liên từ là gì

Liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh (Conjunction) là những kể từ với tầm quan trọng cần thiết, nó chung link những cụm kể từ, mệnh đề hoặc câu văn cùng nhau nhằm tạo ra sự thống nhất, ngặt nghèo và logic. Nhưng dùng liên kể từ ra sao mang đến chính cách? Trong nội dung bài viết tiếp sau đây, Langmaster tiếp tục giúp cho bạn ôn luyện lại những cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh cụ thể. 

1. Liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Liên từ (Conjunction) là kể từ dùng làm nối những câu, những kể từ, những mệnh đề lại cùng nhau. Liên kể từ nhập vai trò cần thiết nhập cả Lúc viết lách bài bác luận rưa rứa tiếp xúc. Nó tạo ra sự logic và mạch lạc cần phải có. Ngoài ra, dùng liên kể từ còn hỗ trợ cho tất cả những người phát biểu và người Viết trả chủ ý, ý kiến nhập vào câu văn của tôi.

Bạn đang xem: liên từ là gì

2. Phân loại liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh 

Liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh lúc bấy giờ đang rất được phân thành 3 loại chính: liên kể từ đối sánh, liên kể từ dựa vào và liên kể từ kết hợp.

2.1. Liên kể từ đối sánh (Correlative Conjunctions) 

2.1.1. Khái niệm:

Liên kể từ tương quan là những kể từ dùng làm nối nhị mệnh đề hoặc nhị cụm kể từ lại cùng nhau. điều đặc biệt, những kể từ này luôn luôn chuồn trở nên cặp cùng nhau và ko thể tách tách.

null

2.1.2. Các loại liên kể từ tương quan

2.1.2.1. Cặp liên kể từ Either…or:

Cách dùng: Cặp liên kể từ either…or dùng làm thể hiện nay ý ham muốn lựa lựa chọn hoặc điều này, hoặc khuôn bại liệt nhưng mà ko nên là cả nhị.

Cấu trúc: Either + Danh từ/Đại từ+ or + Danh từ/Đại từ 

Ví dụ:

I want either the fish or the meat.
(Tôi ham muốn cả cá lẫn lộn thịt.)

2.1.2.2. Cặp liên kể từ Neither…nor

Cách dùng:  ko điều này cũng ko khuôn kia

Cấu trúc: Neither + Danh từ/Đại từ+ nor + Danh từ/Đại từ

 Ví dụ:

I like drinking neither tea nor coffee. 

(Tôi ko mến tợp trà hoặc coffe.)

2.1.2.3. Cặp liên kể từ Both…and 

Cách dùng: thể hiện nay sự lựa lựa chọn so với những sự vật đang được quan hoài.

Cấu trúc: Both + N/NP + And + N/NP + Verb ( phân tách số nhiều)

Ví dụ:

I love both literary and English. Those subjects are all interesting đồ sộ mạ.

 (Tôi mến cả văn học tập và Tiếng Anh. Cả nhị môn học tập đều thú vị với tôi.)

null

2.1.2.4. Cặp liên kể từ Not only … but also

Cách dùng: không chỉ điều này mà còn phải khuôn bại liệt, nó mô tả sự lựa lựa chọn của người nào bại liệt.

Cấu trúc: S + V + not only + Noun + but also + Noun

Ví dụ

He is not only smart but also lenient. 

(Anh ấy không những mưu trí mà còn phải nhân hậu.)

2.1.2.5. Cặp liên kể từ Whether…or

Cách dùng: trình diễn miêu tả sự lăn tăn đằm thắm nhị sự vật hoặc đối tượng

Cấu trúc: Whether or + S + V hoặc Whether or + đồ sộ V

Ví dụ:

I didn’t know whether you’d want the fist or the prawn, ví I got you both.
(Tôi ko biết liệu các bạn vẫn muốn ăn cá hoặc tôm, chính vì vậy tôi lựa chọn cả hai cho chính mình.)

