in charge of là gì

In charge of là một trong những cụm kể từ thắt chặt và cố định nhập giờ Anh cực kỳ thông dụng, xuất hiện nay nhiều nhập cuộc sống thường ngày mỗi ngày ở cả văn phát biểu và văn viết lách. Tuy nhiên, ko nên người học tập giờ Anh nào thì cũng ở được In charge of là gì, cấu trúc in charge of và cơ hội dùng của cụm kể từ này. Hôm ni, nằm trong Langmaster dành riêng 5 phút nhằm hiểu nội dung bài viết tiếp sau đây và mò mẫm hiểu nhé!

Bạn đang xem: in charge of là gì

I. In charge of là gì?

null

Phiên âm: In charge of /ɪn tʃɑːrdʒ ʌv/

Nghĩa: "In charge of" là một trong những cụm kể từ giờ Anh, đem nghĩa là phụ trách, đảm nhiệm trách móc nhiệm, hoặc đem quyền lực tối cao điều hành và quản lý và quản lí lý một việc làm, một group người, hoặc một đội nhóm chức nào là cơ.

Ví dụ về cấu tạo In charge of:

 • John is in charge of the marketing department. (John phụ trách tầm quan trọng quản lý và vận hành thành phần tiếp thị.)
 • She is in charge of the project. (Cô ấy phụ trách cho tới dự án công trình này.)
 • The manager is in charge of the entire department. (Người quản lý và vận hành hàng đầu toàn cỗ thành phần.)

XEM THÊM:

LOOK UP TO LÀ GÌ? PHÂN BIỆT LOOK UP TO VÀ ADMIRE TRONG TIẾNG ANH

TÌM HIỂU PERMIT LÀ GÌ? TOÀN BỘ CẤU TRÚC VÀ CÁCH DÙNG TRONG CÂU

II. Cấu trúc và cách sử dụng In charge of

a. "Be in charge of": Cấu trúc này thông thường được dùng nhằm chỉ ai cơ đem trách móc nhiệm, quản lý và vận hành, hoặc hàng đầu một việc rõ ràng.

Cấu trúc chung: S + be + in charge of + N/V-ing.

Ví dụ:

 • She is in charge of the marketing team. (Cô ấy quản lý và vận hành team tiếp thị.)
 • Who is in charge of organizing the event? (Ai hàng đầu tổ chức triển khai sự khiếu nại này?)

b. "Put someone in charge of": Là một cụm kể từ không ngừng mở rộng của “In charge of”, đem nghĩa là bịa ai cơ nhập địa điểm, trách móc nhiệm quản lý và vận hành, điều hành và quản lý hoặc hàng đầu một việc làm rõ ràng.

Cấu trúc chung: S + put sb in charge of + N/V-ing.

Ví dụ:

 • The company put John in charge of the new project. (Doanh nghiệp vẫn chỉ định John hàng đầu dự án công trình mới nhất.)
 • The principal put Ms. Smith in charge of organizing the school sự kiện. (Hiệu trưởng vẫn chỉ định bà Smith hàng đầu tổ chức triển khai sự khiếu nại của ngôi trường.)

null

III. Các cấu tạo tương tự động cấu tạo In charge of

Bên cạnh cấu tạo “Be in charge of + sth", tất cả chúng ta cũng rất có thể dùng 9 cơ hội biểu đạt tiếp sau đây Khi bảo rằng ai cơ phụ trách, đem trách móc nhiệm cho tới việc gì đó: 

null

1. Be responsible for + danh từ/đại từ

"Be responsible for" là một trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm, đảm nhiệm trách móc nhiệm, hoặc đem trọng trách triển khai một việc làm rõ ràng hoặc quản lý và vận hành một nghành nghề dịch vụ nào là cơ.

Ví dụ: 

 • He is responsible for managing the project. (Anh tớ phụ trách quản lý và vận hành dự án công trình.)
 • The parents are responsible for taking care of their children. (Các bậc cha mẹ phụ trách che chở con cháu của mình.)

2. Be accountable for + danh từ/đại từ

"To be accountable for something" là một trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm hoặc là phải chịu đựng trừng trị, hoặc bị truy cứu giúp về một hành vi, đưa ra quyết định, sinh hoạt, thành phẩm, hoặc việc làm rõ ràng. 

Ví dụ: 

 • As the team leader, you are accountable for the project's success or failure. (Là người hàng đầu group, các bạn nên phụ trách về việc thành công xuất sắc hoặc thất bại của dự án công trình.)
 • Government officials should be accountable for their actions and decisions. (Các quan lại chức chính phủ nước nhà nên phụ trách về hành vi và đưa ra quyết định của mình.)

3. Be in control of + danh từ/đại từ

"Be in control of" là một trong những cụm kể từ nhập giờ Anh đem nghĩa là đem quyền trấn áp, tinh chỉnh và điều khiển hoặc quản lý và vận hành một trường hợp, một đội nhóm chức hoặc một việc làm rõ ràng.

Ví dụ: 

 • The pilot is in control of the aircraft. (Phi công trấn áp máy cất cánh.)
 • The teacher is in control of the classroom and ensures discipline. (Giáo viên trấn áp lớp học tập và đáp ứng kỷ luật.)

