look over là gì

Bản dịch của "look over sth" nhập Việt là gì?

en

volume_up

look over sth = vi xem xét nhanh chóng một vấn đề

Bạn đang xem: look over là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ theo dõi văn cảnh của "look over sth" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng chuẩn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

Xem thêm: exchange là gì

English Cách dùng "look over" nhập một câu

They gather đồ sộ look over and select items of interest before the estate auction.

Link would look over đồ sộ bu and just give bu the nod.

It was the custom of the principal đồ sộ look over the proposed paper before publication.

Xem thêm: gai sinh dục nữ là gì

He had been suffering from health problems the day before his arrest and two doctors had been assigned đồ sộ look over him.

Cupolas were also added đồ sộ the cars, over the middle of the carriage, for guards đồ sộ look over the roofs of the train.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "look over sth" nhập giờ Việt