migration là gì

/maɪˈgreɪʃən/

Thông dụng

Danh từ

Sự di trú
Sự đem ngôi trường (từ ngôi trường ĐH này quý phái ngôi trường ĐH khác)
Đoàn người di trú; bọn chim di trú

Chuyên ngành

Toán & tin cẩn

sự di chú

Giải quí VN: Là quy trình thực hiện cho những phần mềm hiện tại đem hoàn toàn có thể chạy xe trên những máy không giống nhau hoặc những hệ quản lý không giống nhau.

Y học

di cư, di trú, di chuyển

Kỹ thuật công cộng

di trú
sự đem vị
sự di cư

Kinh tế

sự quy đổi chỗ
sự di cư
sự thiên cư (ra nước ngoài)

Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa

noun
exodus , immigration , transmigration , diaspora , flight , hegira , journey , move , movement , passage , shift , transfer , trek

Bạn đang xem: migration là gì

Xem thêm: perimeter là gì

tác fake

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