con ngựa tiếng anh là gì

horse

Bạn đang xem: con ngựa tiếng anh là gì

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

UK/hɔːs/

Your browser doesn't tư vấn HTML5 audio

US/hɔːrs/