currency là gì

/'kʌrənsi/

Thông dụng

Danh từ

Sự lưu hành; thời hạn xuất hiện ( (thường) nói đến chi phí tệ, chi phí tệ lưu hành
Tiền, chi phí tệ
foreign currency
tiền quốc tế, nước ngoài tệ
paper currency
tiền giấy
convertible currency
tiền tệ rất có thể gửi đổi
foreign currencyaccount
Tài khoản nước ngoài tệ
(nghĩa bóng) sự thịnh hành, sự thịnh hành
to gain currency
trở trở nên phổ biến

Chuyên ngành

Xây dựng

sự lưu hành

Điện

hệ thống chi phí tệ

Kỹ thuật công cộng

lưu hành
hard currency
lưu hành cứng
kỳ hạn

Kinh tế

đồng tiền
acceptable currency
đồng chi phí rất có thể chấp nhận
artificial currency
đồng chi phí fake tưởng
bank currency
đồng gia sản ngân hàng
basic currency
đồng chi phí cơ bản
basket currency
đồng chi phí rổ (SDR - bao gồm 16 loại)
blocked currency
đồng chi phí bị phong tỏa
bull currency
đồng chi phí lên giá
constant currency
đồng chi phí ko thay đổi (đồng chi phí có mức giá trị không nhiều thay cho đổi)
controlled currency
đồng chi phí được kiểm soát
convertible currency
đồng chi phí gửi đổi
convertible currency
đồng chi phí quy đổi được
currency appreciation
sự lên giá chỉ của một đồng tiền
currency backing
nâng nâng đồng tiền
currency fluctuation
sự dịch chuyển chi phí tệ
currency in vogue
đồng chi phí thông dụng
currency market
thị ngôi trường những đồng tiền
currency movements
những dịch chuyển chi phí tệ
currency of account
đồng chi phí tính giá
currency of account
đồng chi phí tính toán
currency of contract
đồng chi phí khế ước
currency of over valuation
đồng chi phí định vị cao
currency of payment
đồng chi phí thanh toán
currency of settlement
đồng chi phí kết toán
currency of the contract
đồng chi phí ăn ý đồng
currency without legal rate
đồng chi phí không tồn tại hối hận suất pháp định
deposit currency
đồng chi phí ký gửi
depreciated currency
đồng chi phí mất mặt giá
designated currency
đồng chi phí chỉ định
domestic currency
đồng chi phí nhập nước
eligible currency
đồng chi phí ăn ý cách
exotic currency
đồng chi phí kỳ cục
exotic currency
đồng chi phí yếu
external currency
đồng chi phí ngoài nước
floating currency
đồng chi phí thả nổi
fractional currency
đồng chi phí lẻ
free convertible currency
đồng chi phí tự tại gửi đổi
free currency
đồng chi phí (chuyển đổi) tự động do
free currency
đồng chi phí tự động do
freely convertible currency
đồng chi phí quy đổi tự động do
full-bodied currency
đồng chi phí bạc
full-bodied currency
đồng chi phí với mệnh giá chỉ tương tự độ quý hiếm thực
full-bodied currency
đồng chi phí tương đối đầy đủ giá chỉ trị
full-bodied currency
đồng chi phí vàng
functional currency
đồng chi phí tác nghiệp
hard currency
đồng chi phí cứng
hard currency
đồng chi phí mạnh
hard currency
ngoại tệ mạnh (dễ quy đổi qua loa những loại đồng xu tiền khác)
hat currency
đồng chi phí pháp định
inconvertible currency
đồng chi phí ko gửi đổi
inflated currency
đồng chi phí lân phát
international currency
đồng chi phí quốc tế
international reserve currency
đồng chi phí dự trữ quốc tế
intervention currency
đồng chi phí can thiệp
irredeemable currency
đồng chi phí ko gửi đổi
key currency
đồng chi phí căn nhà yếu
key currency
đồng chi phí hầu hết (quốc tế)
key currency
đồng chi phí cơ bản
key currency
đồng chi phí then chốt
lawful currency
đồng chi phí với kì hạn xuất hiện pháp định
leading currency
đồng chi phí căn nhà đạo
legal currency
đồng chi phí pháp định
less favourable currency
đồng chi phí yếu
managed currency
đồng chi phí với cai quản lý
managed currency
đồng chi phí được cai quản lý
metallic currency
đồng chi phí kim loại
multiple currency securities
chứng khoán nhiều loại đồng tiền
mutual currency account
tài khoản đồng xu tiền tương hỗ
New Taiwan Currency
đồng chi phí Đài Loan mới
