engineer là gì

/endʒi'niər/

Thông dụng

Danh từ

Kỹ sư, dự án công trình sư
Kỹ sư thi công ( (cũng) civil engineer)
Công binh; người design và thi công công sự
Người phụ trách cứ máy; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) người lái đầu máy xe cộ lửa
(thông tục) người suy nghĩ rời khỏi, người bày rời khỏi, người vạch rời khỏi, người sắp xếp (mưu kế tiếp...)

Ngoại động từ

Nghĩ rời khỏi, bày rời khỏi, vạch rời khỏi, sắp xếp, sắp xếp (mưu kế tiếp...)

Nội động từ

Làm kỹ sư, thực hiện dự án công trình sư

hình thái từ

  • Ved: engineered
  • Ving:engineering

Chuyên ngành

Đấu thầu

Kỹ sư
Trong đấu thầu kể từ "Kỹ sư" được chỉ mái ấm tư vấn giám sát được công ty góp vốn đầu tư mướn với chức vụ là "kỹ sư" nhằm tiến hành trách nhiệm giám sát bám theo phù hợp đồng đã ký kết. Thuật ngữ này thông thường được dùng nhập quy tấp tểnh của Điều khiếu nại cộng đồng và Điều khiếu nại rõ ràng của phù hợp đồng so với gói thầu xây thi công bám theo Hiệp Hội quốc tế những kỹ sư tư vấn (FIDIC) hoặc nhập khuôn làm hồ sơ mời mọc thầu những gói thầu xây thi công của những tổ chức triển khai tài trợ quốc tế như WB, ADB

Toán & tin

kỹ sư

Xây dựng

Chủ công trình

Cơ - Điện tử

Kỹ sư, người lái tàu

Điện

công binh

Kỹ thuật cộng đồng

kỹ sư

Giải mến EN: A skilled professional who engages in the practice or teaching of engineering in one or more fields..

Xem thêm: phonetics là gì

Bạn đang xem: engineer là gì

Giải mến VN: Người đem trình độ đảm bảo chất lượng 1 hoặc nhiều chuyên nghiệp ngành nhập yếu tố thực hành thực tế hoặc giảng dạy dỗ.

thợ điện
thợ máy

Kinh tế

nhà kỹ thuật

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
architect , builder , contriver , designer , deviser , director , inventor , manager , manipulator , originator , planner , schemer , sights , surveyor , techie , technie
verb
angle , arrange , cause , come up with , con cái , conceive , concoct , contrive , control , cook * , create , direct , doctor , effect , encompass , finagle * , jockey * , machinate , manage , maneuver , manipulate , negotiate , operate , organize , originate , plan , plant , play games , plot , pull strings , pull wires , put one on , put one over , put over , put through , rig * , scam , scheme , mix up , superintend , supervise , swing , upstage , wangle , work , finesse , worm , builder , conductor , construct , constructor , designer , driver , inventor , pilot , planner