frequency là gì

Công cụ cá nhân
 • /'fri:kwənsi/

  Thông dụng

  Cách ghi chép không giống frequence

  Bạn đang xem: frequency là gì

  Như frequence

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) tần số
  angular frequency
  tần số góc
  audio frequency
  tần số âm (thanh)
  base frequency
  tần số cơ sở
  beat frequency
  tần số phách
  carrier frequency
  tần số mang
  cell frequency
  tần số nhóm
  circular frequency
  tần số vòng
  class frequency
  tần số lớp
  collision frequency
  tần số đụng chạm chạm
  commercial frequency
  (thống kê ) tần số công nghiệp; tần số thương mại
  conversion frequency
  tần số biển cả đổi
  critical frequency
  tần số cho tới hạn
  cut-off frequency
  tần số hạn chế, tần số cho tới hạn
  cyclic frequency
  tần số vòng
  driving frequency
  tần số kích thích
  marginal frequency
  (thống kê ) tần số biên duyên
  master frequency
  (máy tính ) tần số chính
  natural frequency
  tần số riêng
  non-dimensional frequency
  tần số ko loại nguyên
  pulse frequency
  tần số lặp những xung
  pulse-recurrence frequency
  (máy tính ) tần số lặp những xung
  relative frequency
  tần số tương đối
  resonance frequency
  tần số nằm trong hưởng
  scan frequency
  tần số quét
  signal frequency
  tần số tín hiệu
  signal-carrier frequency
  tần số đem tín hiệu
  spacing frequency
  tần số nghỉ
  theoretical frequency
  (thống kê ) tần số lý thuyết, xác suất
  transition frequency
  (điều khiển học tập ) tần số gửi tiếp

  Cơ - Điện tử

  Tần số, tần suất

  Xây dựng

  tần xuất
  flood frequency
  tần xuất lũ

  Điện

  số lần
  tấn suất
  frequency doubler
  mạch nhân song tần suất

  Kinh tế

  tần số
  tần số xuất hiện
  tần suất xuất hiện

  Các kể từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  abundance , beat , constancy , mật độ trùng lặp từ khóa , frequentness , iteration , number , oscillation , periodicity , persistence , prevalence , pulsation , recurrence , regularity , reiteration , repetition , rhythm , commonality , incidence , ogive , perpetuality

  Từ trái khoáy nghĩa

  Xem thêm: sau mind là gì

  tác fake

  Tìm tăng với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