mm/yy là gì

Kiểu tài liệu ngày và giờ có không ít format không giống nhau sẽ giúp đỡ đáp ứng nhu cầu yếu tố hoàn cảnh quan trọng của người tiêu dùng. Khi format chúng ta đem tía lựa chọn: lưu giữ những format khoác tấp tểnh, vận dụng format được xác lập trước hoặc tạo nên một format tùy chỉnh.  Khi chúng ta vận dụng format cho 1 ngôi trường bảng, và một format này sẽ tự động hóa được vận dụng cho tới ngẫu nhiên điều khiển và tinh chỉnh biểu hình mẫu hoặc report này tuy nhiên tiếp sau đó chúng ta link với ngôi trường bảng cơ.  Định dạng chỉ thay cho thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu và ko tác động cho tới cơ hội tài liệu được tàng trữ hoặc cơ hội người tiêu dùng hoàn toàn có thể nhập tài liệu.

Trong bài viết này

 • Tổng quan lại về format ngày và giờ

  Bạn đang xem: mm/yy là gì

 • kề dụng format được xác lập trước

 • Ví dụ về format được xác lập trước

 • kề dụng format tùy chỉnh

 • Ví dụ về format tùy chỉnh

 • Ký tự động format tùy chỉnh

Tổng quan lại về format ngày và giờ

Access tự động hóa hiển thị ngày và giờ ở format Ngày và Thời lừa lọc dạng Dài cộng đồng. Ngày xuất hiện tại là, mm/dd/yyyy ở Hoa Kỳ và bên dưới dạng dd/mm/yyyy ngoài Hoa Kỳ, nhập cơ milimet là mon, dd là ngày và yyyy là năm. Thời lừa lọc được hiển thị là, hh:mm:ss SA/CH, nhập cơ hh là giờ, milimet là phút và ss là giây.

Các format tự động hóa này cho 1 ngày và giờ tiếp tục không giống nhau tùy nằm trong nhập vùng địa lý được hướng dẫn và chỉ định nhập setup Tùy lựa chọn Khu vực và Ngôn ngữ của Microsoft Windows bên trên PC của người tiêu dùng. Ví dụ, ở châu Âu và nhiều điểm ở Á Lục, tùy nằm trong nhập địa điểm của người tiêu dùng, bạn cũng có thể thấy ngày và giờ là 28.11.2018 12:07:12 CH hoặc 11/08/2018 12:07:12 CH. Tại Hoa Kỳ, các bạn sẽ thấy 28/11/2018 12:07:12 CH.

Có thể thay cho thay đổi những format được xác lập trước này bằng phương pháp dùng format hiển thị tùy chỉnh. Ví dụ: bạn cũng có thể nhập ngày theo gót format châu Âu, ví dụ như 28.11.2018 và nhằm bảng, biểu hình mẫu hoặc report hiển thị độ quý hiếm là 28/11/2018. Định dạng tùy chỉnh tuy nhiên chúng ta lựa chọn sẽ không còn tác động cho tới cơ hội tài liệu được nhập hoặc cơ hội Access tàng trữ tài liệu cơ.

Access tự động hóa cung ứng một nấc xác thực tài liệu chắc chắn tương quan cho tới format ngày và giờ. Ví dụ: nếu như bạn nhập một ngày ko hợp thức, ví dụ như 32.11.2018, một thông tin tiếp tục xuất hiện tại và các bạn sẽ đem tùy lựa chọn nhập độ quý hiếm mới mẻ hoặc quy đổi ngôi trường kể từ loại tài liệu Ngày/Giờ trở thành loại tài liệu Văn phiên bản. Các độ quý hiếm ngày hợp thức nhập phạm vi kể từ -657.434 (ngày 1 mon một năm 100 SAU ĐÓ) cho tới 2.958.465 (ngày 31 mon 12 năm 9999 SAU ĐÓ). Giá trị thời hạn hợp thức trong tầm kể từ 0,0 cho tới,9999 hoặc 23:59:59.

