DUNG DỊCH AXIT NÀO SAU ĐÂY KHÔNG THỂ CHỨA TRONG BÌNH THỦY TINH ?

Tất cả
Toán
Vật lýHóa học
Sinh học
Ngữ văn
Tiếng anh
Lịch sử
Địa lýTin học
Công nghệ
Giáo dục công dân
Tiếng anh thí điểm
Đạo đức
Tự nhiên cùng xã hội
Khoa học
Lịch sử với Địa lýTiếng việt
Khoa học tập tự nhiên
Hoạt động trải nghiệm, phía nghiệp
Hoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạc
Mỹ thuật

dung dịch axit nào tiếp sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh : HCl , H2SO4 , HNO3 , HF ? Giải thích hợp .

Bạn đang xem: Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh


*

Dung dịch HF cấp thiết chứa vào bình thủy tinh trong vì; axit HF gồm tính chất đặc biệt là chức năng với silicdoxit(Si
O2) (có trong yếu tố của thủy tinh) đề nghị sẽ làm tan thủy tinh( pt:4HF+Si
O2--->Si
F4+2H2O).*

nêu hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình xảy ra trong những trường đúng theo sau: 

a) thêm ung dung nước clo vào hỗn hợp kali iotua bao gồm chứa sẵn một ít hồ tinh bột. 

b) nhỏ dại dung dịch axit flohiđric vào trong bình thủy tinh cùng để 1 thời gian.


Hòa tan hoàn toàn 8g Fe2O3 bằng dung dịch HCl 0,5 M (vừa đủ).

a,Tính khối lượng muối thu được?

b,Tính thể tích hỗn hợp axit sẽ dùng?

c,Tính độ đậm đặc mol/l của chất trong hỗn hợp sau bội phản ứng (coi thể tích dung dịch chuyển đổi không xứng đáng kể)

giải ví dụ ra dùm mình đề nghị gấp tối nay thời gian 8h góp dùm bản thân mình yêu cầu gấp


Câu 1: Halogen làm sao ở thể rắn trong đk thường?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 2: Halogen nào tất cả tính phi kim mạnh nhất?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 3: Halogen nào bao gồm tính thăng hoa?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 4: thông số kỹ thuật electron lớp ngoài cùng của nhóm halogen là: a.ns2np4 b.ns2np6 c.ns2np5 d.ns2np3Câu 5: Số cặp electron chưa liên kết xung quanh nguyên tử Clo trong ion Cl
O- là: a.4 b.2 c.3 d.1Câu 6: tuyên bố nào dưới đây không đúng:a. Flo là nhân tố phi kim bạo phổi nhấtb. Tính axit...

