học tiếng anh là gì

Bản dịch

Tôi ham muốn được học bên trên ngôi trường đại học của người tiêu dùng trong_________.

expand_more I would lượt thích to tát study at your university for ___________.

Bạn đang xem: học tiếng anh là gì

Tôi sở hữu nên trả học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost to tát study as an exchange student at your university?

Chúng tôi nhận ra bài xích nghiên cứu và phân tích này tiếp tục góp sức tăng những kỹ năng và kiến thức học thuật về những yếu tố...

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Ví dụ về kiểu cách dùng

., khi cậu/cô ấy nhập cuộc lớp học của tôi/ chính thức thao tác làm việc bên trên...

I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to tát work at… .

1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh

1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration

., tôi tiếp tục học/tích lũy/mở rộng lớn kỹ năng và kiến thức của tớ về nghành...

During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…

Tôi sở hữu nên trả học phí là SV trao thay đổi ở ngôi trường này hoặc không?

Is there a cost to tát study as an exchange student at your university?

Chúng tôi nhận ra bài xích nghiên cứu và phân tích này tiếp tục góp sức tăng những kỹ năng và kiến thức học thuật về những yếu tố...

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…

Chúc mừng các bạn tiếp tục trúng tuyển chọn đại học! Chúc các bạn tận thưởng quãng đời SV của mình!

Well done on getting into University. Have a great time!

Tôi ham muốn được học bên trên ngôi trường đại học của người tiêu dùng trong_________.

I would lượt thích to tát study at your university for ___________.

Tôi sở hữu được trao bảng điểm cuối kì học trao thay đổi này không?

Do I get an academic transcript at the over of my exchange?

Tôi hoàn toàn có thể mò mẫm vấn đề về những khóa học ở đâu?

Xem thêm: iferror là hàm gì

Where can I find information about all the courses available?

Khóa học này còn có bao hàm thời hạn thực tập luyện hoặc không?

Does the course involve an internship as well?

Những đòi hỏi nguồn vào của ngôi trường đại học là gì?

What are the entry requirements of the university?

Bạn sở hữu gửi mang đến tôi thư chào nhập học đầu tiên không?

Are you going to tát send mạ a formal offer?

Bạn sở hữu hướng dẫn cụ thể về khóa học không?

Do you have a detailed mô tả tìm kiếm of the course?

Trường đại học sở hữu đáp ứng địa điểm ở không?

Does the university guarantee accommodation as well?

Có trung tư thế thao của ngôi trường đại học hoặc không?

Is there a university sports center?

Tôi cho tới nhằm chất vấn về những thời cơ học bổng

I am here to tát inquire about funding opportunities.

Tôi ham muốn đăng kí khóa học ____________.

I want to tát apply for _____________ course.

Tôi ham muốn ghi danh vào trong 1 ngôi trường đại học

I would lượt thích to tát enroll at a university.

Ngôn ngữ nào là tôi hoàn toàn có thể học ở trường?

Xem thêm: sau tính từ sở hữu là gì

What languages can I study at your school?

Có những loại học bổng nào là hiện nay có?

What kinds of scholarships are available?