Khi mình muốn số lượng giới hạn mục nhập ngày và giờ ở một format ví dụ, hãy dùng tín hiệu nhập. Ví dụ: nếu như bạn vận dụng tín hiệu nhập nhằm nhập tháng ngày ở format châu Âu, thì có lẽ ai cơ nhập tài liệu nhập hạ tầng tài liệu của các bạn sẽ ko thể nhập tháng ngày ở format không giống. cũng có thể vận dụng tín hiệu nhập cho những ngôi trường nhập bảng, tụ họp thành phẩm truy vấn và những điều khiển và tinh chỉnh bên trên biểu hình mẫu và report. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi mục Kiểm soát format mục nhập tài liệu vì chưng tín hiệu nhập.

Đầu Trang

Áp dụng format được xác lập trước

Access cung ứng một trong những format được xác lập trước cho tới tài liệu ngày và giờ.

Trong bảng

 1. Mở bảng ở Dạng coi thiết kế.

 2. Trong mục bên trên của lưới design, lựa chọn ngôi trường Ngày/Giờ tuy nhiên mình muốn format.

 3. Trong phần Thuộc tính Trường , nhấp vào mũi thương hiệu nhập hộp thuộc tính Định dạng, rồi lựa chọn format kể từ list thả xuống.

 4. Sau khi chúng ta lựa chọn format, nút Tùy lựa chọn Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện tại và được cho phép chúng ta vận dụng format mới mẻ của tớ cho tới từng ngôi trường bảng và điều khiển và tinh chỉnh biểu hình mẫu không giống vốn liếng tiếp tục thừa kế lô-gic. Để vận dụng những thay cho thay đổi của người tiêu dùng nhập toàn cỗ hạ tầng tài liệu, hãy bấm thẻ mưu trí, rồi bấm Cập nhật Định dạng ở từng <tên trường> dụng. Trong tình huống này, Tên Trường là tên gọi của ngôi trường Ngày/Giờ của người tiêu dùng.

 5. Để vận dụng những thay cho thay đổi của người tiêu dùng cho tới toàn cỗ hạ tầng tài liệu, Lúc vỏ hộp thoại Cập nhật Thuộc tính xuất hiện tại và hiển thị những biểu hình mẫu và những đối tượng người sử dụng không giống tiếp tục thừa kế format mới mẻ. Bấm Yes (Có).

  Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Mục Truyền một tính chất ngôi trường.

 6. Lưu những thay cho thay đổi của người tiêu dùng và gửi thanh lịch dạng coi Biểu tài liệu nhằm coi định dạng này đem đáp ứng nhu cầu yêu cầu của người tiêu dùng hay là không.

Lưu ý: Các biểu hình mẫu, report hoặc dạng coi mới mẻ tuy nhiên chúng ta tạo nên dựa vào bảng này sẽ có được được format của bảng tuy nhiên bạn cũng có thể ghi đè format này bên trên biểu hình mẫu, report hoặc dạng coi tuy nhiên ko cần thiết thay cho thay đổi format của bảng.

Trong một biểu hình mẫu hoặc báo cáo

 1. Mở Dạng coi Cha trí biểu hình mẫu hoặc report hoặc Dạng xem Thiết kế.

 2. Đặt con cái trỏ nhập vỏ hộp văn phiên bản với ngày và giờ.

 3. Nhấn F4 nhằm hiển thị Bảng Thuộc tính.

 4. Đặt nằm trong tính Format trở thành một trong những format ngày được xác lập trước.

  Ảnh Trang Thuộc tính đem hiển thị list Định dạng thả xuống.

Trong truy vấn

 1. Mở truy vấn nhập Dạng xem Thiết kế.

 2. Bấm con chuột nên nhập ngôi trường ngày, rồi bấm Thuộc tính.

 3. Trong Bảng Thuộc tính, lựa chọn format mình muốn kể từ list thuộc tính Định dạng.

Trong biểu thức

 • Sử dụng hàm FormatDateTime nhằm format độ quý hiếm ngày trở thành 1 trong các một vài ba format được xác lập trước.