non-convertible currency
đồng chi phí ko gửi đổi
non-regional currency
đồng chi phí ngoài quần thể vực
non-usable currency
đồng chi phí ko người sử dụng được
overvalued currency
đồng chi phí được định vị cao
overvalued currency
đồng chi phí được định vị quá cao
payment currency
đồng chi phí thanh toán
property currency
đồng chi phí tài sản
purchasing power of currency
sức mua sắm của đồng tiền
reference currency
đồng chi phí tham ô khảo
reserve currency
đồng chi phí dự trữ
scarce currency
đồng chi phí khan hiếm
soft currency
đồng chi phí mềm
soft currency
đồng chi phí yếu
strong currency
đồng chi phí mạnh
strong currency
đồng chi phí tăng giá
tariff currency
đồng chi phí thuế quan
trading currency
đồng chi phí thanh toán
undervalue currency
đồng chi phí bị định vị thấp
undervalued currency
đồng chi phí bị review thấp
undervalued currency
đồng chi phí bị định vị thấp
unrestricted currency
đồng chi phí không trở nên hạn chế
vehicle currency
đồng chi phí mậu dịch
vehicle currency
đồng chi phí môi giới
vehicle currency
đồng chi phí thu chuyển
vehicle currency
đồng chi phí trung chuyển
weak currency
đồng chi phí yếu
worthless currency
đồng chi phí không tồn tại giá chỉ trị
đồng chi phí (của một nước)
sự lưu hành
thời hạn
currency of a bill
thời hạn của hối hận phiếu
currency of a bill
thời hạn hối hận phiếu
currency of contract
thời hạn ăn ý đồng
currency of the contract
thời hạn ăn ý đồng
tiền
acceptable currency
đồng chi phí rất có thể chấp nhận
appreciated currency
tiền tệ tăng giá
appreciation of currency
sự tăng trị của chi phí tệ
Arab Currency-related Unit
đơn vị phối hợp chi phí tệ A-rập
artificial currency
đồng chi phí fake tưởng
Asian Currency Unit
đơn vị chi phí tệ Châu Á
bank currency
đồng gia sản ngân hàng
banking and currency difficulties
những trở ngại về ngân hàng và chi phí tệ
basic currency
đồng chi phí cơ bản
basket currency
đồng chi phí rổ (SDR - bao gồm 16 loại)
blocked currency
đồng chi phí bị phong tỏa
bull currency
đồng chi phí lên giá
cash currency option
quyền lựa lựa chọn nước ngoài hối hận chi phí mặt
composite currency units
các đơn vị chức năng chi phí tệ láo lếu hợp
comptroller of the currency
ủy viên điều tra chi phí tệ
Comptroller of the Currency
viên chức giám sát chi phí tệ
confidence in currency
tin người sử dụng chi phí tệ
constant currency
đồng chi phí ko thay đổi (đồng chi phí có mức giá trị không nhiều thay cho đổi)
controlled currency
đồng chi phí được kiểm soát
convertible currency
đồng chi phí gửi đổi
convertible currency
đồng chi phí quy đổi được
credit currency
tiền tệ tín dụng
cross-currency interest-rate swap
hoán thay đổi lãi suất vay chi phí tệ chéo
currency adjustment
điều chỉnh trị giá chỉ chi phí tệ
currency adjustment factor
nhân tố kiểm soát và điều chỉnh trị giá chỉ chi phí tệ
currency and coin
tiền giấy tờ và chi phí đúc
currency appreciation
sự lên giá chỉ của một đồng tiền
currency appreciation
sự tăng trị chi phí đúc
currency arbitrage
đầu cơ giao thương mua bán chi phí tệ
currency association
hiệp hội chi phí tệ
currency backing
nâng nâng đồng tiền
currency basket
rổ chi phí tệ
currency clause
điều khoản chi phí tệ
currency control
sự trấn áp chi phí tệ
currency conversion
sự thay đổi tiền
currency conversion system
hệ thống gửi hoán chi phí tệ
currency convertibility
tính tự tại quy đổi của chi phí tệ
currency convertibility
tính thay đổi được của chi phí tệ
currency dealings
các giao dịch thanh toán chi phí tệ
currency declaration form
bảng kê khai chi phí tệ
currency deflation
giảm vạc chi phí tệ
currency deposit
tiền gửi ko kỳ hạn
currency depreciation
sự sụt giá chỉ chi phí tệ
currency devaluation
phá giá chỉ chi phí tệ
currency disturbance
bất ổn định quyết định chi phí tệ