2.1.2.6. Cặp liên kể từ As…as

Cách dùng: So sánh nhị đối tượng người sử dụng đem ý nghĩa sâu sắc tương đương với nhau

Cấu trúc: S1 + V + As + Adv/Adj + As + S2

Ví dụ:

I don’t think that Quan is as lenient as Lan. 

(Tôi ko cho rằng Quân nhân hậu như Lan.)

2.1.2.7. Cặp liên kể từ Such…that/ so…that

Cách dùng: mô tả quan hệ nhân ngược đằm thắm nhị mệnh đề. Khi với điều này thì mới có thể với khuôn bại liệt.

Cấu trúc: So + adj/adv + that + clause

Ví dụ:

  • He was ví tired that he went đồ sộ bed early.

(Anh ấy cực kỳ mệt nhọc chính vì vậy anh ấy đã từng đi ngủ sớm.)

  • It was such a difficult exam (that) he knew he wouldn’t pass it.

(Đó là 1 trong kì ganh đua khá khó khăn và anh ấy biết bản thân ko thể vượt lên.)

2.1.2.8. Cặp liên kể từ Rather…than 

Cách dùng: Mang ý nghĩa sâu sắc nhằm mô tả sự lựa lựa chọn, điều này đảm bảo chất lượng rộng lớn khuôn bại liệt.

Cấu trúc: Rather kêu ca + Noun / Adjective / Verb 

                hoặc đồ sộ + V-inf + rather kêu ca + V-inf/V-ing

                Rather kêu ca + V-inf/V-ing + …

Ví dụ:

She’d rather dance than sing. (Cô ấy mến nhảy rộng lớn là hát)

Xem thêm:

=> CÁCH DÙNG, BÀI TẬP về những liên kể từ thông thường người sử dụng nhập giờ đồng hồ Anh

=> Cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

2.2. Liên kể từ dựa vào (Subordinating Conjunctions)

2.2.1. Khái niệm

Liên kể từ phụ thuộc là những kể từ có công dụng kết nối quan hệ đằm thắm mệnh đề chủ yếu và mệnh đề dựa vào. Liên kể từ này luôn luôn đứng trước mệnh đề dựa vào. 

null

2.2.2. Các loại liên kể từ phụ thuộc

2.2.2.1. Liên kể từ After/ before

Cách dùng: Dùng nhằm mô tả côn trùng tương tác trước sau tương quan cho tới thời hạn ra mắt hành vi của của việc vật/ hiện tượng kỳ lạ.

Cấu trúc: After/ Before + Clause

Ví dụ: He plays game after he finishes his homework.
Anh ấy chơi trò chơi sau khoản thời gian hoàn thành xong bài bác luyện của tôi.

2.2.2.2. Liên kể từ Although/ though/ even though: đem dù

Cách dùng: Dùng nhằm thể hiện nay sự trái lập của nhị hành vi về mặt mũi logic

Cấu trúc: Although/ though/ even though + Clause

Ví dụ:

Although my father is very old, he goes jogging every morning.  
(Mặc cho dù tía tôi tiếp tục già nua, ông ấy vẫn quốc bộ vào cụ thể từng buổi sáng sớm.)

2.2.2.3. Liên kể từ As: ngay lập tức khi

Cách dùng: Liên kể từ này được dùng làm trình diễn miêu tả nhị hành vi nằm trong bên cạnh đó xẩy ra, hoặc dùng làm mô tả vẹn toàn nhân, chính vì.

Cấu trúc: As + Clause

Ví dụ:

As this is the first time you are here, let mạ help you. 

(Vì đấy là chuyến trước tiên các bạn cho tới trên đây, hãy nhằm tôi giúp sức các bạn.)

2.2.2.4. Liên kể từ As long as: miễn là

Cách dùng: Liên kể từ as long as được dùng làm trình diễn miêu tả điều kiện

Cấu trúc: As long as clause

Ví dụ: 

As long as you đường dây nóng him, Quan will forgive you.

(Miễn là các bạn gọi mang đến anh ấy, Quân tiếp tục buông bỏ cho chính mình.)

2.2.2.5. Liên kể từ As soon as: Ngay Lúc mà

Cách dùng: Dùng nhằm mô tả quan hệ về mặt mũi thời hạn của nhị mệnh đề

 Cấu trúc:

 S1 + V (quá khứ đơn) + as soon as + S2 + V (quá khứ đơn/quá khứ trả thành)

S1 + V (hiện bên trên đơn) + as soon as + S2 + V (hiện bên trên đơn)

S1 + V (tương lai đơn) + as soon as + S2 + V (hiện tại đơn/ thời điểm hiện tại trả thành)

 Ví dụ:

As soon as he arrived at the office, he started working.

(Ngay Lúc vừa vặn cho tới văn chống, anh ấy tiếp tục chính thức thao tác.)

2.2.2.6. Liên kể từ Because/ Since: Bởi vì

Cách dùng: Dùng nhằm mô tả vẹn toàn nhân ra mắt mệnh đề chủ yếu.

 Cấu trúc: Because/ Since + clause (đứng sau mệnh đề chính)

Ví dụ:

I didn’t go đồ sộ office because of the heavy rain.

(Tôi ko cho tới văn chống chính vì trời mưa rộng lớn.)

2.2.2.7. Liên kể từ Even if: cho dù là khi

Cách dùng: Diễn đạt ĐK giả thiết không tồn tại thật

Cấu trúc: Even if + clause

Ví dụ: 

Even if the whole world turns against you, you still have a family.

(Ngay cả Lúc cả trái đất xoay sườn lưng với các bạn, các bạn vẫn còn tồn tại mái ấm gia đình.)

null

2.2.2.8. Liên kể từ If/ unless: Nếu/ nếu như không

 Cách dùng: Liên kể từ If/ unless dùng làm mô tả ĐK này bại liệt.

Cấu trúc: If/ Unless + clause

Ví dụ: 

Xem thêm: hà tiện là gì

Unless you work harder, you wouldn’t get a raise.

(Nếu các bạn ko siêng năng thao tác, các bạn sẽ ko được tăng bổng nhập thời hạn cho tới.)

2.2.2.9. Liên kể từ So that/ in order that: để

Cách dùng: Liên kể từ So that/ in order that  được dùng làm thể hiện nay mục tiêu này bại liệt.

 Cấu trúc: So that/ In order that + Clause ( thông thường người sử dụng với can, could, mingt, would)

Ví dụ:

He is too young ví that he cannot smoke. 

(Anh ấy còn quá trẻ em nhằm hoàn toàn có thể bú thuốc)

2.2.2.10. Liên kể từ Until: cho tới khi

Cách dùng: Liên kể từ until được dùng làm mô tả quan hệ thời hạn. Until thông thường được sử dụng nhập câu phủ tấp tểnh.

Cấu trúc: Clause + until (từ chỉ thời gian)

Ví dụ:

  • They didn’t not here until 2019.

(Chúng tôi ko ở trên đây cho tới năm 2019.)

  • My mother will stay with us until the last year. 

(Mẹ tôi tiếp tục ở với công ty chúng tôi cho đến thời điểm cuối năm.)

2.2.2.11. Liên kể từ While: tuy nhiên, nhập khi

Cách dùng: Dùng nhằm phát biểu về việc ngược nghĩa đằm thắm nhị mệnh đề hoặc trình diễn miêu tả quan hệ thời hạn.

 Cấu trúc: Clause + while + clause 

Ví dụ:

I was cooking the dinner while my sister was playing the piano.
(Tôi đang được nấu nướng bữa tối trong lúc chị tôi đang được đùa đàn piano.)

2.2.2.12. Liên kể từ Where: nơi 

Cách dùng: dùng làm trình diễn miêu tả quan hệ về vị trí đằm thắm nhị mệnh đề

Cấu trúc: Clause + where + clause

Ví dụ:

Tony comes back đồ sộ where he was born.

