end up là gì

Nếu chúng ta chưa chắc chắn End Up là gì? Hãy nằm trong tìm hiểu thêm ý nghĩa sâu sắc của kết thúc up sau đây.

Bạn đang xem: end up là gì

Tùy từng tình huống rõ ràng nhưng mà End Up được hiểu bám theo nghĩa không giống nhau:

  • End Up nghĩa phổ biến hoặc người sử dụng nhất là: Kết cổ động, kết viên, sau cùng, kết quả rơi vào trong 1 biểu hiện này cơ.
  • End Up đem nghĩa không giống là: Tình cờ cho tới một điểm này đó.
  • Ngoài đi ra End Up còn được dùng nhằm mô tả Điểm sáng của quả đât là: Mũi hếch.

2. Cách người sử dụng End Up như vậy nào?

Ở bên trên tất cả chúng ta tiếp tục biết End Up là gì rồi, tất cả chúng ta hãy coi những ví dụ bên dưới nhằm biết phương pháp dùng End Up vào cụ thể từng tình huống rõ ràng.

  • We all end up back together in the kết thúc -> Cuối nằm trong tất cả chúng ta cũng trở lại cùng mọi người trong nhà.
  • How did you end up here? -> Sao em cho tới được đây?
  • He is end up. -> Anh ấy bị mũi hếch.

Xem thêm: nôn ra máu là bệnh gì

>> Xem tăng Các mon vô giờ đồng hồ anh.

Bây giờ kiên cố chúng ta tiếp tục hiểu end up là gì rồi và biết cách người sử dụng kết thúc up đúng mực nhất.

Xem thêm: timing là gì

Tác giả

Bình luận