dưa hấu tiếng anh là gì

Tại sao tôi cưới 1 trái ngược dưa hấu? "

Why would I marry a watermelon? "

Bạn đang xem: dưa hấu tiếng anh là gì

Tôi luôn luôn hạ cánh tương tự như một trái ngược dưa hấu rơi kể từ hành lang cửa số tầng 3.

I always landed lượt thích a watermelon out of a third floor window.

Tôi mến ăn dưa hấu.

I lượt thích đồ sộ eat watermelon.

Dưa hấu cũng được dành mang đến tụi tôi mà!

Watermelon for má, too!!

Cháu tiếp tục đem dưa hấu mang đến bác bỏ.

I'll give you watermelon.

Dưa hấu nom ngon quá!

The watermelon looks yummy!

Đừng quên cả dưa hấu.

Don't forget the watermelon wedge.

Because ai nhưng mà nhét vừa vặn dưa hấu nhập mồm cơ chứ? "

Because who can get a watermelon in your mouth? "

Em nom này, đó là dưa hấu.

Look, it's a watermelon.

Tôi rất rất mến bày vẽ khoản dưa hấu.

I just love đồ sộ serve watermelon.

Giờ thì cậu tiếp tục thực hiện quân vua dưa hấu.

For now, you're the Melonlord's forces.

Dưa hấu Hay là dứa ạ?

Watermelon or pineapple?

Xem thêm: derivatives là gì

Tôi phát biểu, Dưa hấu!

I say, Watermelon!

Ai mong muốn một ly nước dưa hấu giá buốt nào?

Who wants a nice cool glass of watermelon juice?

Dưa hấu thì nên với vị dưa hấu!

A watermelon should taste lượt thích watermelon.

Tôi đang được sẵn sàng nướng một trái ngược dưa hấu váy đầm lầy lụa (nhầy nhụa).

I'm preparing đồ sộ toast a " marsh melon ".

" dưa hấu và thịt giăm bông...

" the prosciutto and melon...

Có thật nhiều dưa hấu phía trong gầm tủ giá buốt.

There's a ridiculous amount of watermelon in the fridge.

Gã với loại đầu như trái ngược dưa hấu.

The guy has a head lượt thích a melon.

Hạt Dưa : phân tử dưa hấu rang , cũng khá được sử dụng trong mùa Tết .

Hạt Dưa : roasted watermelon seeds , also eaten during Tết .

BR: Tại phía trên các bạn thấy Shop chúng tôi đang được hạn chế vài ba miếng dưa hấu.

BR: So you see us here cutting up some watermelon.

Khuôn mặt mũi của những người phụ phái nữ nom như trái ngược dưa hấu.

The woman's face looks lượt thích a watermelon.

Kêu nhập ăn dưa hấu là bọn họ lên ngay lập tức.

Xem thêm: chiến lược kinh doanh là gì

After telling them đồ sộ come eat watermelon, they go right back in.

Quả dưa hấu của cô ý đầm đìa quá!

Your melon is too sweet!