  Bạn hoàn toàn có thể thấy điều này hữu ích nếu như bạn đang được thao tác làm việc nhập một chống đòi hỏi biểu thức, ví dụ như macro hoặc truy vấn.

Đầu Trang

Ví dụ về format được xác lập trước

Định dạng

Mô tả

Ví dụ

Ngày loại Chung

(Mặc định) Hiển thị độ quý hiếm ngày bên dưới dạng số và độ quý hiếm thời hạn bên dưới dạng giờ, phút và giây, theo gót sau là SA hoặc CH. Đối đối với cả nhì loại độ quý hiếm, Access dùng lốt tách ngày và giờ được hướng dẫn và chỉ định nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng. Nếu độ quý hiếm không tồn tại cấu phần thời hạn, Access tiếp tục chỉ hiển thị ngày. Nếu độ quý hiếm không tồn tại cấu phần ngày, Access tiếp tục chỉ hiển thị thời hạn.

30/06/2018 10:10:42 SA

Ngày dạng Dài

Chỉ hiển thị độ quý hiếm ngày, như được xác lập vì chưng format Ngày Dạng lâu năm nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

Thứ nhì, ngày 27 mon tám năm 2018

Ngày dạng Trung bình

Hiển thị ngày bên dưới dạng dd/mmm/yy tuy nhiên dùng lốt tách ngày được hướng dẫn và chỉ định nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

Ngày 27 mon 8 năm 2018
Ngày 27 mon 8 năm 2018

Ngày dạng Ngắn

Hiển thị độ quý hiếm ngày, như được xác lập vì chưng format Ngày Ngắn nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

Ngày 27 mon 8 năm 2018
8-27-2018

Thời lừa lọc dạng Dài

Hiển thị giờ, phút và giây, theo gót sau là SA hoặc CH. Access dùng lốt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập setup Thời lừa lọc nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

10:10:42 SA

Thời lừa lọc dạng Trung bình

Hiển thị giờ và phút theo gót sau là SA hoặc CH. Access dùng lốt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập setup Thời lừa lọc nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

10:10 SÁNG

Thời lừa lọc dạng Ngắn

Chỉ hiển thị giờ và phút. Access dùng lốt tách được hướng dẫn và chỉ định nhập setup Thời lừa lọc nhập setup vùng Windows của người tiêu dùng.

10:10

Đầu Trang

Áp dụng format tùy chỉnh

Đôi Lúc, danh sách thả xuống tính chất Format nhập Trang Thuộc tính ko chứa chấp format ngày đúng chuẩn tuy nhiên mình muốn. quý khách hoàn toàn có thể tạo nên format tùy chỉnh của riêng biệt bản thân bằng phương pháp dùng một loại mã tuy nhiên Access nhìn thấy so với format ngày.

Khi chúng ta vận dụng format tùy chỉnh cho tới ngôi trường Ngày/Giờ, bạn cũng có thể phối hợp những format không giống nhau bằng phương pháp đem nhì phần, một trong những phần cho 1 ngày và phần cơ cho tới thời hạn. Trong tình huống này, các bạn sẽ phân tích những phần vì chưng một khoảng tầm Trắng. Ví dụ: bạn cũng có thể phối hợp format Ngày loại Chung và Thời lừa lọc dạng Dài như sau: m/dd/yyyy h:mm:ss.

 1. Mở bảng ở Dạng coi thiết kế.

 2. Trong mục bên trên của lưới design, lựa chọn ngôi trường Ngày/Giờ hoặc Ngày/Giờ Mở rộng lớn tuy nhiên mình muốn format.

 3. Trong phần Thuộc tính Trường, chọn tab Chung, nhấp vào dù cạnh bên vỏ hộp Định dạng, rồi nhập những ký tự động ví dụ dựa vào yêu cầu format của người tiêu dùng.