currency doctrine
chủ nghĩa chi phí tệ
currency drains
sự chảy chi phí tệ đi ra nước ngoài
currency fluctuation
sự dịch chuyển chi phí tệ
currency in circulation
tiền nhập lưu thông
currency in vogue
đồng chi phí thông dụng
currency instability
sự không ổn định quyết định chi phí tệ
currency interest rate swap
hoán thay đổi chi phí sinh lãi suất
currency issue
phát hành chi phí tệ
currency liabilities
nợ chi phí tệ
currency management
quản lý chi phí tệ
currency market
thị ngôi trường những đồng tiền
currency market
thị ngôi trường chi phí tệ
currency matching
tương ứng chi phí tệ
currency movements
những dịch chuyển chi phí tệ
currency notes
tiền tài chính
currency of account
đồng chi phí tính giá
currency of account
đồng chi phí tính toán
currency of contract
đồng chi phí khế ước
currency of over valuation
đồng chi phí định vị cao
currency of payment
đồng chi phí thanh toán
currency of settlement
đồng chi phí kết toán
currency of the contract
đồng chi phí ăn ý đồng
currency option
quyền lựa lựa chọn chi phí tệ
currency parity
bình giá chỉ chi phí tệ
currency policy
chính sách chi phí tệ
currency position
địa vị chi phí tệ
currency practice
biện pháp chi phí tệ
currency price
giá chi phí tệ
currency principle
nguyên tắc chi phí tệ
currency problem
vấn đề chi phí tệ
currency rate
hối suất chi phí tệ
currency rate
nhân tố trị giá chỉ chi phí tệ
currency rate
tỷ giá chỉ chi phí tệ
currency realignment
sự kiểm soát và điều chỉnh độ quý hiếm chi phí tệ
currency reform
cải cơ hội khối hệ thống chi phí tệ
currency reform
cải cơ hội chi phí tệ
currency reserves
dự trữ chi phí tệ
currency restrictions
các chế hạn về chi phí tệ
currency restrictions
hạn chế chi phí tệ
currency restrictions
sự siết chặt chi phí tệ
currency revalorization
phục giá chỉ chi phí tệ
currency revalorization
sự phục giá chỉ chi phí tệ
currency revaluation
định giá chỉ chi phí tệ
currency revaluation
sự tăng trị chi phí tệ
currency risk
rủi ro chi phí tệ
currency stabilization
ổn quyết định chi phí tệ
currency stabilization
sự ổn định quyết định chi phí tệ
currency stabilization fund
quỹ ổn định quyết định chi phí tệ
currency standard
tiêu chuẩn chỉnh chi phí tệ
currency surcharge
phí gia tăng (do đổi mới động) của chi phí tệ
currency swap
hoán thay đổi chi phí tệ
currency system
hệ thống chi phí tệ
currency unification
sự thống nhất (hệ thống) chi phí tệ
currency unit
đơn vị chi phí tệ
currency value
giá trị chi phí tệ
currency war
chiến giành chi phí tệ
currency without legal rate
đồng chi phí không tồn tại hối hận suất pháp định
Currency Yearbook
Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
debasement of currency
sự tách giá chỉ chi phí tệ
decimal currency
tiền tệ thập phân
deflate the currency (to...)
giảm vạc (lưu thông) chi phí tệ
deflation of currency
giảm vạc chi phí tệ
deposit currency
đồng chi phí ký gửi
depreciated currency
đồng chi phí mất mặt giá
depreciation of currency
sự mất mặt giá chỉ chi phí tệ
designated currency
đồng chi phí chỉ định
devaluation of the currency
sự mất mặt giá chỉ chi phí tệ
divisional currency
tiền nhỏ
domestic currency
đồng chi phí nhập nước
eligible currency
đồng chi phí ăn ý cách
European Currency Unit
đơn vị chi phí tệ Châu Âu
European currency unit
đơn vị chi phí tệ Châu Âu (ECU)
exotic currency
đồng chi phí kỳ cục
exotic currency
đồng chi phí yếu
expansion of currency
sự lạm phát kinh tế chi phí tệ
external currency
đồng chi phí ngoài nước
external currency market
thị ngôi trường chi phí tệ nước ngoài
external value of currency
giá trị đối nước ngoài của chi phí tệ
fixed rate currency swap
hoán thay đổi chi phí tệ lãi suất vay cố định
floating currency
đồng chi phí thả nổi
forced currency
tiền tệ chống chế lưu thông
