go down là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: go down là gì


Cụm động kể từ Go down sở hữu 11 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Giảm chuồn, nhỏ hơn

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
- The price of scanners has GONE DOWN recently.
Gía của sản phẩm quét tước mới đây đang được hạn chế.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Chìm

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The Titanic WENT DOWN after it hit an iceberg on its maiden voyage.
Tàu Titanic chìm sau khoản thời gian nó đang được đâm trúng một tảng băng trôi nhập chuyến du ngoạn trước tiên của chính nó.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Lặn (mặt trời)

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The sun WENT DOWN at seven o'clock.
Mặt trời lặn khi 7 giờ.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Bị tống nhập tù

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
- He WENT DOWN for ten years for armed robbery.
Anh tao bị tống tù chục năm vì như thế tội cướp sở hữu vũ trang.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Được biết là, được biên chép là

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  It WENT DOWN as the worst day in the history of the company.
Nó được biên chép là ngày tồi tàn nhất nhập lịch sử vẻ vang doanh nghiệp.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Được húp, được nuốt

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
- The medicine WENT DOWN easily.
Viễn dung dịch được nuốt xuống đơn giản và dễ dàng.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Ngã bên trên mặt mày khu đất

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The boxer WENT DOWN in the second round.
Vận khuyến khích đấm bốc trượt bên trên sàn ở hiệp thứ hai.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Xảy rời khỏi, ra mắt

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The police thought that the burglary was GOING DOWN that night.
Cảnh sát cho rằng vụ trộm đang được ra mắt tối qua quýt.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Dừng thao tác (máy tính)

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The computer system WENT DOWN for an hour last night.
Hệ thống PC bị hư hỏng khoảng tầm một giờ tối qua quýt.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Mờ rộng lớn

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
-  The lights WENT DOWN and the audience stopped talking.
Ánh đèn lù mù dần dần di và người theo dõi ngừng phát biểu.

Nghĩa kể từ Go down

Ý nghĩa của Go down là:

 • Được quý khách tiếp nhận (phản ứng của họ)

Ví dụ cụm động kể từ Go down

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go down:

 
- My joke WENT DOWN very badly.
Trò đùa của tôi được tiếp nhận khá tệ.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go down bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

  Xem thêm: bàn phím cơ là gì

 • Cụm động từ Go down on

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: 1998 là tuổi gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích tập luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất