go through là gì


Trang trước

Bạn đang xem: go through là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Go through đem 9 nghĩa:

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Trải qua chuyện

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- You wouldn't believe what I WENT THROUGH when I was ill! Bạn sẽ không còn tin yêu vô những gì tuy nhiên tôi đang được trải qua chuyện Lúc tôi xót xa đâu.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Đọc lại

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- I WENT THROUGH my notes before the exam. Tôi hiểu lại những chú quí của tớ trước kỳ ganh đua.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Kiểm tra, lần kiếm

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- I WENT THROUGH my desk looking for the letter. Tôi đánh giá bàn thao tác làm việc của tớ nhằm lần lá thư.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Làm điều gì ê theo đuổi một cơ hội chắc chắn hoặc theo đuổi những giấy tờ thủ tục chắc chắn

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- You must GO THROUGH the proper channels lớn get the approval. Bạn nên thông những kênh tương thích để sở hữu được sự chấp thuận đồng ý.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Giải quí

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- He WENT THROUGH his ideas twice but I couldn't really understand them. Anh ấy lý giải phát minh gấp đôi tuy nhiên tôi vẫn ko thực sự nắm chắc anh ấy.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Được phê duyệt đầu tiên hoặc bị xử trị

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- My divorce WENT THROUGH last week. Đơn ly hít của tôi được phê duyệt đầu tiên vô tuần trước đó.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Vào vô

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- They said I could GO THROUGH the exam room. Họ thưa tôi rất có thể vô vào chống ganh đua.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Tiêu thụ hoặc dành riêng rời khỏi

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- We WENT THROUGH a fortune on our holiday. Chúng tôi dành riêng cả gia tài(rất nhiều tiền) mang lại kỳ nghỉ ngơi.

Nghĩa kể từ Go through

Ý nghĩa của Go through là:

 • Thực hiện nay gì ê

Ví dụ cụm động kể từ Go through

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Go through:

- I WENT THROUGH my work in a daze after I heard the news. Tôi tiến hành việc làm của tớ vô sự choáng ngợp lúc nghe đến thông tin.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Go through bên trên, động kể từ Go còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Go about

 • Cụm động từ Go across

 • Cụm động từ Go after

 • Cụm động từ Go against

 • Cụm động từ Go ahead

 • Cụm động từ Go ahead with

 • Cụm động từ Go along with

 • Cụm động kể từ Go Go around

 • Cụm động từ Go at

 • Cụm động từ Go away

 • Cụm động từ Go back

 • Cụm động từ Go back on

 • Cụm động từ Go before

 • Cụm động từ Go below

 • Cụm động từ Go by

 • Cụm động từ Go down

 • Cụm động từ Go down on

  Xem thêm: speed là gì

 • Cụm động từ Go down to

 • Cụm động từ Go down with

 • Cụm động từ Go for

 • Cụm động từ Go for it

 • Cụm động từ Go forth

 • Cụm động từ Go forward

 • Cụm động từ Go in

 • Cụm động từ Go in for

 • Cụm động từ Go in with

 • Cụm động từ Go into

 • Cụm động từ Go it

 • Cụm động từ Go it alone

 • Cụm động từ Go off

 • Cụm động từ Go off with

 • Cụm động từ Go on

 • Cụm động từ Go on about

 • Cụm động từ Go on at

 • Cụm động từ Go on to

 • Cụm động từ Go on with

 • Cụm động từ Go one

 • Cụm động từ Go out

 • Cụm động từ Go out for

 • Cụm động từ Go out to

 • Cụm động từ Go out with

 • Cụm động từ Go over

 • Cụm động từ Go over to

 • Cụm động từ Go past

 • Cụm động từ Go round

 • Cụm động từ Go through

 • Cụm động từ Go through with

 • Cụm động từ Go to

 • Cụm động từ Go together

 • Cụm động từ Go towards

 • Cụm động từ Go under

 • Cụm động từ Go up

 • Cụm động từ Go up to

 • Cụm động từ Go with

 • Cụm động từ Go without


Trang trước

Trang sau  

g-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài ghi chép liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập luyện C++ đem giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript đem giải hoặc nhất

  Xem thêm: strongbow là gì