foreign currency deposit
tiền gửi nước ngoài tệ
fractional currency
đồng chi phí lẻ
fractional currency
tiền lẻ
free convertible currency
đồng chi phí tự tại gửi đổi
free currency
đồng chi phí (chuyển đổi) tự động do
free currency
đồng chi phí tự động do
freely convertible currency
đồng chi phí quy đổi tự động do
full-bodied currency
đồng chi phí bạc
full-bodied currency
đồng chi phí với mệnh giá chỉ tương tự độ quý hiếm thực
full-bodied currency
đồng chi phí tương đối đầy đủ giá chỉ trị
full-bodied currency
đồng chi phí vàng
functional currency
đồng chi phí tác nghiệp
golden currency
tiền tệ kim bạn dạng vị
golden currency
tiền vàng
goled currency system
chế phỏng (tự vì thế gửi đổi) chi phí vàng
hard currency
đồng chi phí cứng
hard currency
đồng chi phí mạnh
hard currency
ngoại tệ mạnh (dễ quy đổi qua loa những loại đồng xu tiền khác)
hat currency
đồng chi phí pháp định
home currency
tiền nhập nước
home currency bill
hối phiếu vì như thế chi phí nhập nước
inconvertibility of paper currency
tín ko quy đổi được của chi phí giấy
inconvertible currency
đồng chi phí ko gửi đổi
inflated currency
đồng chi phí lân phát
inflation of the currency
sự lạm phát kinh tế chi phí tệ
international currency
đồng chi phí quốc tế
international reserve currency
đồng chi phí dự trữ quốc tế
intervention currency
đồng chi phí can thiệp
irredeemable currency
đồng chi phí ko gửi đổi
key currency
đồng chi phí căn nhà yếu
key currency
đồng chi phí hầu hết (quốc tế)
key currency
đồng chi phí cơ bản
key currency
đồng chi phí then chốt
lawful currency
đồng chi phí với kì hạn xuất hiện pháp định
leading currency
đồng chi phí căn nhà đạo
legal currency
đồng chi phí pháp định
less favourable currency
đồng chi phí yếu
local currency credit
thư tín dụng thanh toán vì như thế chi phí nhập nước
managed currency
đồng chi phí với cai quản lý
managed currency
đồng chi phí được cai quản lý
metallic currency
đồng chi phí kim loại
metallic currency
tiền kim loại
monometallic currency
tiền tệ đơn bạn dạng vị
multi-currency intervention
sự can thiệp nhiều loại tiền
multiple currency practice
chế phỏng chi phí nhiều loại
multiple currency securities
chứng khoán nhiều loại đồng tiền
mutual currency account
tài khoản đồng xu tiền tương hỗ
New Taiwan Currency
đồng chi phí Đài Loan mới
non-convertible currency
đồng chi phí ko gửi đổi
non-regional currency
đồng chi phí ngoài quần thể vực
non-usable currency
đồng chi phí ko người sử dụng được
overvalued currency
đồng chi phí được định vị cao
overvalued currency
đồng chi phí được định vị quá cao
paper currency
tiến giấy
par value of currency
ngang giá chỉ chi phí tệ
payment currency
đồng chi phí thanh toán
property currency
đồng chi phí tài sản
purchasing power of currency
sức mua sắm của đồng tiền
rate in trang chính currency
hối suất chi trả vì như thế chi phí nhập nước
re-establishment of currency
sự phục sinh, chỉnh đốn chi phí tệ
realignment of currency
điều chỉnh chi phí tệ
reciprocal currency arrangement
hiệp quyết định thông lệ hỗ huệ
reciprocal currency arrangement
hiệp quyết định chi phí tệ hỗ huệ
reference currency
đồng chi phí tham ô khảo
reserve currency
đồng chi phí dự trữ
revalorization (ofcurrency)
sự định vị lại chi phí tệ
revalorization (ofcurrency)
sự phục sinh độ quý hiếm chi phí tệ
revalorization (ofcurrency)
sự tái mét định vị chi phí tệ
revalorization of currency
định giá chỉ lại chi phí tệ
revalorization of currency
phục giá chỉ chi phí tệ
revaluation of currency
định giá chỉ lại chi phí tệ
revaluation of currency
nâng giá chỉ chi phí tệ
scarce currency
đồng chi phí khan hiếm
Smithsonian currency realignment
điều chỉnh chi phí tệ Smithsonian (tháng 12.1971)
soft currency
đồng chi phí mềm
soft currency
đồng chi phí yếu
