expect là gì

Để trình diễn mô tả điều chúng ta kỳ vọng nhập sau này, chúng ta có thể dùng cấu hình Expect. Cách dùng cấu hình này thế nào, đâu là vấn đề khác lạ của chính nó với Hope và Look forward. Cùng Prep.vn dò la hiểu cơ hội dùng cụ thể và phân biệt nó với Hope và Look forward sau đây nhé!

Bạn đang xem: expect là gì

Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

Cấu trúc Expect là một trong những nước ngoài động kể từ giờ đồng hồ Anh ý nghĩa nhìn đợi, nhìn ước. Người trình bày tin tưởng rằng vấn đề này tiếp tục ra mắt. Expect hoàn toàn có thể chuồn và một tân ngữ vì thế nó là một trong những nước ngoài động kể từ. Vi dụ:

  • Nam expect she will come (Nam ước cô ấy sẽ tới.)
  • Trung and Huyen have been married for 2 years but have no children. I expect a miracle from them (Trung và Huyền tiếp tục cưới nhau được hai năm tuy nhiên chưa xuất hiện con cái. Tôi mong ngóng một phép thuật cho tới với họ).
Expect là gì?
Expect là gì?

II. Cách dùng cấu hình Expect

1. Công thức Expect

Các chúng ta có thể coi cơ hội dùng expect trải qua những cấu hình sau:

Cấu trúc

Ví dụ

Dịch nghĩa

Expect + Object

She’s expecting a third baby

Cô ấy đang được mong đợi người con loại ba

Expect + to-V

They expect to tát leave tonight

Họ kỳ vọng tối ni tiếp tục tách khỏi

Expect + that + Mệnh đề

I expect that you make punctual delivery

Tôi kỳ vọng rằng các bạn sẽ Ship hàng trúng hạn

Expect + Object + to-V

Lan expects everyone to tát lập cập round after her

Lan mong muốn quý khách đều nên thực hiện nhiều việc cho chính bản thân.

S + expect + something from + somebody/something

Nam expect the sympathy from everyone

Chúng tôi đang được mong ngóng thành quả ganh đua cuối học tập kỳ

2. Cách dùng cấu hình Expect

Cách 1: Cấu trúc được dùng với nghĩa tương tự động như “think” (nghĩ) hoặc “suppose” (giả sử): Cấu trúc Expect này nhằm thể hiện nay người trình bày nghĩ về điều này tiếp tục xẩy ra hoặc nên xẩy ra. Khi “Expect” dùng với nghĩa này, tất cả chúng ta thông thường ko dùng nó với những thì tiếp nối. Ví dụ:

  • Hung is home page, I expect that. (Hùng ở trong nhà, tôi nghĩ về thế)
  • Lan should have done her homework by now, I expect so sánh. (Lan nên tiếp tục triển khai xong bài xích tập luyện về mái ấm, tôi nghĩ về thế)
Cách dùng cấu hình Expect
Cách dùng cấu hình Expect

Cách 2: Chúng tao dùng cấu hình Expect này nhằm bảo rằng bọn chúng rời khỏi mong chờ, ngóng chờ điều gì này sẽ xẩy ra. Các cấu hình thể hiện nay ý nghĩa sâu sắc này như sau:

Cấu trúc 1:

S + expect + to tát V

Ví dụ:

 • Nam expects to tát have a new job next year (Nam kỳ vọng sẽ có được một việc làm mới nhất nhập năm sau)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

Cấu trúc 2:

S + expect + O + to tát V

Ví dụ:

 • The manager expects employee to tát understand the company’s cultures (Người vận hành mong ước nhân viên cấp dưới hiểu văn hóa truyền thống của công ty)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

Cấu trúc 3:

S + expect + that + S + V

Ví dụ:

 • I expect that Lien can join my tiệc nhỏ (Tôi kỳ vọng Liên hoàn toàn có thể nhập cuộc nhập buổi tiệc của tôi)
Cấu trúc Expect
Cấu trúc Expect

