Để Khử Ion Fe3 + Trong Dung Dịch Thành Ion Fe2 + Có Thể Dùng Một Lượng Dư

*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn toàn bộ Toán đồ lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục Khoa học thoải mái và tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
toàn bộ Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn tiếng anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đó là một vài thắc mắc có thể tương quan tới câu hỏi mà các bạn gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+có thể sử dụng một lượng dư

A.

Bạn đang xem: Để khử ion fe3 + trong dung dịch thành ion fe2 + có thể dùng một lượng dư

kim loại Mg

B. sắt kẽm kim loại Cu

C. kim loại Ba

D. sắt kẽm kim loại Ag


Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. Kim loại Mg. B. Kim loại Cu. C. Kim loại Ba. D. Kim loại...

Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ hoàn toàn có thể dùng một lượng dư

A. kim các loại Mg.

B. kim một số loại Cu.

C. kim một số loại Ba.

D. kim loại Ag.


Để khử ion Fe3+trong dung dịchthành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư A. Kim loại Ba B. Kim loại Mg C. Kim loại Ag D. Kim loại...

Để khử ion Fe3+trong dung dịchthành ion Fe2+ rất có thể dùng một lượng dư

A. kim loại Ba

B. sắt kẽm kim loại Mg

C. kim loại Ag

D. kim loại Cu


Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể dùng một lượng dư

A. Kim loại Mg.

B. Sắt kẽm kim loại Cu.

C. Sắt kẽm kim loại Ba.

D. Sắt kẽm kim loại Ag.


Để khử Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ có thể sử dụng lượng dư: A.Kim loại Cu B.Kim một số loại Na C.Dung dịch Ag
NO3 D.Kim loại...

Để khử Fe3+ trong hỗn hợp thành ion Fe2+ có thể sử dụng lượng dư:

A.Kim nhiều loại Cu

B.Kim các loại Na

C.Dung dịch Ag
NO3

D.Kim một số loại Ba


Thứ tự một trong những cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: Mg 2 + / Mg ; sắt 2 + / sắt ; Cu 2 + / Cu ; fe 3 + / sắt 2 + ; Ag + / Ag .Dãy chỉ gồm các chất, ion chức năng được cùng với ion Fe3+ trong hỗn hợp là: A. Mg , fe , Cu B. Mg , ...

Thứ tự một số cặp oxi hoá - khử trong hàng điện hoá như sau: Mg 2 + / Mg ; fe 2 + / sắt ; Cu 2 + / Cu ; fe 3 + / sắt 2 + ; Ag + / Ag .Dãy chỉ gồm những chất, ion tính năng được cùng với ion Fe3+ trong hỗn hợp là:

A. Mg , sắt , Cu

B. Mg , sắt 2 + , Ag

C. Mg , Cu , Cu 2 +

D. Fe , Cu , Ag +


Thứ tự một vài cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + / C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Hàng chỉ gồm các chất, ion công dụng được cùng với ion F e 3 + trong dung dịch là...

Xem thêm: Tuyển nhân viên giao hàng cho shop online, tuyển dụng giao hàng nhanh


Thứ tự một số trong những cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + / C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Dãy chỉ gồm những chất, ion tính năng được với ion F e 3 + trong hỗn hợp là

A. Mg, F e 2 + , Ag.

B. Fe, Cu, A g + .

C. Mg, Cu, C u 2 + .

D. Mg, Fe, Cu.


Thứ tự một số trong những cặp oxi hoá - khử trong hàng điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Hàng chỉ gồm những chất, ion tính năng được cùng với ion Fe3+ trong dung dịch là: A. Mg, Fe, Cu. B. Mg, Cu, C ...

Thứ tự một trong những cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Hàng chỉ gồm các chất, ion chức năng được cùng với ion Fe3+ trong hỗn hợp là:

A. Mg, Fe, Cu.

B. Mg, Cu, C u 2 + .

C. Mg, F e 2 + , Ag.

D. Fe, Cu, A g + .


Thứ tự một số trong những cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + / C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Hàng chỉ gồm những chất, ion tác dụng được với ion F e 3 + trong dung dịch là A....

Thứ tự một trong những cặp oxi hoá - khử trong hàng điện hoá như sau: M g 2 + / M g ; F e 2 + / F e ; C u 2 + / C u ; F e 3 + / F e 2 + ; A g + / A g . Hàng chỉ gồm những chất, ion chức năng được cùng với ion F e 3 + trong dung dịch là

A. Mg, Fe, Cu.

B. Mg, Cu, C u 2 +

C. Mg, F e 2 + , Ag.

D. Fe, Cu, A g + .


tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái

Câu 389419: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ hoàn toàn có thể dùng một lượng dư sắt kẽm kim loại sau đây?

A. Mg.

B. Cu.

C. Ba.

D. Ag.


Chất oxi hóa dạn dĩ + chất khử mạnh khỏe → hóa học oxi hóa yếu đuối + hóa học khử yếu

*


Giải đưa ra tiết:

Để khử kim Fe3+ trong dung dịch thành ion Fe2+ thì ion kim loại này có cation đứng trước Fe3+ và lép vế Fe2+ trong dãy điện hóa → kim loại này là Cu.

PT ion: Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.