member là gì

Bản dịch

We're proud to tướng introduce/announce the newest member of our family…

Chúng tôi van lơn sướng mừng ra mắt thành viên tiên tiến nhất của mái ấm gia đình Shop chúng tôi...

Bạn đang xem: member là gì

Ví dụ về kiểu cách dùng

We're proud to tướng introduce/announce the newest member of our family…

Chúng tôi van lơn sướng mừng ra mắt member tiên tiến nhất của mái ấm gia đình Shop chúng tôi...

Ví dụ về đơn ngữ

Built by members of thesociety, contruction began in 1975 and the first short stretch was opened in 1977.

Xem thêm: cơ sở vật chất là gì

All of its members were rebuilt in 1985-88, and again in 1999.

Xem thêm: 642 là tài khoản gì

Members can take turns reading to tướng share the reading responsibility.

In most places, there are only female members.

This position is sometimes referred to tướng as ranking thành viên.