hạn hoang ốc là gì

Để chúng ta làm rõ rộng lớn, Hoang ốc bao gồm 6 cung không giống nhau, sở hữu 3 cung chất lượng và 3 cung xấu xa.

Hạn Hoang Ốc là một trong những loại vận hạn khi thực hiện ngôi nhà. Theo tách tự động, “hoang” là hoang phí vắng vẻ, quạnh quẽ, còn “ốc” là mái ấm, vì vậy “hoang ốc” sở hữu nghĩa giản dị và đơn giản là mái ấm hoang phí vắng vẻ, sở hữu âm khí. 

Bạn đang xem: hạn hoang ốc là gì

Cha ông tớ vô cùng xem xét khi coi tuổi hạc thực hiện ngôi nhà và tin yêu rằng nếu như xây nhà ở phạm nên Hoang Ốc thì toàn bộ những việc làm thực hiện ăn, sức mạnh, cũng tựa như các quan hệ nhập mái ấm gia đình tiếp tục gặp gỡ nên điều xui xẻo, khiến cho vận thế của gia ngôi nhà trở lại.

Hạn Hoang Ốc được chia thành 6 cung không giống nhau, nhập bại liệt sở hữu 3 cung chất lượng và 3 cung xấu xa. Cụ thể như sau:

- Hạn Hoang Ốc tốt: Gồm Nhất Cát, Nhị Nghi, Tứ Tấn Tài.

Hạn Hoang Ốc Nhất Cát là gì?: Đây là cung trước tiên và cũng chính là cung rất tốt nhập 6 cung Hoang Ốc. Nếu như gia ngôi nhà xây nhà ở nhập năm này thì sự nghiệp khô giòn thông, tiền lộc đầy đủ, tình thân với những member mái ấm gia đình khăng khít, cuộc sống thường ngày cải tiến và phát triển theo dõi khunh hướng chất lượng rất đẹp.

Hạn Hoang Ốc Nhị Nghi là gì?: Đây cũng là một trong nhập 3 cung chất lượng của Hoang Ốc, sau Nhất Cát. Xây ngôi nhà nhập năm này, mái ấm gia đình cũng sẽ tiến hành phong lưu, phát đạt.

Hạn Hoang Ốc Tứ Tấn Tài là gì?: Đây là cung chất lượng sau cùng nhập 6 cung Hoang Ốc. Cung này thông thường được lựa chọn nhằm xây nhà ở, nhất là với những người dân thực hiện ăn sale vì như thế nó sẽ bị mang lại tiền lộc mang đến mái ấm gia đình.

- Hạn Hoang Ốc xấu: Gồm Tam Địa Sát, Ngũ Thọ Tử, Lục Hoang Ốc.

Hạn Hoang Ốc Ngũ Thọ Tử là gì?: Được xem như là cung xấu xa nhất nhập 6 cung của Hoang Ốc. Cung này khiến cho những quan hệ nhập mái ấm gia đình sứt mẻ, thậm chí là sở hữu những mái ấm gia đình rớt vào cảnh sinh ly tử biệt, cần thiết đặc trưng tách.

Hạn Hoang Ốc Tam Địa Sát là gì?: Đây là cung xấu xa. Gia ngôi nhà tránh việc xây nhà ở nhập năm này vì như thế dễ dẫn đến tác động sức mạnh, ví như dễ dàng vướng bệnh dịch lặt vặt, chữa trị bệnh dịch lâu khỏi…

Hạn Hoang Ốc Lục Hoang Ốc là gì?: Đây cũng là một trong cung xấu xa. Gia ngôi nhà lựa chọn xây nhà ở nhập năm này thì sự nghiệp khó khăn cải tiến và phát triển, dễ dàng phạm kẻ hạ nhân, những member nhập ngôi nhà cũng gặp gỡ nhiều xui xẻo.

Sau lúc biết hạn Hoang Ốc là gì, tớ cần phải biết phương pháp tính hạn Hoang Ốc, bởi đấy là 1 trong mỗi điều quan trọng khi gia ngôi nhà sở hữu ý muốn xây nhà ở. Có 2 phương pháp tính cơ phiên bản như sau:

- Tính hạn Hoang Ốc theo dõi nhóm ngón tay:VNReview.vn 

Hạn Hoang Ốc là gì? Làm sao nhằm hóa hóa giải Hoang Ốc? 

Như hình, tớ lấy 6 nhóm ngón tay ở ngón trỏ với ngón thân ái ứng với 6 cung, 3 cung chất lượng và 3 cung xấu xa. Trong đó: một là Cát hoặc Kiết (tốt), 2 là Nghi (tốt), 3 là Địa Sát (xấu), 4 là Tấn Tài (tốt), 5 là Thọ Tử (xấu), 6 là Hoang Ốc (xấu). 

Số trật tự từ một cho tới 6 ứng với 10 tuổi hạc, trăng tròn tuổi hạc, 30 tuổi hạc, 40 tuổi hạc, 50 tuổi hạc, 60 tuổi hạc, kể từ 70 tuổi hạc xoay quay về số 1. Các tuổi hạc lẻ sẽ tiến hành bấm thứu tự theo dõi trật tự của 6 nhóm ngón tay. Các tuổi hạc được xem theo dõi năm âm lịch.

- Từ nhóm 1 (cung Cát) tính là 10 tuổi hạc, rồi điểm tiếp, 11 tuổi hạc ở số 2, 12 tuổi hạc ở số 3, 13 tuổi hạc ở số 4, 14 tuổi hạc ở số 5, 15 tuổi hạc ở số 6, 16 tuổi hạc ở số 1, 17 tuổi hạc ở số 2, 13 tuổi hạc ở số, 19 tuổi hạc ở số 4.

