love you'' la gì

[ai lʌv juː]

Ví dụ về dùng I love you nhập một câu và bạn dạng dịch của họ

I love you most, Hikaru… I really love you… love you.”.

Tớ yêu cậu nhất trần gian này, Hikaru à….

Và tớ cũng yêu cậu nữa, này đó là Lý vì thế tớ chúc mang đến cậu.

Em yêu thương chị,” đấy là toàn bộ những gì bản thân rất có thể đáp lại.

Tớ yêu cậu bik mấy…. kỳ vọng là cậu tiếp tục thấy.

I wanted to lớn tell you that I love you before I leave.

Anh nên thưa với rằng anh yêu thương cô trước lúc anh chuồn.

Xem thêm: dashi là gì

It's just that I love you, Fiona, and… I-I… Forget it.

Chỉ là tớ yêu cậu, Fiona và… tớ… thôi gạt bỏ.

Cậu là kẻ hùng của tớ, Rick Riker, và tớ yêu cậu.

You lived under the water, but I love you ví much.

Cậu chỉ ở bên dưới nước được thôi, tuy nhiên tớ yêu cậu lắm.

Kết quả: 5564, Thời gian: 0.0587

Từng chữ dịch

S

Từ đồng nghĩa tương quan của I love you

he loved her

Xem thêm: gddp là môn gì

Cụm kể từ nhập trật tự chữ cái

Tìm dò xét Tiếng anh-Tiếng việt Từ điển bởi vì thư

Truy vấn tự điển mặt hàng đầu

Tiếng anh - Tiếng việt

Tiếng việt - Tiếng anh