4. Be the head of + danh từ

"Be the head of + danh từ" là một trong những cấu tạo giờ Anh thông thường được dùng nhằm chỉ ai cơ đang được đảm nhiệm địa điểm tối đa, chỉ dẫn, hoặc quản lý và vận hành một đội nhóm chức, thành phần, hoặc một group người.

Ví dụ: 

 • Tom is the head of the marketing department. (Tom là kẻ hàng đầu thành phần tiếp thị.)
 • Mr. Smith is the head of the company. (Ông Smith là giám đốc doanh nghiệp lớn.)

5. Lead + danh từ/đại từ

"Lead + danh từ/đại từ" là một trong những cấu tạo giờ Anh dùng làm biểu diễn miêu tả hành động của những người đang được đứng vị trí số 1, chỉ dẫn hoặc chỉ dẫn một group người hoặc một đội nhóm chức.

Xem thêm: 02873 là mạng gì

Ví dụ: 

 • Sarah is leading the research team. (Sarah đang được dẫn dắt group phân tích.)
 • The CEO leads the company in its expansion plans. (Tổng giám đốc điều hành và quản lý chỉ dẫn doanh nghiệp lớn nhập plan không ngừng mở rộng của chính nó.)

6. Supervise + danh từ/đại từ

"Supervise + danh từ/đại từ" là một trong những cấu tạo giờ Anh dùng làm biểu diễn miêu tả hành động của những người đang được giám sát, giám đốc, hoặc giúp sức trong những việc quản lý và vận hành, giám sát sinh hoạt của một group người, một đội nhóm chức hoặc một tiến độ rõ ràng.

Ví dụ: 

 • The manager supervises the production process. (Quản lý giám sát tiến độ phát triển.)
 • The project manager supervises the project's progress. (Quản lý dự án công trình giám sát tiến trình dự án công trình.)

7. Be liable for + danh từ

"To be liable for something" là một trong những cụm kể từ nhập giờ Anh Tức là chịu trách móc nhiệm pháp lý, tức là Tức là các bạn nên chịu đựng trừng trị hoặc là phải phụ trách về một hành vi, sự khiếu nại, hoặc yếu tố nào là cơ theo đuổi pháp luật hoặc quy quyết định.

Ví dụ:

 • The company is liable for any damages caused by their products. (Công ty nên phụ trách về ngẫu nhiên thiệt e nào là tạo nên vị thành phầm của mình.)
 • If you break the rules, you may be liable for a fine. (Nếu các bạn vi phạm quy tắc, chúng ta có thể bị phụ trách nên đóng góp chi phí trị.)

8. Take charge of + danh từ

"To take charge of something" là một trong những cụm kể từ nhập giờ Anh, Tức là đảm nhận trách móc nhiệm, giám sát, hoặc điều hành và quản lý một việc rõ ràng. 

Ví dụ:

 • John has decided to take charge of the project and ensure its success. (John vẫn đưa ra quyết định đảm nhiệm trách móc nhiệm dự án công trình và đáp ứng sự thành công xuất sắc của chính nó.)
 • After the sudden resignation of the manager, Sarah was asked đồ sộ take charge of the department temporarily. (Sau Khi người quản lý và vận hành đột ngột từ nhiệm, Sarah và được đòi hỏi phụ trách trách móc nhiệm trong thời điểm tạm thời cho tới thành phần cơ.)

9. Take/assume/bear the full responsibility for + danh từ

"Take/assume/bear the full responsibility for something" là những cụm kể từ nhập giờ Anh nằm trong đem ý tức là đảm nhận toàn cỗ trách móc nhiệm về một việc, một sự khiếu nại, hoặc một trường hợp rõ ràng. 

Ví dụ: 

 • The CEO took the full responsibility for the company's financial losses. (Tổng giám đốc điều hành và quản lý vẫn đảm nhiệm toàn cỗ trách móc nhiệm về sự việc thất bại lỗ tài chủ yếu của doanh nghiệp lớn.)
 • The project manager bears the full responsibility for the project's delays. (Quản lý dự án công trình phụ trách toàn cỗ về sự việc trì ngừng dự án công trình.)

IV. Bài luyện vận dụng

Sử dụng cấu tạo “put sb in charge of” hoặc “be in charge of” nhằm hoàn thành xong những câu sau:

1. a) The CEO ________Tom _______ the new project.

2. b) ​​Sarah ____________ the sự kiện planning committee.

3. c) Who ____________ the finance department while the manager is on vacation?

4. d) The principal _______ Ms. Smith ________ organizing the school sự kiện .

5. e) The manager ________ John _______ the sales team.

6. f) The CEO ____________ the company's last expansion project.

Đáp án:

a. puts/put - in charge of

b. is in charge of

c. is in charge of

d. puts/put - in charge of

e. puts/put - in charge of

f. was in charge of

Kết luận

Trên đấy là tổ hợp toàn cỗ kỹ năng xoay xung quanh chủ thể “In charge of là gì?”. Hy vọng rằng qua loa nội dung bài viết bên trên, các bạn vẫn tìm kiếm được điều phân tích và lý giải cho tới vướng mắc của tôi và cầm được khái niệm, cấu tạo cơ hội dùng và những cấu tạo tương tự động của cụm kể từ này. Trong khi, nhớ rằng ĐK thực hiện bài bác test trình độ chuyên môn giờ Anh không tính tiền tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tôi nhé. Langmaster chúc các bạn trở thành công!

Xem thêm: cái nịt là gì