delivery là gì

/di'livəri/

Thông dụng

Danh từ

Sự phân vạc, sự phân phối, sự kí thác hàng
the early (first) delivery
lần vạc thư loại nhất nhập ngày
to pay on delivery
trả chi phí khi kí thác hàng
Cách nói; sự hiểu, sự giãi tỏ, sự tuyên bố (ý kiến)
his speech was interesting, but his delivery was poor
bài phát biểu của ông tao rất rất hoặc tuy nhiên cơ hội phát biểu lại dở
the delivery of the lecture took three hours
đọc bài bác thuyết minh mất mặt thân phụ tiếng
Sự sinh đẻ
Sự ném, sự phóng, sự phun (quả bóng, thương hiệu đạn...); sự phanh (cuộc tấn công); sự ban đi ra, sự truyền đi ra (lệnh)
Sự nhượng cỗ, sự đầu sản phẩm, sự fake nhượng
Công suất (máy nước...)

Chuyên ngành

Toán & tin

(máy tính ) sự phân phối, sự cung cấp

Cơ - Điện tử

Sự hỗ trợ, sự fake kí thác, sản lượng, năngsuất, sự xuất

Xây dựng

sự kí thác (hàng)
sự vạc hàng

Y học

sự tách bóc đi ra, tách ra
sự đẻ, sự đỡ

Kỹ thuật cộng đồng

cấp phối
delivery side guide
dẫn mép cung cấp phối
delivery wheel
bánh xe pháo cung cấp phối
cung cấp
Calling Name delivery service (CNAM)
dịch vụ hỗ trợ thương hiệu công ty gọi
delivery channel
kênh hỗ trợ nước
delivery cock
van cung cấp
delivery conduit
ống cung cấp
delivery of energy
sự hỗ trợ năng lượng
delivery of water table
sự hỗ trợ nước
delivery pipe
đường ống cung cấp
delivery pipe
ống cung cấp
delivery pipeline
đường ống cung cấp
delivery system
hệ cung cấp
delivery valve
van cung cấp
equipment delivery
sự hỗ trợ thiết bị
free delivery
cung cung cấp miễn phí
material delivery
sự hỗ trợ vật liệu
oil delivery
cung cung cấp dầu
power delivery
sự hỗ trợ năng lượng
variable delivery pump
bơm hỗ trợ thay cho đổi
water delivery
sự hỗ trợ nước
lượng ra
lưu lượng
fan delivery
lưu lượng máy quạt
fan delivery
lưu lượng quạt
fan delivery
lưu lượng quạt gió
high-stage delivery
lưu lượng tầng phía trên cao áp
pump delivery
lưu lượng bơm
lưu lượng bơm
năng suất
delivery capacity
năng suất cấp
delivery rate
năng suất cấp
fan delivery
năng suất quạt
dòng cấp
dòng đầu
dung tích
lượng chuyển
giao hàng
cash before delivery
trả chi phí trước lúc kí thác hàng
cash on delivery (COD)
trả chi phí khi kí thác hàng
certificate of delivery
biên lai kí thác hàng
certificate of delivery
phiếu kí thác hàng
COD (cashon delivery)
trả chi phí khi kí thác hàng
conditions of delivery
điều khiếu nại kí thác hàng
delivery condition
điều khiếu nại kí thác hàng
delivery contract
hợp đồng kí thác hàng
delivery delay
sự Giao hàng trễ
delivery note
hóa đơn kí thác hàng
delivery order
lệnh kí thác hàng
delivery order
phiếu kí thác hàng
delivery port
cảng kí thác hàng
delivery price
giá kí thác hàng
delivery schedule
kế hoạch kí thác hàng
delivery specification
điều khiếu nại kí thác hàng
delivery time
thời hạn kí thác hàng
just in time delivery
sự Giao hàng kịp thời
spot cash delivery
giao sản phẩm trả chi phí ngay
terms of delivery
điều khiếu nại kí thác hàng
gửi tin
hiệu suất
warder conveyance and delivery efficiency
hiệu suất dẫn và phân phối nước tưới (của cây)
sự cấp
sự cung cấp
delivery of energy
sự hỗ trợ năng lượng
delivery of water table
sự hỗ trợ nước
equipment delivery
sự hỗ trợ thiết bị
material delivery
sự hỗ trợ vật liệu
power delivery
sự hỗ trợ năng lượng
water delivery
sự hỗ trợ nước
sự cung ứng
sự kí thác hàng
delivery delay
sự Giao hàng trễ
just in time delivery
sự Giao hàng kịp thời
sự phân phát
sự phân phối
paper delivery
sự phân phối giấy
water delivery
sự phân phối nước
sự tháo dỡ rỡ
sự vận chuyển
sự xả
truyền
multi-destination delivery
truyền quảng bá