(Tony xoay quay về điểm anh ấy được sinh rời khỏi.)

Xem thêm:

=> 25 liên kể từ phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh các bạn chắc chắn nên biết

=> 32 liên kể từ "không thể ko biết" khi tham gia học Tiếng Anh

2.3. Liên kể từ phối hợp (Coordinating Conjunctions)

2.3.1. Khái niệm

Liên kể từ kết hợp là những kể từ được dùng làm nối nhị hoặc nhiều kể từ, cụm kể từ, mệnh đề đem ý nghĩa sâu sắc tương tự cùng nhau. Liên kể từ phối hợp bao gồm 7 từ: for, and, nor, but, or, yes, ví.

null

2.3.2. Các liên kể từ kết hợp

2.3.2.1. Liên kể từ For

Cách dùng: Dùng nhằm phân tích và lý giải nguyên nhân hoặc mục tiêu này bại liệt. Nó được dùng  như because. For luôn luôn đứng ở đằm thắm câu, trước for là vết phẩy là sau for là 1 trong mệnh đề.

Cấu trúc: Clause + for + clause

Ví dụ:  She does morning exercise every day, for she want đồ sộ keep fit.
(Cô ấy luyện thể thao buổi sáng sớm thường ngày, vì như thế cô ấy ham muốn lưu giữ dáng vẻ.)

2.3.2.2. Liên kể từ And

Cách dùng: Bổ sung thêm 1 sự vật, hiện tượng kỳ lạ, đối tượng người sử dụng nhập sự vật trước bại liệt.

Cấu trúc: Clause + and + N

Ví dụ:

I love drinking coffee and milktea. 

(Tôi mến tợp coffe và trà sữa)

2.3.2.3. Liên kể từ Nor

Cách dùng: Dùng nhằm bổ sung cập nhật thêm 1 đối tượng người sử dụng, sự vật, vụ việc, hiện tượng kỳ lạ tăng thêm ý nghĩa phủ tấp tểnh nhập câu phủ tấp tểnh trước bại liệt.

Cấu trúc: Clause + nor + ….

Ví dụ:

 I don’t lượt thích playing games nor listening đồ sộ music. I just love swimming. 

(Tôi ko mến chơi trò chơi, cũng ko mến nghe nhạc. Tôi chỉ mến lượn lờ bơi lội.)

2.3.2.4. Liên kể từ But

Cách dùng: Dùng nhằm trình diễn miêu tả sự xích míc, đối lập

Cấu trúc: Clause + but +….

Ví dụ: 

He tự homework quickly but accurately.
(Anh ấy thực hiện bài bác luyện thời gian nhanh tuy nhiên đúng đắn.)

2.3.2.5. Liên kể từ Or

Cách dùng: dùng làm thể hiện nay sự lựa lựa chọn đằm thắm nhiều đối tượng người sử dụng không giống nhau.

Công thức: Clause + or + …

Ví dụ: You can run rẩy or swim?

(Bạn hoàn toàn có thể chạy cỗ hoặc lượn lờ bơi lội.)

2.3.2.6. Liên kể từ Yet

Cách dùng: Liên kể từ yet dùng làm trình diễn miêu tả sự trái lập với mệnh đề được nói đến phần bên trước. Cách người sử dụng tương tự động như kể từ but.

Cấu trúc: Clause + yet + clause

Ví dụ: 

Lan took a book with her on my holiday, yet she didn’t read a single page.
(Lan đem theo gót một cuốn sách nhập kỳ nghỉ ngơi của cô ấy ấy, tuy nhiên cô ấy đang không hiểu một trang độc nhất.)

2.3.2.7. Liên kể từ So: chính vì vậy, mang đến nên

Cách dùng: Liên kể từ ví dùng làm nói đến việc thành quả của việc vật, vụ việc hoặc hiện tượng kỳ lạ ở mệnh đề trước bại liệt. Liên kể từ ví thông thường đứng ở đằm thắm câu và ko được ngăn cơ hội vì chưng vết phẩy.