 4. Sau khi chúng ta nhập format, nút Tùy lựa chọn Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện tại và được cho phép chúng ta vận dụng định dạng này cho tới từng ngôi trường bảng và điều khiển và tinh chỉnh biểu hình mẫu không giống vốn liếng tiếp tục thừa kế lô-gic. Để vận dụng những thay cho thay đổi của người tiêu dùng nhập toàn cỗ hạ tầng tài liệu, hãy bấm thẻ mưu trí, rồi bấm Cập nhật Định dạng ở từng điểm Tên Trường được sử dụng. Trong tình huống này, Tên Trường là tên gọi của ngôi trường Ngày/Giờ của người tiêu dùng.

 5. Nếu chúng ta lựa chọn vận dụng những thay cho thay đổi của tớ cho tới toàn cỗ hạ tầng tài liệu, vỏ hộp thoại Cập nhật Thuộc tính tiếp tục xuất hiện tại và hiển thị những biểu hình mẫu và những đối tượng người sử dụng không giống tiếp tục thừa kế format mới mẻ. Bấm Có để vận dụng format.

  Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Mục Truyền một tính chất ngôi trường.

 6. Lưu những thay cho thay đổi của người tiêu dùng, rồi gửi thanh lịch dạng coi Biểu tài liệu nhằm coi tấp tểnh dạng đeo đáp ứng nhu cầu yêu cầu của người tiêu dùng hay là không.

Đầu Trang

Ví dụ về format tùy chỉnh

Dưới đó là một trong những ví dụ về những cơ hội không giống nhau nhằm format ngày 13 mon một năm 2012:

Để format ngày như...

Nhập mã này nhập vỏ hộp thuộc tính Format:

2012-01-13

yyyy-mm-dd

2012

yyyy

Xem thêm: vo lte1 là gì

Ngày 13 mon một năm 2012

dd mmm yyyy

13.01.2012

dd\.mm\.yyyy (Access tự động hóa tăng lốt gạch ốp chéo cánh ngược)

Thứ Sáu 1/13

ddd m/d

2/6

ww/w

Ngày 13 mon một năm 2012

mmm d", "yyyy

Đầu Trang

Ký tự động format tùy chỉnh

Để tạo nên format tùy chỉnh, hãy sử dụng những ký tự động tại đây thực hiện điểm dành riêng sẵn và lốt tách.  Định dạng tùy chỉnh xích míc với thiết đặt điều Ngày/Giờ đang được xác lập nhập thiết đặt điều vùng Windows bị bỏ qua chuyện. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy coi Thay thay đổi setup vùng Windows nhằm sửa thay đổi hình mẫu của một trong những loại tài liệu.

Lưu ý    Không đem ký tự động format tùy chỉnh cho tới phần nanosecond của loại tài liệu Mở rộng lớn Ngày/Giờ.

Ký tự

Mô tả

Dấu tách ngày

Các điều khiển và tinh chỉnh điểm Access đặt điều lốt tách cho 1 ngày, mon và năm. Sử dụng lốt tách được xác lập nhập thiết đặt điều chống của Windows. Ví dụ: nhập giờ đồng hồ Anh (Mỹ), hãy sử dụng lốt buột chéo cánh (/).

Dấu tách thời gian

Điều khiển điểm Access đặt điều lốt tách cho tới giờ, phút và giây. Sử dụng lốt tách được xác lập nhập thiết đặt điều chống của Windows. Ví dụ: nhập giờ đồng hồ Anh (Mỹ), hãy sử dụng lốt nhì chấm (:) .

c

Hiển thị format ngày cộng đồng.

d hoặc dd

Hiển thị ngày nhập mon bên dưới dạng một hoặc nhì chữ số. Đối với 1 chữ số, hãy dùng một điểm dành riêng sẵn duy nhất; cho tới nhì chữ số, hãy sử dụng nhì điểm dành riêng sẵn.

ddd

Viết tắt ngày nhập tuần trở thành tía vần âm.

dddd

Đánh vần toàn bộ những ngày nhập tuần.

ddddd

Hiển thị format Ngày dạng Ngắn.

dddddd

Hiển thị format Ngày dạng Dài.

w

Hiển thị một trong những ứng với ngày nhập tuần. (1 cho tới 7)

ww

Hiển thị một trong những ứng với tuần nhập năm (1 cho tới 53).