Kinh tế

điều khiếu nại kí thác hàng
giao
actual delivery
giao (hàng) thực tế
actual delivery
giao sản phẩm thực tế
advice of delivery
phiếu hồi báo đã mang giao
alongside delivery
giao sản phẩm dọc mạn tàu
approximate date of delivery
ngày Giao hàng ước chừng
bad delivery
giao (chứng khoán) sở hữu sai sót
bad delivery
giao sản phẩm ko đích quy định
bad delivery
sự kí thác sở hữu sơ sót (chứng khoán)
bill of delivery
giấy kí thác hàng
cargo delivery notice
thông báo kí thác nhận hàng
carriage and delivery service
dịch vụ kí thác nhận
carriage and delivery service
tiền mướn cty kí thác nhận (hàng hóa)
cash against delivery
giao sản phẩm trả tiền
cash before delivery
giao dịch chi phí mặt
cash before delivery
giao sản phẩm sau khoản thời gian trả chi phí mặt
cash before delivery
tiền mặt mày trước lúc kí thác hàng
cash delivery
giao chi phí mặt
cash on delivery
thanh toán chi phí ngay trong lúc kí thác hàng
cash-and-delivery sale
bán chi phí mặt mày Giao hàng bên trên nhà
cash-on-delivery service
dịch vụ Giao hàng thu chi phí (của bưu điện)
certificate of delivery
giấy ghi nhận kí thác hàng
CFS delivery
việc Giao hàng túa lẻ ở trạm phân phối sản phẩm công-ten-nơ
collect on delivery
giao sản phẩm thu tiền
collect on delivery
thu chi phí khi kí thác hàng
collection and delivery
sự thu chi phí và kí thác hàng
collection on delivery
giao sản phẩm trả tiền
conditional delivery
giao sản phẩm sở hữu điều kiện
constructive delivery
giao danh nghĩa
constructive delivery
giao sản phẩm danh nghĩa
constructive delivery
giao sản phẩm tượng trưng
contract of delivery
hợp đồng kí thác hàng
cooperative delivery
sự Giao hàng hợp ý tác
current month delivery
sự Giao hàng nhập tháng
date of delivery
ngày kí thác hàng
deadline delivery date
ngày kí thác cuối cùng
deferred delivery
giao chậm
deferred delivery
giao sau
deferred delivery
sự kí thác chậm
delay in delivery
chậm giao
delayed delivery
giao chậm
delayed delivery
sự kí thác ngừng lại (chứng khoán)
delinquent delivery
sự Giao hàng trễ hạn
delivery address
địa chỉ kí thác hàng
delivery advice
giấy kí thác hàng
delivery advice
thông báo kí thác hàng
delivery against bill of lading
giao sản phẩm dựa trên vận đơn
delivery against cash
giao sản phẩm thì thu tiền
delivery against payment
giao sản phẩm nhận tiền
delivery against payment
giao sản phẩm thì thu tiền
delivery against payment
giao sản phẩm trả tiền
delivery against payment
hàng hóa kí thác ngân
delivery alongside the vessel
sự Giao hàng dọc mạn tàu
delivery and receiving
giao và nhận hàng
delivery and shipment
giao và chở hàng
delivery at airport
giao bên trên sảnh bay
delivery at named station
giao bên trên ga chỉ định
delivery at railway station
sự Giao hàng bên trên ga (xe lửa)
delivery at seller's option
giao sản phẩm theo gót quyền lựa chọn thời hạn của mặt mày bán
delivery at the counter
giao bên trên quầy
delivery at the ship's side
giao cạnh tàu
delivery book
sổ ký nhận kí thác hàng
delivery by instalments
giao sản phẩm từng đợt
delivery clause
điều khoản kí thác hàng
delivery cycle
chu kỳ kí thác hàng
delivery date
ngày giao
delivery ex bond
sự Giao hàng bên trên kho hải quan
delivery ex docks
sự Giao hàng bên trên bến
delivery ex factory
giao sản phẩm bên trên xưởng
delivery ex godown
sự Giao hàng bên trên kho hải quan
delivery ex ship
sự Giao hàng bên trên tàu
delivery expenses
chi phí kí thác hàng
delivery free
giao sản phẩm miễn phí
delivery hire
phí kí thác hàng
delivery in bond
giao sản phẩm ở kho hải quan
delivery in instalment
giao sản phẩm phân chia kỳ
delivery in instalment
giao sản phẩm từng đợt
delivery in instalment
sự Giao hàng từng phần
delivery in lighter
giao sản phẩm vì thế tàu nhỏ (lõng hàng)
delivery lead time
thời gian ngoan cơ hội khoảng tầm kí thác hàng
delivery month
tháng giao
delivery month
tháng kí thác hàng
delivery note
phiếu kí thác hàng
delivery notice
