lai nhân cung là gì

1. Định Nghĩa

Lai nhân cung là khâm thiên chiếm hữu độc quyền. Chính là cung trùng thiên can với thiên can của năm sinh, tý ngỏ thiên, sửu tích địa, cho nên vì thế nếu mà bên trên tí sửu thì ko dùng để làm cung lai nhân, lựa chọn dần dần nằm trong mão. Lai nhân cung là địa điểm kiếp trước ko dứt của nhân duyên, là đàng cho tới của quá khứ nhân duyên. Tỉ như lai nhân bên trên tử phái đẹp với năm sinh kị, hóa lộc năm sinh bên trên mệnh, tính năng này tử phái đẹp nằm trong mệnh với vậy mối liên hệ, đó là mệnh tôi với tử phái đẹp.

Bạn đang xem: lai nhân cung là gì

Lai nhân cung là địa điểm của thiên can năm sinh, như người sinh vào năm đinh mão, đinh đại biểu lai nhân cung, mão đại biểu Nguyên Thần cung, tức cầm cố tinh anh (địa chi) địa điểm. Cả nhì khác thường trọng yếu đuối, thực hiện địa điểm hạ tầng nền tảng, nếu như đinh bên trên cung phụ hình mẫu, mão bên trên cung tử phái đẹp, cho nên vì thế sinh hoạt trọng tâm bên trên tại phụ vương u con cháu, lai nhân cung thực hiện nhân sinh đầu ông tơ then chốt phát động đóng góp ngỏ, xúc cảm được tự khắc sâu sắc vấn đề đều xuất hiện tại ở nhì cung này.

2. Ngũ Đại Lý Lẽ Pháp Tắc

1 - Lai nhân cung nằm trong năm sinh tứ hóa là tiên thiên bạn dạng tính thiên phú.

2 - Lai nhân cung bên trên bên phía trong kỹ pháp là dụng bên trên nhân mệnh phoán đoán cơ hội viên.

3 - Tức thể tức dụng, từ thời điểm năm sinh tứ hóa của thể thẳng kể từ thể nhập dụng của luận mệnh pháp tắc.

4 - Trên lai nhân cung là mươi nhì loại sự không tương đồng của nhân duyên.

5 - Lai nhân cung là âm khí và dương khí hoá khí của bạn dạng năng vật tạo ra.

3. Phân loại

Lai nhân cung phân tách làm:

Xem thêm: perimeter là gì

Nhân cung: Mệnh, Huynh, phu, tý, phụ, uỷ thác.

Tài cung: Tài, phúc, điền.

Sự cung: Quan, tật, thiên.

4. Trọng điểm

Trọng điểm một: Nhất lục nằm trong tông, khí của chính nó hỗ thông, tượng của chính nó nằm trong loại, kể từ ngôi trường hỗ thông, tứ hóa nằm trong dụng, bạn dạng cung tọa kị, kị xung cung hung, kị xung cung, cung nô bộc của chính nó hung nhất. Bởi vì thế xung sáu thì một vong, đoán hung nhất cung vị tự động hóa biến đổi.

Trọng điểm hai: Phân lục nội lục nước ngoài, tật là cung mệnh của nằm trong tông, điền là cung tài bạch của nằm trong tông, lộc bên trên huynh đệ tương đối đầy đủ chi phí vô kho, lộc bên trên điền trạch tương đối đầy đủ nhà đất, sáu cung âm đoán chở che, lai nhân cung bên trên sáu cung âm kha khá đảm bảo chất lượng được trợ hùn, kị bên trên lục nội ngôi nhà được tuy nhiên nhưng mà bắt gặp tượng tự động hóa kị là với vậy lại chi phí nghiền.

Kị bên trên lục nội cung ngôi nhà được, được chi phí tài hoặc tình yêu, lai nhân cung bên trên lục nội kha khá đảm bảo chất lượng.

Xem thêm: nobody là gì

Một là mệnh, chín thực hiện quan lại, nhìn thiên can trở thành của chính nó trở nên rơi lục nội hay những lục nước ngoài, nhập lục nội cơ hội viên cao.

Luận phu thê đối đãi thì mệnh tài tật là trượt cung, phu thê uỷ thác hữu là tha bổng cung, chắc chắn cần với vật tham ô chiếu, giảng lục thân thuộc đối đãi thì chỉ mất hội phân trượt cung tha bổng cung.

(Khâm thiên tứ hóa - Sơ cấp cho nội truyền - Chiến Nguyễn)