kind of là gì

  • Giáo dục
  • Học giờ đồng hồ Anh

Thứ sáu, 11/3/2016, 16:42 (GMT+7)

Những kể từ này hoàn toàn có thể thay cho thế nhau về nghĩa. "Kind of" khá phổ biến trong lúc "sort of" sử dụng nhập văn thưa nhiều hơn thế, còn "type of" hoặc xuất hiện tại ở văn ghi chép.

Bạn đang xem: kind of là gì

Kind of dùng làm duy nhất group với đặc thù tương tự động nhau hoặc một loại xác lập. Ví dụ "Vehicles use two kind of fuel - petrol and diesel (Phương tiện giao thông vận tải sử dụng 2 loại nhiên liệu là xăng và dầu).

Còn type of dùng làm chỉ sự đa dạng chủng loại của một loại, ví dụ : Type of siêu xe, type of bread....

Sort of duy nhất group với nằm trong đặc thù cùng nhau, ví dụ : "We both lượt thích the same sort of music" (Chúng tôi cũng thích một loại nhạc).

Cả 3 thông thường với this hoặc that đứng trước và danh kể từ số không nhiều theo đòi sau. Một số ví dụ:

- His teacher does not tolerate this kind of mistake (Thầy của anh ý tao ko mang đến qua loa lỗi loại này).

- She is the sort of woman who always gets what she wants (Cô ấy là loại người phụ phái đẹp luôn luôn với những gì bản thân muốn).

- What type of siêu xe bởi you drive? (Anh lái loại xe cộ này vậy?)

Kinds of, sorts of, types of tiếp tục lên đường với these hoặc those. Ví dụ:

Xem thêm: sâu sắc là gì

- My teacher does not tolerate these kinds of mistakes (Thầy giáo tôi ko bỏ lỡ những lỗi loại này).

- I hate those sorts of people who only care about money (Tôi ghét bỏ loại người chỉ biết quan hoài cho tới tiền).

- These types of cars are expensive đồ sộ run rẩy. (Những hiệu xe thế này giắt lắm).

Trong văn thưa, kind of sort of còn được dùng làm thực hiện vơi, thực hiện mang đến câu tách nóng bức hoặc lịch thiệp rộng lớn. Ví dụ "She's kind of strange" (Cô ấy tương đối kỳ lạ), "I sort of think we should go home" (Tôi chợt nghĩ về tất cả chúng ta nên về nhà).

Kind of và sort of khi dùng thường thì tiếp tục là một trong cụm danh kể từ, trong lúc nếu như dùng làm đem ý vơi câu, thưa tách thì lại trở nên trạng kể từ và hoàn toàn có thể đứng trước những kể từ không giống hoặc cuối câu.

Ví dụ:

- What sorts of shoes bởi you need? (Bạn cần thiết loại giầy nào?).

Xem thêm: day dứt là gì

It's cold in here, kind of (Ở phía trên giá buốt đấy).

Tiếng Anh với sự khác lạ thân thích văn ghi chép và văn thưa, bởi vậy người học tập cần thiết lưu ý dùng đích kể từ vào cụ thể từng tình huống. Người Anh hoàn toàn có thể ko thưa tựa như các gì dạy dỗ nhập giấy tờ, tuy nhiên khi bọn họ ghi chép thì tiếp tục tương tự động sách.

Hải Khanh