thông báo (giấy báo) kí thác hàng
delivery of the bill of exchange
sự kí thác ăn năn phiếu
delivery on arrival
sự kí thác ngay trong lúc sản phẩm đến
delivery on call
sự Giao hàng ngay lập tức theo gót yêu thương cầu
delivery on field
giao sản phẩm bên trên chỗ
delivery on payment
giao sản phẩm trả tiền
delivery on the spot
giao sản phẩm ngay
delivery on the spot
sự Giao hàng bên trên chỗ
delivery on the term
sự Giao hàng lăm le kỳ
delivery order
phiếu kí thác nhận hàng
delivery platform
nơi kí thác hàng
delivery point
địa nút giao hàng
delivery port
cảng kí thác hàng
delivery price
giá kí thác nhận
delivery quota
chỉ chi phí kí thác nộp (lên trên)
delivery record
sổ ghi sản phẩm giao
delivery record
sổ kí thác hàng
delivery risk
rủi ro kí thác hàng
delivery risked
rủi ro kí thác hàng
delivery schedule
chương trình kí thác hàng
delivery schedule
thời gian ngoan biểu kí thác hàng
delivery service
dịch vụ kí thác hàng
delivery sheet
tờ Giao hàng bạn dạng kê Giao hàng (của lái xe xe pháo tải)
delivery slip
phiếu kí thác hàng
delivery state
tình trạng kí thác hàng
delivery station
trạm kí thác hàng
delivery verification certificate
giấy bệnh kí thác hàng
delivery versus
giao sản phẩm thì lĩnh tiền
direct delivery
giao sản phẩm trực tiếp
door-to-door delivery service
dịch vụ Giao hàng tận nơi
early delivery of goods
giao sản phẩm sớm
ex-ship delivery
giao bên trên tàu
express delivery
sự kí thác nhanh
forward delivery
giao kỳ hạn
forward delivery
giao sau
forward delivery
việc Giao hàng kỳ hạn
forward delivery
việc Giao hàng sau
free delivery
giao sản phẩm miễn phí
freight payable on delivery
vận phí cần trả khi sản phẩm cho tới, khi kí thác hàng
future delivery
sự Giao hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
future delivery
sự Giao hàng sau
general conditions of delivery
các ĐK cộng đồng về kí thác hàng
good delivery
chuyển kí thác hợp ý thức
good delivery stock
chứng khoán kí thác hợp ý cách
home delivery
giao sản phẩm tận nhà
home delivery service
dịch vụ kí thác tận nhà
immediate delivery
giao ngay
in-time delivery
giao sản phẩm đích lúc
installment delivery
giao sản phẩm từng phần
installment delivery
sự Giao hàng dần
lagged delivery
giao chậm
late delivery
giao chậm
mail delivery
sự kí thác thư
method of delivery
phương thức kí thác hàng
minutes of goods delivery and reception
biên bạn dạng kí thác nhận sản phẩm hóa
month kết thúc delivery
giao sản phẩm cuối tháng
near delivery
giao hạn gần
no delivery
chưa kí thác hàng
non-delivery
chưa kí thác hàng
non-delivery
sự ko fake giao
non-delivery
sự ko kí thác được (bưu phẩm)
optional delivery
giao sản phẩm cảng tùy chọn
order for future delivery
đơn đặt mua kỳ hạn (giao sau)
overside delivery
giao sản phẩm qua loa mạn tàu
part delivery
giao một phần
partial delivery
giao sản phẩm cỗ phận
partial delivery
giao sản phẩm từng phần
partial delivery
giao một phần
pay on delivery
trả ngay lập tức khi kí thác hàng
pay on delivery
trả chi phí khi kí thác hàng
pay on delivery [[]] (to...)
trả chi phí khi kí thác hàng
payable on delivery
phải trả khi kí thác hàng
payment after delivery
sự trả chi phí sau khoản thời gian kí thác hàng
payment after delivery
trả chi phí ngay lập tức sau khoản thời gian kí thác hàng
payment after delivery
trả chi phí sau khoản thời gian kí thác hàng
payment on delivery
trả chi phí khi kí thác hàng
payment on delivery (pod)
trả chi phí khi kí thác hàng
period stipulated for delivery
thời hạn ước lăm le kí thác hàng
place delivery
địa nút giao hàng
place of delivery
địa nút giao hàng
point of delivery
địa nút giao hàng
port of delivery
cảng kí thác (hàng)
port of delivery
cảng kí thác hàng
price for immediate delivery
giá kí thác ngay
profit delivery
giao nộp lãi về trên
project delivery
sự kí thác công trình xây dựng tiếp tục thực hiện
prompt delivery
giao (hàng) ngay
prompt delivery
giao sản phẩm ngày
prompt delivery
giao ngay
proof of delivery
chứng cứ kí thác hàng
punctual delivery
giao sản phẩm đích lúc
rate of delivery
tốc phỏng kí thác hàng
ready delivery
sự kí thác ngay lập tức (ngoại tệ)
ready for delivery
sẵn sàng nhằm giao
regular way delivery (andsettlement)
giao nhận (và thanh toán) theo gót lệ thường
reparation delivery
giao bù
sale and delivery
bán và kí thác hàng
same-day delivery
giao ngay lập tức nhập ngày
same-day delivery
sự kí thác ngay lập tức nhập ngày
same-day delivery
sự kí thác nhập (cùng) ngày
segment delivery
sự Giao hàng từng phần
sell for future delivery
bán kí thác sau
shipment and delivery cost
phí tổn chở sản phẩm và kí thác hàng
shipment and delivery cost
phí tổn chở và kí thác hàng
short delivery
giao thiếu
short delivery
sự kí thác (hàng) thiếu
special delivery
giao ngay
special delivery
sự kí thác ngay
split delivery
sự Giao hàng phân trở nên nhiều đợt
spot delivery
giao ngay
spot delivery
sự Giao hàng lấy chi phí ngay
spot delivery
sự Giao hàng ngay lập tức, bên trên chỗ
spot delivery month
tháng Giao hàng ngay
store door delivery
sự Giao hàng đến tới tận cửa ngõ hiệu
symbolic delivery
giao sản phẩm bên trên bệnh từ
symbolic delivery
sự Giao hàng tượng trưng
symbolic delivery
sự kí thác tượng trưng
take delivery
nhận số giao
taking delivery
xác nhận (việc) kí thác hàng
temporary delivery
giao tạm
terms of delivery
điều khiếu nại kí thác hàng
theft pilferage and non -delivery
rủi ro trộm cắp và ko kí thác được hàng
theft, pilferage and non-delivery vol
rủi ro, trộm cắp và ko kí thác được hàng
ton by ton delivery
giao theo gót tấn
transaction for forward delivery
giao dịch kỳ hạn
transhipment delivery order
giấy báo Giao hàng fake vận
unconditional delivery
giao sản phẩm ko điều kiện
giao nạp
phát (thư)
advice of delivery
giấy báo vạc (thư bảo đảm an toàn, bưu phẩm...)
mail delivery
sự vạc thư
postal delivery
sự fake vạc thư
sự fake giao
sự kí thác (hàng)
cooperative delivery
sự Giao hàng hợp ý tác
current month delivery
sự Giao hàng nhập tháng
delinquent delivery
sự Giao hàng trễ hạn
delivery alongside the vessel
sự Giao hàng dọc mạn tàu
delivery at railway station
sự Giao hàng bên trên ga (xe lửa)
delivery ex bond
sự Giao hàng bên trên kho hải quan
delivery ex docks
sự Giao hàng bên trên bến
delivery ex godown
sự Giao hàng bên trên kho hải quan
delivery ex ship
sự Giao hàng bên trên tàu
delivery in instalment
sự Giao hàng từng phần
delivery on call
sự Giao hàng ngay lập tức theo gót yêu thương cầu
delivery on the spot
sự Giao hàng bên trên chỗ
delivery on the term
sự Giao hàng lăm le kỳ
future delivery
sự Giao hàng kỳ hạn (cổ phiếu)
future delivery
sự Giao hàng sau
installment delivery
sự Giao hàng dần
segment delivery
sự Giao hàng từng phần
short delivery
sự kí thác (hàng) thiếu
split delivery
sự Giao hàng phân trở nên nhiều đợt
spot delivery
sự Giao hàng lấy chi phí ngay
spot delivery
sự Giao hàng ngay lập tức, bên trên chỗ
store door delivery
sự Giao hàng đến tới tận cửa ngõ hiệu
symbolic delivery
sự Giao hàng tượng trưng
sự kí thác lại đầu tiên (tài sản...)

Địa chất

sự phân phối, sự kí thác hàng

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
carting , commitment , consignment , conveyance , dispatch , distribution , drop , freighting , giving over , handing over , impartment , intrusting , mailing , parcel post , portage , post , rendition , shipment , surrender , transmission , accent , diction , elocution , emphasis , enunciation , inflection , intonation , modulation , pronunciation , speech , utterance , accouchement , bearing , birth , birthing , bringing forth , caesarian section , childbearing , confinement , geniture , labor , lying-in , parturition , travail , deliverance , emancipation , escape , freeing , liberation , pardon , release , rescue , salvage , salvation , transfer , childbirth

Từ ngược nghĩa