- Từ nhóm 2 (cung Nghi) tính là trăng tròn tuổi hạc, nối tiếp 21 tuổi hạc ở số 3, 22 tuổi hạc ở số 4, 23 tuổi hạc ở số 5, 24 tuổi hạc ở số 6, 25 tuổi hạc ở số 1, 26 tuổi hạc ở số 2, 17 tuổi hạc ở số 3, 28 tuổi hạc ở số 4, 29 tuổi hạc ở số 5.

- Từ nhóm 3 (cung Địa Sát) tính là 30 tuổi hạc, nối tiếp 31 tuổi hạc ở số 4, 32 tuổi hạc ở số 5, 33 tuổi hạc ở số 6, 34 tuổi hạc ở số 1, 35 tuổi hạc ở số 2, 36 tuổi hạc ở số 3, 37 tuổi hạc ở số 4, 38 tuổi hạc ở số 5, 39 tuổi hạc ở số 6.

- Từ nhóm 4 (cung Tấn Tài) tính là 40 tuổi hạc, nối tiếp 41 tuổi hạc ở số 5, 42 tuổi hạc ở số 6, 43 tuổi hạc ở số 1, 44 tuổi hạc ở số 2, 45 tuổi hạc ở số 3, 46 tuổi hạc ở số 4, 47 tuổi hạc ở số 5, 48 tuổi hạc ở số 6, 49 tuổi hạc ở số 1.

Xem thêm: hàng order là gì

- Từ nhóm 5 (cung Thọ Tử) tính là 50 tuổi hạc, nối tiếp 51 tuổi hạc ở số 6, 52 tuổi hạc ở số 1, 53 tuổi hạc ở số 2, 54 tuổi hạc ở số 3, 55 tuổi hạc ở số 4, 56 tuổi hạc ở số 5, 57 tuổi hạc ở số 6, 58 tuổi hạc ở số 1, 59 tuổi hạc ở số 2.

- Từ nhóm 6 (cung Hoang Ốc) tính là 60 tuổi hạc nối tiếp 61 tuổi hạc ở số 1, 62 tuổi hạc ở số 2, 63 tuổi hạc ở số 3, 64 tuổi hạc ở số 4, 65 tuổi hạc ở số 5, 66 tuổi hạc ở số 6, 67 tuổi hạc ở số 1, 68 tuổi hạc ở số 2, 69 tuổi hạc ở số 3.

Hạn Hoang Ốc sở hữu 3 cung chất lượng và 3 cung xấu xa được xem theo dõi những giới hạn tuổi kể từ 10 cho tới 60 tuổi hạc, ứng như sau:

10 tuổi: Nhất Cát

20 tuổi: Nhị Nghi

30 tuổi: Tam Địa Sát

40 tuổi: Tứ Tấn Tài

50 tuổi: Ngũ Thọ Tử

60: Lục Hoang Ốc

Cứ không còn vòng 6 cung, tớ lại trở lại tính kể từ đầu: tức là 70 tuổi hạc là cung Nhất Cát, 80 tuổi hạc cung Nhị Nghi, 90 tuổi hạc cung Tam Địa Sát,… 

Ngoài đi ra, phương pháp tính Hoang Ốc còn được nghe biết như sau:

Bước 1: Lấy tuổi hạc âm của khách hàng, nằm trong chữ số hàng trăm và sản phẩm đơn vị chức năng được từng nào thì phân chia mang đến 6, tiếp sau đó lấy số dư nhằm tính. 

Bước 2: Dựa nhập số dư bại liệt nhằm xác lập coi năm bại liệt sở hữu gặp gỡ hạn Hoang Ốc hay là không. Nếu dư số một là Nhất Cát, dư số 2 là Nhị Nghi, dư số 3 là Tam Địa Sát, 4 là Tứ Tấn Tài, 5 là Ngũ Thọ Tử, ko dư là Lục Hoang Ốc.

Ví dụ: 

Bản mệnh trong năm này 33 tuổi hạc âm, bấm nhóm ngón tay chính thức kể từ nhóm số 3, 31 ở số 4, 32 ở số 5, 33 ở số 6, tức là phạm Hoang Ốc.

Hoặc: 33 tuổi hạc lấy 3+3 = 6, phân chia mang đến 6 ko dư, tức là phạm Hoang Ốc. 

Khi coi tuổi hạc thực hiện ngôi nhà, phụ thân ông tớ thông thường coi tuổi hạc của những người nam nhi vì như thế bọn họ sẽ là trụ cột nhập mái ấm gia đình. Nếu như tuổi hạc của những người này phạm nên Hoang Ốc thì tránh việc tổ chức xây nhà ở nhập năm bại liệt. 

Xem thêm: đất thương mại dịch vụ là gì

Tuy nhiên, nhập một vài tình huống, nhiều mái ấm gia đình vẫn mong muốn động thổ, xây nhà ở thì cơ hội hóa giải là mượn tuổi hạc thực hiện ngôi nhà.

Người được mượn tuổi hạc thực hiện ngôi nhà này nên đang được nhập hiện tượng sức mạnh chất lượng, không tồn tại tang chế và nhập năm dự tính xây nhà ở ko phạm nên những hạn Tam Tai, Hoang Ốc, Kim Lâu.

>>> Tuổi này phạm Kim Lâu năm 2023?