Khoản 3 Điều 172 Bộ Luật Lao Động 2019 Số 45/2019/Qh14, Khoản 3 Điều 172 Bộ Luật Lao Động 2019

Điều 172 Bộ luật lao động 2012 quy định về trường hợp công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

Là thành viên góp vốn hoặc là chủ sở hữu của công ty trách nhiệm hữu hạn.Là thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần.Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam.Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý những sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.Là luật sư nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật luật sư.Theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.Là học sinh, sinh viên học tập tại Việt Nam làm việc tại Việt Nam nhưng người sử dụng lao động phải báo trước 07 ngày với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.Các trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.

Bạn đang xem: Khoản 3 Điều 172 Bộ Luật Lao Động 2019 Số 45/2019/Qh14, Khoản 3 Điều 172 Bộ Luật Lao Động 2019

Ngoài ra, vấn đề người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động còn được quy định tại Điều 7 Nghị định 11/2016/NĐ-CP:

“Điều 7. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.

Xem thêm: hệ số là gì

2. Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

Xem thêm: dục vọng là gì