live on là gì


Trang trước

Trang sau  

Bạn đang xem: live on là gì


Cụm động kể từ Live on sở hữu 2 nghĩa:

Nghĩa kể từ Live on

Ý nghĩa của Live on là:

 • Sử dụng chi phí cho tới những nhu yếu quan trọng nhất

Ví dụ cụm động kể từ Live on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Live on:

 
- They have to tướng LIVE ON $200 every week.
Họ cần người sử dụng $200 cho tới những nhu yếu quan trọng nhất hàng tuần.

Nghĩa kể từ Live on

Ý nghĩa của Live on là:

 • Không bị quên khuấy

Ví dụ cụm động kể từ Live on

Ví dụ minh họa cụm động kể từ Live on:

 
- He's been dead for many years, but his name LIVES ON.
Ông ấy đang được đi ra lên đường nhiều năm tuy nhiên thương hiệu tuổi tác vẫn không biến thành quên khuấy.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Live on bên trên, động kể từ Live còn tồn tại một trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Live by

 • Cụm động từ Live down

 • Cụm động từ Live for

 • Cụm động từ Live in

 • Cụm động từ Live it up

 • Cụm động từ Live off

 • Cụm động từ Live on

 • Cụm động từ Live out

  Xem thêm: draw là gì

 • Cụm động từ Live through

 • Cụm động từ Live together

 • Cụm động từ Live up to

 • Cụm động từ Live with


Trang trước

Trang sau  

l-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

  Xem thêm: quiz là gì

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài xích luyện C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất