glimpse là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡlɪɱs/
Hoa Kỳ[ˈɡlɪɱs]

Danh từ[sửa]

glimpse /ˈɡlɪɱs/

 1. Cái nom lướt qua loa, tầm nhìn thông thoáng qua loa.
  to get (have) a glimpse of something — nom lướt qua loa khuôn mẫu gì
 2. Sự thông thoáng hiện nay.
 3. Ý suy nghĩ lù mù, ý niệm lù mù.
 4. Đại cương.
  glimpses of the world history — đại cương lịch sử dân tộc thế giới

Ngoại động từ[sửa]

glimpse ngoại động từ /ˈɡlɪɱs/

Bạn đang xem: glimpse là gì

 1. Nhìn lướt qua loa, nom thông thoáng qua; thông thoáng thấy.

Chia động từ[sửa]

glimpse

Xem thêm: màu lam là màu gì

Xem thêm: linear là gì

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to glimpse
Phân kể từ hiện nay tại glimpsing
Phân kể từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall² glimpse will/shall glimpse hoặc wilt/shalt¹ glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse let’s glimpse glimpse
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

glimpse nội động từ /ˈɡlɪɱs/

 1. (Thơ ca) Thoáng hiện nay.

Chia động từ[sửa]

glimpse

Dạng không những ngôi
Động kể từ nguyên vẹn mẫu to glimpse
Phân kể từ hiện nay tại glimpsing
Phân kể từ quá khứ glimpsed
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpses hoặc glimpseth¹ glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed hoặc glimpsedst¹ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai will/shall² glimpse will/shall glimpse hoặc wilt/shalt¹ glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse will/shall glimpse
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại glimpse glimpse hoặc glimpsest¹ glimpse glimpse glimpse glimpse
Quá khứ glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed glimpsed
Tương lai were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse were to glimpse hoặc should glimpse
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại glimpse let’s glimpse glimpse
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "glimpse". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://happyxoang.com/w/index.php?title=glimpse&oldid=2016300”