Cấu trúc: Clause + ví + clause

Ví dụ: 

I was tired ví I couldn’t go đồ sộ the office today.

(Tôi cực kỳ mệt nhọc chính vì vậy tôi ko thể cho tới văn chống ngày hôm nay)

3. Dùng vết phẩy Lúc với liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

3.1. Đối với liên kể từ phụ thuộc

Ta chỉ dùng vết phẩy Lúc mệnh đề song lập đứng sau mệnh đề dựa vào. Lúc này vết phẩy đứng đằm thắm nhị mệnh đề. Nếu mệnh đề song lập đứng trước mệnh đề dựa vào thì tao ko dùng vết phẩy.

3.2. Đối với liên kể từ kết hợp

Đối với câu với dùng liên kể từ phối hợp, tao người sử dụng vết phẩy đằm thắm nhị mệnh đề song lập nhằm link bọn chúng lại cùng nhau.

Tuyệt đối ko người sử dụng vết phẩy đằm thắm nhị mệnh đề nhập ngôi trường hợp: liên kể từ dùng làm nối nhị kể từ hoặc cụm kể từ, mệnh đề ko song lập, không tồn tại nghĩa.

XEM THÊM: 

  • CẤU TRÚC DESPITE, IN SPITE OF VÀ TẤT TẦN TẬT NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT
  • CÁC CẤU TRÚC CÂU CẢM THÁN THÔNG DỤNG NHẤT VỚI WHAT, HOW, SO, SUCH
  • 25 liên kể từ phổ cập nhập giờ đồng hồ Anh các bạn chắc chắn nên biết

4. Bài luyện về kiểu cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh

Bài 1: Chọn kể từ tương thích điền nhập điểm trống

1. She was cleaning the floor……………..her father was reading the newspaper. 

a. when                    b. after                          c. before                 d. while

2. She's not only beautiful_________ intelligent.

a. but also                b. but                             c. however             d. yet

3. Everyone thought she would accept the offer_______, she turned it down.

a. However              b. So                              c. Too                     d. Moreover

4. It was cloudy. _______, the photos came out very bad.

a. Result                   b. As a result                c. However              d. But

5. We're going đồ sộ buy a special ticket_______ we can go anywhere we lượt thích on the way.

a. as if                      b. since                         c. in order                d. ví that

Đáp án:

1. D                  2. A                           3.A                   4. B                      5. D

Bài 2: Điền liên kể từ tương thích nhập điểm trống

1. Sally invited mạ đồ sộ her các buổi tiệc nhỏ last weekend_______, I had đồ sộ tell her I couldn’t come.

2. _______ we hadn’t eaten for over 12 hours, we weren’t hungry.

3. It is not _______ 3pm that he got trang chính. 

4. Do you want some burger _______ hot dog?

5. My father has passed out _______his son has bad results.

6. Honda makes cars _______motorbikes.

7. They have a lot of difficulties in their life _______their poverty.

8. Many people believe him _______ he often tells a lie.

9. _______her poorness, she feels happy.

10. Olivia booked a babysitter _______she could go our for the evening.

11. She'll only tự the job_______ you pay her more.

12. How can you expect your children đồ sộ be truthful_______ you yourself tell lies?

Đáp án

1. However                        4. Or                             7. In spite of                      10. So that

Xem thêm: cdm là gì

2. Even though                  5. Because                 8. Although                        11. If

3. Until                               6. As well as                 9. In spite of                      12. When

Bài viết lách bên trên, Langmaster tiếp tục tổ hợp những kỹ năng và kiến thức quan trọng tương quan cho tới liên kể từ và cách người sử dụng liên kể từ nhập giờ đồng hồ Anh. Hy vọng với những kỹ năng và kiến thức này tiếp tục giúp cho bạn hiểu rằng cách sử dụng liên kể từ trong mỗi tình huống rõ ràng. Chúc các bạn luôn luôn cảm nhận thấy hào hứng khi tham gia học giờ đồng hồ Anh.