3. Lưu ý khi dùng cấu hình Expect nhằm miêu tả nhập Tiếng Anh

Mặc mặc dù những cấu hình bên trên thông thường không tồn tại gì khác lạ nhiều cùng nhau, và thông thường được dùng thay cho thế lẫn nhau. Tuy nhiên, vẫn hoàn toàn có thể sở hữu sự khác lạ về ngữ nghĩa nhập một vài ba tình huống. Các chúng ta có thể nhìn 2 câu ví dụ bên dưới đây:

 • Câu 1: Lan expects Trung to tát come to tát party
 • Câu 2: Lan expect that Trung will come to tát the party

Hai câu này còn có một sự không giống nhau nhẹ nhõm về nghĩa. Trong câu 1, Lan chỉ đơn giản và giản dị là tin tưởng tưởng Trung tiếp tục cho tới. Tuy nhiên câu 2 sẽ có được ý là “Lan cực kỳ mong muốn Trung tới” và tiếp tục cực kỳ tuyệt vọng nếu như Trung ko cho tới.

Một Note nữa là những chúng ta có thể dùng Expect với ý nghĩa sâu sắc tương tự động như Think (nghĩ) hoặc suppose (giả sử). Khi dùng expect với nghĩa này tao Note không nên dùng với những thì tiếp nối.

Tham khảo tăng bài xích viết:

Cứ trình bày “I think” mãi thì khi nào mới nhất vượt lên trên mốc 6.5 IELTS Speaking???

IV. Các từ/ cụm kể từ phổ biến chuồn với Expect

Dưới đó là những Collocation (cụm từ) và Idioms (thành ngữ) phổ biến với Expect những chúng ta có thể xem thêm nhằm dùng nhập giờ đồng hồ Anh nhằm mục đích tăng mức độ bất ngờ và trôi chảy nhé:

Collocation/idioms

Dịch nghĩa

Ví dụ

Fully expect

Hoàn toàn kỳ vọng

I fully expected to tát win.

Xem thêm: regardless of là gì

(Tôi trọn vẹn kỳ vọng về chiến thắng)

Confidently expect

Tự tin tưởng kỳ vọng

I confidently expected to tát be elected again.

(Tôi thỏa sức tự tin dự loài kiến ​​sẽ được bầu cử một đợt tiếp nhữa.)

Half expect 

Kỳ vọng 50% (không trả toàn)

Rock walked slowly towards the box, half expecting it to tát explode.

(Rock chuồn chậm trễ về phía cái vỏ hộp, 50% mong ngóng nó sẽ bị bùng phát.)

Really expect

Rất kỳ vọng

Nam didn’t really expect her to tát come.

(Nam dường như không thực sự kỳ vọng cô ấy tiếp tục đến)

Rightly expect 

Kỳ vọng thích hợp lý

The public rightly expects government officials to tát be honest
(Công bọn chúng mong ngóng hợp lý và phải chăng rằng quan liêu chức chính phủ nước nhà chân thực.)

Hardly expect 

Hầu như ko kỳ vọng

You can hardly expect a child of three to tát know the difference between right and wrong.

(Bạn khó khăn hoàn toàn có thể mong ngóng một đứa trẻ em thân phụ tuổi hạc biết sự khác lạ thân thiết trúng và sai.)

As expected

Như nối tiếp hoạch

Tickets have not been selling as well as expected.

(Vé dường như không được chào bán như dự loài kiến.)

Somebody is entitled to tát expect something

Có quyền ước đợi

You’re entitled to tát expect decent service at these prices. 

(Bạn sở hữu quyền mong ngóng cty đảm bảo chất lượng với giá bán này.)

It is reasonable/unreasonable to tát expect something

Nó thích hợp lý/không hợp lý và phải chăng nhằm mong ngóng gì đó

It’s unreasonable to tát expect a tenant to tát pay for repairs to tát the outside of the house.

(Nó ko hợp lý và phải chăng nhằm mong ngóng một người mướn tiếp tục trả chi phí mang đến việc sửa chữa thay thế ở bên phía ngoài mái ấm.)