Câu 1: Halogen làm sao ở thể rắn trong điều kiện thường?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 2: Halogen nào tất cả tính phi kim bạo phổi nhất?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 3: Halogen nào gồm tính thăng hoa?a.Clo b.Iot c.Flo d.Brôm
Câu 4: cấu hình electron lớp bên ngoài cùng của tập thể nhóm halogen là: a.ns2np4 b.ns2np6 c.ns2np5 d.ns2np3Câu 5: Số cặp electron chưa links xung quanh nguyên tử Clo trong ion Cl
O- là: a.4 b.2 c.3 d.1Câu 6: phát biểu nào dưới đây không đúng:a. Flo là yếu tố phi kim to gan nhấtb. Tính axit tăng nhiều HIc. Iốt có tính thăng hoad. Điện phân nóng chảy Na
Cl ta được khí cloe. Các halogen hầu hết không bội phản ứng trực tiếp với oxi
Câu 7: gần như phân tử nào sau đây không phân cực:a. HCl b. HBr c. HF d. Br2 e. Br
Cl
Câu 8: Nước clo gồm tính khử trùng với tẩy color do:a. Cất HCl là 1 axit mạnh.b. Cất HCl là một axit bao gồm tính khử mạnhc. Cất HCl
O là 1 trong chất oxi hoá mạnh.d. Toàn bộ đều đúng.Câu 9: lựa chọn dãy axit theo chiều tăng ngày một nhiều tính axit .a. HF  HBr  HCl  HIb. HF  HI  HBr  HClc. HCl  HBr  HI  HFd. HF  HCl  HBr  HICâu 10: cho các axit sau : HCl
O3 , HIO3 , HBr
O3 . Sắp xếp chiều tính axit khỏe mạnh dầna. HCl
O3  HIO3  HBr
O3 b. HBr
O3  HIO3  HCl
O3c. HCl
O3  HBr
O3  HIO3 d. HIO3  HBr
O3  HCl
O3Câu11: Hiđroclorua tan các trong nước vì:a. Hiđroclorua là một trong những chất khíb. Hiđroclorua là một trong những phân tử phân cực.c. Hiđroclorua nặng rộng không khí.d. Hiđroclorua rã trong nước tạo được dung dịch axit
Câu12: nhân tố của nước clo gồm:a. Cl2 , H2O b. HCl , HCl
O , H2Oc. HCl , O2 , H2O d. Cl2 , HCl , HCl
O , H2OCâu13:Trong các phản ứng gồm acid HCl tham gia thì HCl có thể đóng phương châm là:a. Chất khử c. Chất trao đổib. Chất oxi hoá d. Tất cả đều đúng
Câu14: Số oxi hoá của clo trong clorua vôi ( Ca
OCl2) là:a. 0 b. -1 c. +1 d. Bvà c
Câu15: đặc điểm hoá học của axit clohiđric là:a. Tính axit b. Tính khử c. Tính oxi hoád. A,b,c đều đúng . E. A , b phần nhiều đúng
Câu16: vào công nghiệp, HCl rất có thể được pha chế từ :a. Muối natriclorua khan cùng axit sunfuric đặc bao gồm đun nóngb. Cl2 và H2c. A,b hồ hết đúngd. Cách thức khác
Câu17: dung dịch thử đặc thù để nhận ra gốc clorua là:a. Ag
NO3 b. Quỳ tím c. Ba(NO3)2 d. A,b,c đông đảo đúng.Câu18: Cặp hóa học nào sau đây không mãi sau trong một dung dịch:1) Mg
Cl2 & Ag
NO3 3) HCl và Ba(OH)22) Zn
