độ dịch chuyển là gì

Phân biệt thân thiết định nghĩa phỏng dịch đem và quãng lối đi được vô vận động trực tiếp. Khái niệm về quãng lối và phỏng dịch đem trực thuộc lịch trình vật lí 10 Mô miêu tả đem động

Bạn đang xem: độ dịch chuyển là gì

Độ dịch đem và quãng đường

Xét vận động của xe pháo lên đường kể từ A → B → C

Tất những cụm địa điểm tuy nhiên vật trải qua đưa đến khoảng cách có tính lâu năm là 7,1km, phỏng lâu năm này đó là quãng lối vận động của vật.

  • Quãng lối = tổng khoảng cách tuy nhiên vật lên đường được
  • Quãng lối là đại lượng vô hướng

2/ Độ dịch chuyển:

  • Độ dịch đem = khoảng cách vật lên đường được xét theo đuổi một phía xác định
  • Độ dịch đem là đại lượng véc tơ
  • Trong vận động thẳng: phỏng dịch đem = địa điểm của vật (so với gốc) khi sau – địa điểm của vật (so với gốc) khi đầu
[IMG]
Hình 2

Xét ví dụ vô hình 1 nếu như xét theo phía kể từ A → C phỏng dịch đem của vật = khoảng cách kể từ A → C và tự 4,1km.

Xem thêm: ngôi thứ nhất là gì

3/ Quãng lối và phỏng dịch đem vô vận động thẳng

Xét vận động trực tiếp như hình 2
Xe xuất phát điểm từ gốc vận động trực tiếp theo hướng dương (từ trái khoáy qua loa phải) sau khoản thời gian lên đường được 300km thì xoay đầu vận động ngược hướng dương (từ nên qua loa trái)
Quãng lối = 300 + 100 = 400km
Độ dịch đem của xe pháo = 200km.

Trong vận động trực tiếp nếu như vật không thay đổi phía vận động phỏng dịch đem = quãng lối vật lên đường được

Xem thêm: con gái rượu là gì