convert là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách trừng trị âm[sửa]

danh từ
 • IPA: /ˈkɒn.vɜːt/ (Anh), /ˈkɑn.vɝt/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[ˈkɑn.vɝt]
ngoại động từ
 • IPA: /kən.ˈvɜːt/ (Anh), /kən.ˈvɝt/ (Mỹ)
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)[kən.ˈvɝt]

Danh từ[sửa]

convert (số nhiều converts)

Xem thêm: mã hs là gì

Bạn đang xem: convert là gì

 1. Người cải đạo, người thay cho thay đổi tín ngưỡng; người theo đuổi đạo (nguyện không áp theo đạo nào).
 2. Người thay cho thay đổi chủ yếu loài kiến.

Ngoại động từ[sửa]

convert ngoại động từ /kən.ˈvɜːt/

 1. Làm thay đổi tôn giáo, thực hiện thay đổi đảng phái.
  to convert someone to lớn Christianity — thực hiện mang đến ai (đổi tôn giáo) theo đuổi đạo Cơ đốc
 2. Đổi, đổi khác.
  to convert iron into steel — đổi thay Fe rời khỏi thép
 3. (Hoa Kỳ Mỹ) Biển thủ, thụt (két), tham lam dù.
  to convert funds to lớn one's own use — thụt két chi phí quỹ, thụt két
 4. (Thể thao) Trúng điểm vì thế cú đá trừng trị thông thường (bóng đá).

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 • to convert timber: Xẻ mộc (còn vỏ).

Trái nghĩa[sửa]

 • deconvert

Từ dẫn xuất[sửa]

 • converter
 • convertible
 • downconvert
 • downconversion
 • downconverter
 • upconvert
 • upconversion
 • upconverter

Từ liên hệ[sửa]

 • conversion

Tham khảo[sửa]

 • "convert". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính phí (chi tiết)