Br2 và Pb(NO3)3 4) HCl và KI a. 1, 2, 3, 4 b.1, 2, 3 c. 1,2 d. 4,2Câu19: Tính oxi hoá mạnh của flo diễn tả qua phản bội ứng:a. Khí flo oxi hoá nước dễ dàng ở ánh nắng mặt trời thường.b. Khí flo oxi hoá hầu hết kim một số loại và phi kim.c. Khí flo phản bội ứng với khí hiđrô ở ánh nắng mặt trời rất thấp và ngay trong bóng tối.d. Toàn bộ đều đúng.Câu20: hỗn hợp nào trong số dung dịch axit tiếp sau đây không được chứa trong bình bởi thuỷ tinh:a. HCl b. H2SO4 c. HNO3 d. HFCâu21: cách thức điều chế flo là:a. Cho các chất bao gồm chứa ion Ftác dụng với những chất oxi hoá mạnh.b. Điện phân hỗn hợp KF và HFc. Mang lại HF tác dụng với hóa học oxi hoá mạnh.d. Cần sử dụng chất bao gồm chứa flo để nhiệt phân ra flo
Câu22: mang đến 69,6 gam Mangan đioxit công dụng HCl quánh dư. Dẫn toàn cục khí sinh ra bỏ vô 500 mldung dịch Na
OH 4M ở t0thường ,thể tích hỗn hợp không đổi . Nồng độ mol những chất vào dung dịchsau làm phản ứng là bao nhiêua. 1,6 M , 1,6 M với 0,8 M b. 1,6 M , 1,6 M , 0,6 Mc. 1,7 M , 1,7 M và 0,8 M d. 1,6 M , 1,6 M , 0,7 MCâu23: cho một lượng dư KMn
O4 vào 25 ml dung dịch HCl 8M . Thể tích Cl2 xuất hiện là:a. 1,34 lít b. 1,45 lít c. 1,44 lít d. 1,4 lít
Câu24: Dẫn nhì luồng khí Cl2 qua 2 hỗn hợp KOH. Dung dịch( 1) loãng với nguội, dung dịch( 2) đậmđặc với đun nóng sinh hoạt 1000C. Nếu lượng muối hạt KCl có mặt trong 2 dung dịch cân nhau thì tỉ lệ thể tích Cl2đi qua 2 hỗn hợp KOH bởi bao nhiêu?a. 5/6 b. 6/3 c. 10/3 d.5/3Câu25: Để sáng tỏ 5 hỗn hợp Na
Cl, Na
Br, Na
I , Na
OH , HCl đựng trong 5 lọ bị mất nhãn tất cả thểdùng trực tiếp thuốc demo nào.a. Phenolphtalein , khí Cl2 b. Hỗn hợp Ag
NO3 , dung dịch Cu
Cl2c. Quỳ tím , khí Cl2 d. Phenolphtalein , hỗn hợp Ag
NO3Câu26:Cho 0,9532 gam muối bột clorua của sắt kẽm kim loại M tính năng dung dịch Ag
NO3 thu được 2,7265 gamkết tủa ( năng suất phản ứng 95%) cân nặng mol của kim loại
M là:a. 40,08 b. 24,32 c. 22,9 d. 26.98Câu 27: Thể tích khí Cl2 đề nghị phản ứng với kim loại M bằng 1,5 lần lượng khí Cl2 hình thành khi đến cùnglượng sắt kẽm kim loại đó tính năng hoàn toàn với dung dịch HCl dư vào cùng điều kiện . Trọng lượng muốisinh ra trong phản bội ứng cùng với Cl2 vội vàng 1, 2886 lần lượng xuất hiện trong bội nghịch ứng cùng với axit HCl . M là kim loạinào sau đây.a. Al b. Cr c. Sắt d. KCâu 28: đến 200 ml dung dịch Na
Cl 2M chức năng với 150 ml hỗn hợp Ag
NO3 2M. Khốilượng kết tủa nhận được sau phản ứng là:A. 43,05 gam B. 57,4 gam C. 14,35 gam D. 28,7 gam
Câu 29: cho 12,8 gam Cu cháy vào khí Clo, sau bội phản ứng trọn vẹn sẽ chiếm được khối lượngmuối là?
A. 27 gam B. 13,5 gam C. 54 gam D. 71 gam
Câu 30: Đổ dung dịch cất 1 gam HCl vào dung dịch đựng 1 gam Na
OH. Nhúng quỳ tím vàodung dịch chiếm được thì quỳ tím gửi sang màu sắc nào?
A. Red color B. Màu xanh lá cây C. Màu tím D. Màu vàng
Câu 31 cho những axit HCl
O , HIO , HBr
O . Bố trí theo chiều tính axit yếu ớt dầna.HCl
O  HIO  HBr
O

