isolation là gì

/¸aisə´leiʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự cô lập
(y học) sự cơ hội ly
(điện học) sự cách
(hoá học) sự tách ra

Chuyên ngành

Xây dựng

sự tách biệt, sự cơ hội năng lượng điện, sự tách đi ra, sự kháng thấm

Cơ - Điện tử

Sự tách biệt, sự cơ hội điện

Hóa học tập & vật liệu

tách riêng

Y học

cách ly
gametic isolation
sự tách biệt uỷ thác tử
ganetic isolation
sự tách biệt di truyền

Điện tử & viễn thông

sự khử ghép

Điện

sự tách riêng

Kỹ thuật công cộng

sự cơ hội điện
DC isolation
sự cơ hội năng lượng điện DC
sự cơ hội ly
electromagnetic isolation
sự tách biệt năng lượng điện từ
galvanic isolation
sự tách biệt năng lượng điện hóa
galvanic isolation
sự tách biệt ganva
gametic isolation
sự tách biệt uỷ thác tử
ganetic isolation
sự tách biệt di truyền
interchannel isolation
sự tách biệt liên kênh
optical isolation
sự tách biệt quang
polarization isolation
sự cơ hội lý phân rất rất (vô tuyến vũ trụ)
sự cơ hội nhiệt
sự cô lập
sự song lập hóa
sự ngăn cách
sự tách rời

Địa chất

sự tách biệt, sự cơ hội năng lượng điện, sự tách đi ra

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
aloneness , aloofness , beleaguerment , concealment , confinement , desolation , detachment , exile , hiding , monkhood , privacy , privateness , quarantine , reclusion , reclusiveness , remoteness , retreat , seclusiveness , segregation , sequestration , solitude , withdrawal , insulation , separation , loneliness , singleness , solitariness

tác fake

Tìm thêm thắt với Google.com :

Bạn đang xem: isolation là gì

Xem thêm: quân chủ chuyên chế là gì

NHÀ TÀI TRỢ