implication là gì

/¸impli´keiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự mách bảo vào; sự liên can, sự bám líu; ngụ ý, điều ngụ ý; điều khêu gợi ý
what are the implications of this statement?
những ngụ ý của câu nói. tuyên tía này là thế nào?
(số nhiều) mối quan hệ mật thiết
(từ khan hiếm,nghĩa hiếm) sự bện lại, sự đầu năm lại, sự xoắn lại

Chuyên ngành

Toán & tin

(toán (toán logic )ic ) luật lệ vớ suy, sự kéo theo
implication of events
(xác suất ) sự kéo theo đuổi những sự kiện
formal implication
phép vớ suy hình thức
material implication
(toán (toán logic )ic ) luật lệ vớ suy thực chất
strict implication
phép vớ suy ngặt
strong implication
phép vớ suy mạnh

Xây dựng

sự liên can
sự mách bảo vào

Kỹ thuật cộng đồng

ngụ ý
hệ quả
phép vớ suy
formal implication
phép vớ suy hình thức
material implication
phép vớ suy thực chất
strict implication
phép vớ suy ngặt
strong implication
phép vớ suy mạnh
sự bao hàm
sự kéo theo
implication of events
sự kéo theo đuổi những sự kiện
thao tác nếu-thì

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
assumption , conclusion , connection , connotation , entanglement , guess , hint , hypothesis , incrimination , indication , inference , innuendo , intimation , involvement , links , meaning , overtone , presumption , ramification , reference , significance , signification , undertone , union , inkling , suspicion , undercurrent , association , deduction , insinuation , suggestion

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

Bạn đang xem: implication là gì

Xem thêm: band protocol là gì

NHÀ TÀI TRỢ