III. Phân biệt cấu hình Expect với cấu hình Hope và Look Forward to

Expect, hope và look forward đều dùng làm trình diễn mô tả mong ước của những người nói đến một vụ việc chuẩn bị ra mắt. Tuy nhiên sở hữu một sự không giống nhau trong số những ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng, nằm trong Prep phân tách thiệt kỹ về từng kể từ nhé:

1. Phân biệt Expect và Hope

Hope dùng làm miêu tả mong ước điều gì tiếp tục ra mắt. Dùng “Hope” khi tất cả chúng ta cực kỳ mong ước điều gì bại. Tuy nhiên tao lại ko chắc hẳn rằng về sự bại sở hữu thực sự xẩy ra hay là không.

Cấu trúc này không giống với Expect tại đoạn, expect tiếp tục đem ý nghĩa sâu sắc trung lập về xúc cảm rộng lớn, và chúng ta tin tưởng rằng nó có không ít kỹ năng xẩy ra. Hope sẽ tiến hành dùng nhằm nói đến những điều đảm bảo chất lượng rất đẹp và tiếng chúc nhập sau này. Ví dụ:

  • We hope it doesn’t rain on our wedding day (Chúng tôi hi vọng rằng trời ko mưa vào ngày cưới của Shop chúng tôi.)
  • We expect to tát vì thế well on the exam because we studied hard (Chúng tôi kỳ vọng tiếp tục thực hiện đảm bảo chất lượng bài xích đánh giá vì thế Shop chúng tôi học tập rất siêng chỉ)

2. Phân biệt Expect và Look forward to

Look forward to tát dùng làm trình diễn mô tả sự hồi hộp, mong ngóng khi nghĩ về cho tới việc xẩy ra nhập sau này. Chúng tao sử dụng look forward to tát với những việc tuy nhiên chắc hẳn rằng tiếp tục xẩy ra tuy nhiên ko sử dụng với những việc hoàn toàn có thể tiếp tục xẩy ra. 

Cấu trúc này không giống với Expect tại đoạn là tao chỉ dùng Look forward khi tao biết chắc hẳn rằng là nó sẽ bị xẩy ra, ngoại giả nó còn tồn tại ý nghĩa sâu sắc thể hiện nay sự mong ngóng hồi hộp rộng lớn expect. Ví dụ:

 • He is looking forward to tát her 15th birthday (Anh ấy rất ước đợi sinh nhật 15 tuổi của bản thân.)
 • She is not looking forward to tát going to tát the hospital today(She has an appointment) (Cô ấy ko ước đợi việc đến bệnh viện ngày thời điểm ngày hôm nay – bời vì thế cô tao có hẹn.)

IV. Bài tập luyện với cấu hình Expect

Bài 1: Điền kể từ thích hợp nhập vị trí trống

  1. We ____ they aren’t late.
  2. We still ____ them to tát vì thế it.
  3. Nam doesn’t ____ to tát the holidays – Nam still has to tát work.
  4. She ____ so sánh much of bầm that I think I’ll disappoint them.
  5. They ____ you to tát work a six-day week.

Đáp án:

  1. hope
  2. expect
  3. look forward
  4. expects
  5. expect

Bài 2: Chọn dạng trúng của động kể từ nhập ngoặc

  1. I am expecting your team ________  (join) this competition. 
  2. Nam is expecting ________ (have) another chance. 
  3. She expects that he’ll ________ (wear) that bright xanh lơ shirt.
  4. He doesn’t expect her ________ (pass) the test.
  5. Lan is expected ________ (be) a good teacher.

Đáp án:

  1. to tát join
  2. to tát have
  3. be wearing/wear
  4. to tát pass
  5. to tát be

Trên đó là toàn bộ những cấu hình và kỹ năng và kiến thức quan trọng nhằm chúng ta cầm Chắn chắn về cấu hình Expect. Đừng quên thực hiện bài xích tập luyện về mái ấm nhằm thạo về kỹ năng và kiến thức ngữ pháp này nhé. Chúc chúng ta học hành hiệu suất cao.

Xem thêm: exw là gì