m hoặc mm

Hiển thị mon bên dưới dạng số mang 1 chữ số hoặc nhì chữ số.

mmm

Viết tắt thương hiệu của mon trở thành tía vần âm. Ví dụ: Tháng Một xuất hiện tại là Thg1.

mmmm

Đánh vần toàn bộ những thương hiệu mon.

q

Hiển thị số quý lịch thời điểm hiện tại (1-4). Ví dụ: nếu như bạn mướn nhân viên cấp dưới nhập mon 5, Access tiếp tục hiển thị 2 bên dưới dạng độ quý hiếm quý.

y

Hiển thị ngày nhập năm, 1-366.

yy

Hiển thị nhì chữ số cuối của năm.

Lưu ý: Chúng tôi răn dạy chúng ta nên nhập và hiển thị toàn bộ tư chữ số của 1 năm đang được cho tới.

yyyy

Hiển thị toàn bộ những chữ số nhập năm cho tới 0001-9999 tùy nằm trong nhập phạm vi tài liệu ngày và thời hạn được tương hỗ.

h hoặc hh

Hiển thị giờ bên dưới dạng một hoặc nhì chữ số.

n hoặc nn

Hiển thị phút bên dưới dạng một hoặc nhì chữ số.

s hoặc ss

Hiển thị giây bên dưới dạng một hoặc nhì chữ số.

tttt

Hiển thị format Thời lừa lọc dạng Dài.

SA/CH

Mười nhì giờ với chữ ghi chép hoa "SA" hoặc "CH" tùy ngôi trường hợp.

sa/ch

Mười nhì giờ với chữ ghi chép thông thường "sa" hoặc "ch" tùy ngôi trường hợp.

S/C

Mười nhì giờ với chữ ghi chép hoa "S" hoặc "C" tùy ngôi trường hợp.

s/c

Mười nhì giờ với chữ ghi chép thông thường "s" hoặc "c" tùy ngôi trường hợp.

SACH

Mười nhì giờ với hướng dẫn và chỉ định sáng/chiều ứng như và đã được xác lập trong những setup vùng của Windows

Khoảng rỗng tuếch Trắng, + - $ ()

Sử dụng khoảng tầm rỗng tuếch Trắng, một trong những ký tự động toán học tập (+ -) và ký hiệu tài chủ yếu ($ ¥ £) Lúc cần thiết ở ngẫu nhiên đâu nhập chuỗi format của người tiêu dùng. Nếu mình muốn dùng những ký hiệu toán học tập thịnh hành không giống, ví dụ như lốt buột chéo cánh (\ hoặc /) và lốt sao (*), chúng ta nên đặt nó nhập lốt ngoặc kép.

"Văn phiên bản chữ"

Đặt ngẫu nhiên văn phiên bản này mình muốn người tiêu dùng trông thấy nhập lốt ngoặc kép.

\

Buộc Access hiển thị ký tự động ở tức thì tiếp sau đó. Như vậy tựa như đặt điều một ký tự động nhập lốt ngoặc kép.

*

Khi được dùng, ký tự động tức thì sau lốt sao tiếp tục trở nên ký tự động điền — ký tự động dùng làm điền khoảng tầm rỗng tuếch Trắng. Access thông thường hiển thị văn phiên bản là căn ngược và điền nhập ngẫu nhiên vùng này ở bên phải của độ quý hiếm với tầm rỗng tuếch Trắng. quý khách hoàn toàn có thể tăng ký tự động điền nhập ngẫu nhiên đâu nhập chuỗi format và Access tiếp tục điền nhập ngẫu nhiên khoảng tầm rỗng tuếch này với ký tự động đang được xác lập.

Xem thêm: bản demo là gì

[màu]

Áp dụng color cho tới toàn bộ những độ quý hiếm nhập phần format của người tiêu dùng. quý khách phải để thương hiệu nhập lốt ngoặc vuông và dùng một trong những thương hiệu sau: đen kịt, lam, lục lam, xanh rớt lá cây, đỏ chót túp, đỏ chót, 

Đầu Trang