tam bội mà bộ nhiễm dung nhan thể đối kháng bộ là một vài lẻ. (2) Thể tứ bội mà bộ nhiễm sắc đẹp thể 1-1 bộ là một trong những lẻ. (3) Thể không của chủng loại lưỡng bội. (4) Thể tía của loại lưỡng bội. (5) Tế bào sinh dưỡng của châu chấu đực. A. 1. B. 2....
Đọc tiếp

Trong những trường vừa lòng sau đây, tất cả bao nhiêu ngôi trường hợp cơ mà một tế bàokhông bắt buộc là solo bội có số nhiễm sắc thể là một số lẻ?

(1) Thể tam bội mà cỗ nhiễm sắc đẹp thể 1-1 bộ là một trong những lẻ.

(2) Thể tứ bội mà cỗ nhiễm sắc đẹp thể đối kháng bộ là một trong những lẻ.

(3) Thể không của loài lưỡng bội.

(4) Thể bố của chủng loại lưỡng bội.

(5) Tế bào sinh dưỡng của châu chấu đực.

A. 1.

B. 2.

C. 4.

D. 3.


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh bỏ ra

Có 3 phương pháp đúng, đó là (1), (4), (5). ->Đáp án D.

Đúng. Bởi vì châu chấu tất cả 2n=24Ở châu chấu, bé đực tất cả nhiễm nhan sắc thể giới tính XO bắt buộc bộ NST của châu chấu đực = 23


Đúng(0)
Thể đột nhiên biến cơ mà trong tế bào sinh dưỡng bao gồm một cặp nhiễm sắc thể tương đồng tăng thêm một mẫu được call là A. Thể bố B. Thể tứ bội C. Thể tam bội D. Thể...
Đọc tiếp

Thể thốt nhiên biến mà lại trong tế bào sinh dưỡng gồm một cặp nhiễm dung nhan thể tương đồng tạo thêm một mẫu được hotline là

A. thể ba

B. thể tứ bội

C. thể tam bội

D. thể một


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án A


Đúng(0)
Đọc tiếp

Ở một loại thực thứ lưỡng bội gồm 12 nhóm gen liên kết. Trả sử gồm 7 thể bỗng dưng biến của loài này được kí hiệu từ bỏ I mang đến VII có số lượng nhiễm sắc thể kép sống kì giữa trong những tế bào sinh dưỡng

Thể đột nhiên biến

I

II

III

IV

V

VI

VII

Số lượng nhiễm dung nhan thể trong tế bào sinh dưỡng

36

72

48

84

60

96

180

Cho biết con số nhiễm sắc thể trong tất cả các cặp làm việc mỗi tế bào của mỗi thể thốt nhiên biến là bằng nhau. Trong những thể thốt nhiên biến trên, số thể bỗng nhiên biến nhiều bội lẻ là

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án D

Có 12 team gen links hay n =12

Thể bỗng biến

I

II

III

IV

V

VI

VII

Số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào sinh dưỡng

36

72

48

84

60

96

180

3n

6n

4n

7n

5n

8n

15n

Số thể nhiều bội lẻ là 4 (I,IV,V,VII)


Đúng(0)
Đọc tiếp

Một chủng loại thực đồ vật lưỡng bội có 12 team gen liên kết. Mang sử có 6 thể bỗng biến của loài này được kí hiệu trường đoản cú I đến VI có con số nhiễm dung nhan thể (NST) sinh hoạt kì giữa của nguyên phân trong mỗi tế bào sinh dưỡng như sau:

Thể đột nhiên biến

I

II

III

IV

V

VI

Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng

48

84

72

36

60

108

Cho biết số lượng nhiễm sắc thể trong toàn bộ các cặp làm việc mỗi tế bào của mỗi thể thốt nhiên biến là bởi nhau. Trong những thể thốt nhiên biến trên, những thể chợt biến đa bội chẵn là

A. II, VI

B. I, III, IV, V

C. I, II, III, V

D. I, III


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh đưa ra

Đáp án : D

12 nhóm gen links => n = 12

Thể bất chợt biến 1: 4n = 48

Thể thốt nhiên biến 2 : 7n = 84

Thể tự dưng biến 3 : 6n = 72

Thể bỗng dưng biến 4: 3n = 36

Thể chợt biến 5: 5n = 60

Thể đột biến 6: 9n = 108


Đúng(0)
Tế bào xôma lưỡng bội bị bất chợt biến dẫn đến việc hình thành các tế bào sau đây: 1. Thể ko nhiễm 2. Thể một nhiễm 3. Thể cha nhiễm 4. Thể bốn nhiễm cách làm nhiễm nhan sắc thể cùa các loại tế bào theo thiết bị tự trên được viết tương ứng là: A. 2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4 B. 2n, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 2 C. 2n-2, 2n+1, 2n +2, 2n+4 D. 2n - 2, 2n -1, 2n + 1, 2n +...
Đọc tiếp

Tế bào xôma lưỡng bội bị đột nhiên biến dẫn đến việc hình thành các tế bào sau đây:

1. Thể không nhiễm 2. Thể một lây truyền 3. Thể ba nhiễm 4. Thể bốn nhiễm

Công thức nhiễm dung nhan thể cùa các loại tế bào theo thiết bị tự bên trên được viết tương ứng là:

A. 2n, 2n+1, 2n+3, 2n+4

B. 2n, 2n - 1, 2n + 1, 2n + 2

C. 2n-2, 2n+1, 2n +2, 2n+4

D. 2n - 2, 2n -1, 2n + 1, 2n + 2


#Mẫu giáo
1
Đỗ Khánh chi

Đáp án : D

1- Thể không: 2n – 2

2- vắt 1 nhiễm 2 n – 1

3- Thể cha 2n + 1

4- Thế tứ 2n + 2


Đúng(0)
xếp thứ hạng
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và làng mạc hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần mon Năm

olm.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học hoàn toàn có thể bạn thân yêu ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ sản phẩm Đóng
Một chủng loại sinh vật bao gồm bộ nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội
*
. Tế bào sinh chăm sóc của thể tam lây lan thuộc loài này còn có số lượng nhiễm sắc đẹp thể là:
cho những thông tin sau:(1) Làm đổi khác hàm lượng ADN ở trong nhân tế bào. (2) Làm thay đổi chiều nhiều năm phân tử ADN.(3) không làm đổi khác thành phần và con số gen trên NST.(4) Thường xẩy ra ở thực vật mà lại không gặp ở cồn vật.(5) Làm xuất hiện thêm các gen mới trong quần thể.Trong 5 điểm lưu ý nói trên, đột nhiên biến lệch bội bao gồm bao nhiêu sệt điểm?
Trong những dạng bỗng dưng biến gen, dạng nào hay gây biến hóa nhiều duy nhất trong cấu trúc của prôtêin tương ứng, nếu đột nhiên biến không làm xuất hiện thêm bộ bố kết thúc?
Phân tử ADN liên kết với prôtêin mà hầu hết là histon đã tạo nên nên kết cấu đặc hiệu, cấu trúc này không thể phát hiện ở tế bào:
Một NST lúc đầu có trình tự ren là ABCD. EFGH. Sau bỗng biến, NST gồm trình trường đoản cú là: D.EFGH. Dạng bỗng dưng biến này thường gây ra hậu quả gì?
Xét một phần của chuỗi polipeptit có trình từ axit amin như sau: Met - Val - Ala - Asp - Gly - Ser - Arg - ...Thể bỗng dưng biến về gen này có dạng:Met - Val - Ala - Glu - Gly - Ser – Arg- ...Đột biến hóa thuộc dạng:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.