modify là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách vạc âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɒ.də.ˌfaɪ/
Hoa Kỳ[ˈmɒ.də.ˌfaɪ]

Ngoại động từ[sửa]

modify ngoại động từ /ˈmɒ.də.ˌfaɪ/

Bạn đang xem: modify là gì

 1. Giảm tách, thực hiện nhẹ nhõm, thực hiện vơi.
  to modify one’s tone — vơi giọng, hạ giọng
 2. Sửa thay đổi, thay cho thay đổi.
  Anybody can modify this entry. — Bất cứ ai rất có thể sửa thay đổi mục kể từ này.
  The revolution modified the whole social structure of the country. — Cách mạng đã từng thay cho thay đổi cả cấu tạo xã hội của quốc gia.
 3. (Ngôn ngữ học) Thay thay đổi (nguyên âm) vì chưng hiện tượng kỳ lạ thất sắc.
 4. (Ngôn ngữ học) Bổ nghĩa.
  Adjectives modify nouns. — Tính kể từ vấp ngã nghĩa cho tới danh kể từ.

Chia động từ[sửa]

modify

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to modify
Phân kể từ hiện tại tại modifying
Phân kể từ quá khứ modified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại modify modify hoặc modifiest¹ modifies hoặc modifieth¹ modify modify modify
Quá khứ modified modified hoặc modifiedst¹ modified modified modified modified
Tương lai will/shall² modify will/shall modify hoặc wilt/shalt¹ modify will/shall modify will/shall modify will/shall modify will/shall modify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại modify modify hoặc modifiest¹ modify modify modify modify
Quá khứ modified modified modified modified modified modified
Tương lai were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại modify let’s modify modify
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

modify nội động từ /ˈmɒ.də.ˌfaɪ/

Xem thêm: dục vọng là gì

 1. Lao lực.

Thành ngữ[sửa]

 • to toil and moil: Làm sụp những giọt mồ hôi nước đôi mắt.

Chia động từ[sửa]

modify

Dạng không những ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to modify
Phân kể từ hiện tại tại modifying
Phân kể từ quá khứ modified
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại modify modify hoặc modifiest¹ modifies hoặc modifieth¹ modify modify modify
Quá khứ modified modified hoặc modifiedst¹ modified modified modified modified
Tương lai will/shall² modify will/shall modify hoặc wilt/shalt¹ modify will/shall modify will/shall modify will/shall modify will/shall modify
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại modify modify hoặc modifiest¹ modify modify modify modify
Quá khứ modified modified modified modified modified modified
Tương lai were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify were to modify hoặc should modify
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại modify let’s modify modify
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường trình bày will; chỉ trình bày shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bực nhất, thông thường trình bày shall và chỉ trình bày will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "modify". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính phí (chi tiết)

Lấy kể từ “https://happyxoang.com/w/index.php?title=modify&oldid=1875723”

Xem thêm: thai sinh hóa là gì