spot currency market
thị ngôi trường chi phí tệ kí thác ngay
stabilization of (the) currency
sự ổn định quyết định hóa chi phí tệ
stabilization of currency
sự ổn định quyết định hóa chi phí tệ
stabilize a currency
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize a currency (to...)
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize the currency
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize the currency (to...)
ổn quyết định chi phí tệ
stable currency
tiền tệ ổn định định
strong currency
đồng chi phí mạnh
strong currency
đồng chi phí tăng giá
tariff currency
đồng chi phí thuế quan
trading currency
đồng chi phí thanh toán
undervalue currency
đồng chi phí bị định vị thấp
undervalued currency
đồng chi phí bị review thấp
undervalued currency
đồng chi phí bị định vị thấp
unification of currency
sự thống nhất khối hệ thống chi phí tệ
unification of currency
thống nhất (hệ thống) chi phí tệ
unrestricted currency
đồng chi phí không trở nên hạn chế
value in gold currency
giá trị chi phí vàng
vehicle currency
đồng chi phí mậu dịch
vehicle currency
đồng chi phí môi giới
vehicle currency
đồng chi phí thu chuyển
vehicle currency
đồng chi phí trung chuyển
Vietnamese currency
tiền Việt nam
weak currency
đồng chi phí yếu
world currency
tiền tệ thế giới
worthless currency
đồng chi phí không tồn tại giá chỉ trị
tiền tệ
appreciated currency
tiền tệ tăng giá
appreciation of currency
sự tăng trị của chi phí tệ
Arab Currency-related Unit
đơn vị phối hợp chi phí tệ A-rập
Asian Currency Unit
đơn vị chi phí tệ Châu Á
banking and currency difficulties
những trở ngại về ngân hàng và chi phí tệ
composite currency units
các đơn vị chức năng chi phí tệ láo lếu hợp
comptroller of the currency
ủy viên điều tra chi phí tệ
Comptroller of the Currency
viên chức giám sát chi phí tệ
confidence in currency
tin người sử dụng chi phí tệ
credit currency
tiền tệ tín dụng
cross-currency interest-rate swap
hoán thay đổi lãi suất vay chi phí tệ chéo
currency adjustment
điều chỉnh trị giá chỉ chi phí tệ
currency adjustment factor
nhân tố kiểm soát và điều chỉnh trị giá chỉ chi phí tệ
currency arbitrage
đầu cơ giao thương mua bán chi phí tệ
currency association
hiệp hội chi phí tệ
currency basket
rổ chi phí tệ
currency clause
điều khoản chi phí tệ
currency control
sự trấn áp chi phí tệ
currency conversion system
hệ thống gửi hoán chi phí tệ
currency convertibility
tính tự tại quy đổi của chi phí tệ
currency convertibility
tính thay đổi được của chi phí tệ
currency dealings
các giao dịch thanh toán chi phí tệ
currency declaration form
bảng kê khai chi phí tệ
currency deflation
giảm vạc chi phí tệ
currency depreciation
sự sụt giá chỉ chi phí tệ
currency devaluation
phá giá chỉ chi phí tệ
currency disturbance
bất ổn định quyết định chi phí tệ
currency doctrine
chủ nghĩa chi phí tệ
currency drains
sự chảy chi phí tệ đi ra nước ngoài
currency fluctuation
sự dịch chuyển chi phí tệ
currency instability
sự không ổn định quyết định chi phí tệ
currency issue
phát hành chi phí tệ
currency liabilities
nợ chi phí tệ
currency management
quản lý chi phí tệ
currency market
thị ngôi trường chi phí tệ
currency matching
tương ứng chi phí tệ
currency movements
những dịch chuyển chi phí tệ
currency option
quyền lựa lựa chọn chi phí tệ
currency parity
bình giá chỉ chi phí tệ
currency policy
chính sách chi phí tệ
currency position
địa vị chi phí tệ
currency practice
biện pháp chi phí tệ
currency price
giá chi phí tệ
currency principle
nguyên tắc chi phí tệ
currency problem
vấn đề chi phí tệ
currency rate
hối suất chi phí tệ
currency rate
nhân tố trị giá chỉ chi phí tệ
currency rate
tỷ giá chỉ chi phí tệ
currency realignment
sự kiểm soát và điều chỉnh độ quý hiếm chi phí tệ
currency reform