*

lựa chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
chọn môn tất cả Toán đồ gia dụng lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
tất cả Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức thủ công bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

Dưới đó là một vài câu hỏi có thể tương quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Rất có thể trong đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

dung dịch axit nào dưới đây không thể chứa trong bình thủy tinh : HCl , H2SO4 , HNO3 , HF ?
Giải say mê .


Dung dịch HF quan trọng chứa trong bình thủy tinh trong vì; axit HF gồm tính chất đặc biệt là công dụng với silicdoxit(Si
O2) (có trong nhân tố của thủy tinh) bắt buộc sẽ làm tan thủy tinh( pt:4HF+Si
O2--->Si
F4+2H2O).


Đáp án D

Không dùng bình chất thủy tinh để đựng dung dịch HF bởi vì HF sẽ chức năng với Si
O2 có trong thủy tinh:

S i O 2 + 4 H F → S i F 4 + 2 H 2 O


Axit HF có tính chất nhất là ăn mòn thủy tinh đề nghị không thể đựng vào bình thủy tinh.

Chọn đáp án C.


Dung dịch axit nào sau đây không thể đựng trong bình thủy tinh? A. HCl B. H 2 S O 4 C. H N O 3 D....

Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh?

A. HCl

B. H 2 S O 4

C. H N O 3

D. HF


Chọn đáp án D

HF hoàn toàn có thể ăn mòn thủy tinh yêu cầu không thể chứa trong bình thủy tinh.

Xem thêm: 99+ cách vẽ chú bộ đội canh gác, tranh tô màu : chú bộ đội canh gác

PTHH: S i O 2 + 4HF → S i F 4 + 2 H 2 O .


HF có thể ăn mòn thủy tinh trong theo bội phản ứng: 4HF + Si
O2 → Si
F4 + 2H2O phải không thể cất HF vào bình thủy tinh


Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dd axit trong dãy nào tiếp sau đây A. H2SO4, HF, HNO3 B. HCl, H2SO4, HNO3 C. HCl, H2SO4, HF D. HCl, H2SO4, HF,...

Dùng bình thủy tinh có thể chứa được tất cả các dd axit trong dãy nào sau đây

A. H2SO4, HF, HNO3

B. HCl, H2SO4, HNO3

C. HCl, H2SO4, HF

D. HCl, H2SO4, HF, HNO3


Có 3 bình, mỗi bình đựng một hỗn hợp sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Rất có thể nhận biết dung dịch đựng trong những bình bằng phương thức hóa học với một thuốc thử làm sao sau đây: a) Qùy tím. B) Natri hiđroxit. C) Bari hiđroxit. D) Natri oxit e) Cacbon đioxit. Trình bày cách nhận thấy sau khi chọn thuốc...

Có 3 bình, từng bình đựng một hỗn hợp sau: HCl, H2SO3, H2SO4. Hoàn toàn có thể nhận biết dung dịch đựng trong mỗi bình bằng phương pháp hóa học tập với một dung dịch thử nào sau đây:

a) Qùy tím.

b) Natri hiđroxit.

c) Bari hiđroxit.

d) Natri oxit

e) Cacbon đioxit.

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử.


Chọn thuốc thử Ba(OH)2

Lấy mỗi dung dịch axit một ít cho vào ống nghiệm.

- mang đến từng giọt dung dịch Ba(OH)2và những ống nghiệm chứa những axit đó:

Có kết tủa white là ống đựng H2SO3và H2SO4, đó là kết tủa Ba
SO3và Ba
SO4

⇒ nhận ra được ống cất HCl (không có hiện tượng kỳ lạ gì)

- lấy dung dịch HCl vừa phân biệt được cho vào các kết tủa:

Kết tủa rã được và bao gồm khí cất cánh ra Ba
SO3, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm ban đầu là H2SO3

Kết tủa không tan vào axit là Ba
SO4, suy ngược lên ta thấy dung dịch trong ống nghiệm thuở đầu là H2SO4.

Ba(OH)2+ H2SO3→ Ba
SO3↓ + 2H2O

Ba(OH)2+ H2SO4→ Ba
SO4↓ + 2H2O

Ba
SO3+ 2HCl → Ba
Cl2+ SO2↑ + H2O


Đúng(0)
+HBr+>+HCL+>+HF+ +B.+HF+>+HCL+>+HBr+>+HI.C.+HCL+>+HBr+>+HI+>+HF.+ +D.+HCl+>+HBr+>+HF+>+HI" class="happyxoang.com-text-link">

Dãy axit nào tiếp sau đây sắp xếp đúng theo vật dụng tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF B. HF > HCL > HBr > HI.

C. HCL > HBr > HI > HF. D. HCl > HBr > HF > HI


#Hóa học tập lớp 10
1
Ngô quang Sinh

Đáp án A


Đúng(0)
xếp hạng
toàn bộ Toán vật dụng lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên
Tuần tháng Năm

happyxoang.com


học tập liệu Hỏi đáp
các khóa học rất có thể bạn thân thiết ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)
cho tới giỏ mặt hàng Đóng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

x

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.