damn là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈdæm/
Hoa Kỳ[ˈdæm]

Danh từ[sửa]

damn /ˈdæm/

Bạn đang xem: damn là gì

 1. Lời chửi rủa, lời nói nguyền rủa.
 2. Chút, tí, không nhiều.

Thành ngữ[sửa]

 • I don't care a damn: Xem Care
 • not worth a damn: Chẳng xứng đáng nửa đồng, chẳng xứng đáng một trinh bạch.

Ngoại động từ[sửa]

damn ngoại động từ /ˈdæm/

 1. Chê trách cứ, chỉ trích; kết tội.
  to damn someone's character — chỉ trích tính nết của ai
  to damn with feint praise — thực hiện cỗ ca ngợi nhằm chỉ trích chê bai
 2. Chê, la ó (một vở kịch).
 3. Làm e, thực hiện nguy khốn hại; thực hiện thất bại.
 4. Đày địa ngục, bắt Chịu đựng hình trừng trị đời đời kiếp kiếp, đoạ đày ải.
 5. Nguyền rủa, nguyền rủa.
  I'll be damned if I know — tớ nhưng mà biết thì tớ cứ bị tiêu diệt (thề)
  damn him! — thằng khốn kiếp!, thằng bị tiêu diệt tiệt, quỷ buông tha quái bắt nó đi!
  damn it!; damn your!; damn your eyesdamn — đồ dùng trời tiến công thánh vật!, quỷ buông tha quái bắt mi đi!, đồ dùng khốn kiếp!
  damn your impudence! — liệu hồn dòng sản phẩm đồ dùng xấc xược láo!

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

Xem thêm: ngành quản trị kinh doanh là gì

damn nội động từ /ˈdæm/

Xem thêm: capex là gì

 1. Nguyền rủa, nguyền rủa.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

 • "damn". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ Việt không tính tiền (chi tiết)