cải cơ hội khối hệ thống chi phí tệ
currency reform
cải cơ hội chi phí tệ
currency reserves
dự trữ chi phí tệ
currency restrictions
các chế hạn về chi phí tệ
currency restrictions
hạn chế chi phí tệ
currency restrictions
sự siết chặt chi phí tệ
currency revalorization
phục giá chỉ chi phí tệ
currency revalorization
sự phục giá chỉ chi phí tệ
currency revaluation
định giá chỉ chi phí tệ
currency revaluation
sự tăng trị chi phí tệ
currency risk
rủi ro chi phí tệ
currency stabilization
ổn quyết định chi phí tệ
currency stabilization
sự ổn định quyết định chi phí tệ
currency stabilization fund
quỹ ổn định quyết định chi phí tệ
currency standard
tiêu chuẩn chỉnh chi phí tệ
currency surcharge
phí gia tăng (do đổi mới động) của chi phí tệ
currency swap
hoán thay đổi chi phí tệ
currency system
hệ thống chi phí tệ
currency unification
sự thống nhất (hệ thống) chi phí tệ
currency unit
đơn vị chi phí tệ
currency value
giá trị chi phí tệ
currency war
chiến giành chi phí tệ
Currency Yearbook
Niên giám Tiền tệ (Thế giới)
debasement of currency
sự tách giá chỉ chi phí tệ
decimal currency
tiền tệ thập phân
deflate the currency (to...)
giảm vạc (lưu thông) chi phí tệ
deflation of currency
giảm vạc chi phí tệ
depreciation of currency
sự mất mặt giá chỉ chi phí tệ
devaluation of the currency
sự mất mặt giá chỉ chi phí tệ
European Currency Unit
đơn vị chi phí tệ Châu Âu
European currency unit
đơn vị chi phí tệ Châu Âu (ECU)
expansion of currency
sự lạm phát kinh tế chi phí tệ
external currency market
thị ngôi trường chi phí tệ nước ngoài
external value of currency
giá trị đối nước ngoài của chi phí tệ
fixed rate currency swap
hoán thay đổi chi phí tệ lãi suất vay cố định
forced currency
tiền tệ chống chế lưu thông
golden currency
tiền tệ kim bạn dạng vị
inflation of the currency
sự lạm phát kinh tế chi phí tệ
monometallic currency
tiền tệ đơn bạn dạng vị
par value of currency
ngang giá chỉ chi phí tệ
re-establishment of currency
sự phục sinh, chỉnh đốn chi phí tệ
realignment of currency
điều chỉnh chi phí tệ
reciprocal currency arrangement
hiệp quyết định chi phí tệ hỗ huệ
revalorization (ofcurrency)
sự định vị lại chi phí tệ
revalorization (ofcurrency)
sự phục sinh độ quý hiếm chi phí tệ
revalorization (ofcurrency)
sự tái mét định vị chi phí tệ
revalorization of currency
định giá chỉ lại chi phí tệ
revalorization of currency
phục giá chỉ chi phí tệ
revaluation of currency
định giá chỉ lại chi phí tệ
revaluation of currency
nâng giá chỉ chi phí tệ
Smithsonian currency realignment
điều chỉnh chi phí tệ Smithsonian (tháng 12.1971)
spot currency market
thị ngôi trường chi phí tệ kí thác ngay
stabilization of (the) currency
sự ổn định quyết định hóa chi phí tệ
stabilization of currency
sự ổn định quyết định hóa chi phí tệ
stabilize a currency
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize a currency (to...)
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize the currency
ổn quyết định chi phí tệ
stabilize the currency (to...)
ổn quyết định chi phí tệ
stable currency
tiền tệ ổn định định
unification of currency
sự thống nhất khối hệ thống chi phí tệ
unification of currency
thống nhất (hệ thống) chi phí tệ
world currency
tiền tệ thế giới

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
almighty dollar , bills , bread * , cabbage * , cash , chicken feed * , coinage , coins , cold cash , dinero , dough * , folding money , green stuff , legal tender , medium of exchange , moolah * , notes , piece of change , roll * , specie , wad * , lucre , bread , cabbage , change , circulation , coin , dough , greenbacks , money , moolah , prevalence

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: currency là gì

Xem thêm: try on là gì

NHÀ TÀI TRỢ